polsko-angielskie tłumaczenie słowa "strzelać"

PL strzelać polskie tłumaczenie

volume_up
strzelać {czas. ndk}

PL strzelać
volume_up
[strzelam|strzelałbym] {czasownik niedokonany}

  1. ogólne
  2. motoryzacja
  3. Sport

1. ogólne

strzelać (też: odpalić, odpalać, rozpalić, palnąć)
Zaczęli po prostu strzelać na oślep w kierunku obozu dla zabawy.
They've taken to just firing into the prison camp at random for fun.
strzelać (też: strzelić, wypędzać, polować, zastrzelić)
Będą one podejmowały decyzję, do kogo strzelać, a do kogo nie, bez udziału człowieka.
They're going to make their own decisions about who to shoot and who not to shoot without a human in the loop.
Czy możemy złożyć to wszystko razem i strzelać laserami do komarów?
So what if we could put all that together to shoot them out of the sky with lasers?
Ci żołnierze, którzy nie chcą strzelać do swoich rodaków, sami padają ofiarą tajnych służb armii i Bashara al-Assada.
Soldiers who do not want to shoot at their own people are themselves shot by the secret services of the army and of Bashar al-Assad.
strzelać (też: wystrzelić)
volume_up
to pop [popped|popped] {czas. nieprzech.} (cork)
strzelać (też: wyśmiewać w paszkwilu, odpalać petardę)

2. motoryzacja

trending_flat
"gaźnik samochodu"

strzelać (też: strzelić)
volume_up
to backfire {czas.} [mot.]

3. Sport

strzelać (też: strzelić)
volume_up
to score [scored|scored] {czas.} [sport.] (goal)
W istocie grozi nam strzelanie do własnej bramki.
In fact, there is a great danger that you will score many own goals.
Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'

Przykłady użycia - "strzelać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishstrzelać z armaty do wróbla
Polishstrzelać z łuku
PolishCzy możemy złożyć to wszystko razem i strzelać laserami do komarów?
So what if we could put all that together to shoot them out of the sky with lasers?
PolishZaczęli po prostu strzelać na oślep w kierunku obozu dla zabawy.
They've taken to just firing into the prison camp at random for fun.
PolishBędą one podejmowały decyzję, do kogo strzelać, a do kogo nie, bez udziału człowieka.
They're going to make their own decisions about who to shoot and who not to shoot without a human in the loop.
PolishAlbo jako synowie Efraimowi zbrojni, którzy, choć umieli z łuku strzelać, wszakże w dzień wojny tył podali.
The children of Ephraim, being armed and carrying bows, Turned back in the day of battle.
Polish(Rozkazawszy jednak, aby uczono synów Judzkich z łuku strzelać, jako napisano w księgach Jasar.
(and he bade them teach the children of Judah [the song of] the bow: behold, it is written in the book of Jashar):
PolishTo zupełnie, jakby strzelać z armat do wróbli!
Talk about using a sledgehammer to crack a nut!
PolishReguły są następujące: strzelać bez rozkazu.
PolishCi żołnierze, którzy nie chcą strzelać do swoich rodaków, sami padają ofiarą tajnych służb armii i Bashara al-Assada.
Soldiers who do not want to shoot at their own people are themselves shot by the secret services of the army and of Bashar al-Assad.
PolishZK: Zaczekaj Steven, zanim pójdziesz – wypełniliśmy ten pistolet suchą cieczą, abyś mógł w czasie przerwy strzelać do znajomych.
ZK: Wait, wait, Steven -- before you go we filled this with the dry liquid so during the break you can shoot your friends.
PolishW jaki sposób zespół od ideałów chce wygrać, jeśli nasi gracze nie chcą strzelać, bo sądzą, że bramkarz jest za dobry?
How is the 'ideals team' going to win the game if our players refuse to shoot at goal because they think the goalkeeper is too good?
PolishŻołnierze tajscy muszą przestać strzelać; przemoc przeciwko demonstrantom nie może prowadzić i nie doprowadzi do demokratycznego rozwiązania.
Thai soldiers must stop firing; violence against protestors cannot lead, and will not lead, to a democratic solution.
Polish~~~ Więc wzięłam broń i zaczęłam strzelac w zdjęcie Diany.
I was fascinated by this phenomenon, so I wondered: could one erase the image of Diana, actually quite crudely and physically?
PolishCzy trzeba do nas strzelać na ulicach, żeby pokazały to kamery telewizyjne i dopiero wtedy społeczność międzynarodowa zareaguje?
Do we have to be gunned down in the streets and this to appear on television cameras before the international community will respond?
Polisha plik ankiet uratował mu chyba życie, bo uznali, że rywale nie przyszliby strzelać ankietami.
He was such a freak -- and that clipboard probably saved his life, because they figured no other rival gang member would be coming up to shoot at them with a clipboard.
PolishPowtarzam: nie strzelać.