Search for the most beautiful word
vittate
douses

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "strażak"

 

"strażak" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-16 z 16

strażak {rzeczownik}

strażak {m.}

fireman {rzecz.}

Przez kilka lat pracowałem jako strażak ochotnik i wiem, że gdy dom płonie, niebawem w niebezpieczeństwie będzie dom sąsiada.

I worked as a voluntary fireman for several years and I know that when a house is on fire, it does not take long before the neighbour's house is also at danger from the flames.

Pierwszymi ofiarami tragedii w Fukushimie byli pracownicy elektrowni i strażacy.

After Fukushima, the first victims there were the workers and the firemen.

Było ono dla stacji pogotowia i strażaków.

It was for a merger station for emergency workers and firemen.

Mam na myśli dzieci, bez żadnej kontroli, rzucające koktajle Mołotowa, atakujące policjantów i strażaków, plądrujące wszystko co się da ze sklepów.

I mean, these kids, without control, throwing Molotov cocktails, attacking the cops and the firemen, looting everything they could in the shops.

(FR) Pani przewodnicząca! Na Boże Narodzenie chłopcy dostają czerwone autka i bawią się w strażaków; dziewczynki dostają laki Barbie i bawią się we wszystko inne.

(FR) Madam President, at Christmas, little boys receive red cars to play at being firemen, and little girls receive Barbie dolls to play at everything else.

strażak {m.}

firefighter {rzecz.}

Pogrzebmy wreszcie ten szkodliwy traktat i nie bawmy się w strażaków piromanów.

Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.

Mimo wszystko, pomimo wrogości strażacy opuścili pojazd i ugasili ogień.

But nonetheless, despite the hostility, firefighters left the vehicle and successfully fought the fire.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "strażak":

 

Podobne tłumaczenia

"strażak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "strażak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Haiti i mieszkańcy wyspy potrzebują strażaków, lekarzy, szpitali i artykułów pierwszej potrzeby.

Haiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.

Strażacy opowiadają się zatem za możliwością odstępowania od maksymalnego tygodnia pracy.

The fire-fighters are therefore arguing for the option of derogating from the maximum working week.

Musimy również stawić czoła poważnemu wyzwaniu w postaci wyszkolenia strażaków i służb ratowniczych.

There is also a major challenge to be met in terms of training fire-fighters and rescue forces.

Jednakże działają oni jak strażacy piromaniacy.

However, they are acting like pyromaniac fire-fighters.

Niedawno zaprosiłem strażaków przedstawicieli tej prywatnej straży pożarnej do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Recently, I invited members of such private fire brigades to the European Parliament in Brussels.

Przykładowo, dotyczy ona także strażaków, którzy mogą spać lub nawet oddawać się zajęciom rekreacyjnym pełniąc jednocześnie dyżur.

For example, it also covers fire-fighters, who can sleep or even engage in recreational activities while on call.

Apeluję o europejski statut dla strażaków, ponieważ w wielu sytuacjach wymaga się od nich udzielania pomocy także za granicą.

I call for a European statute for fire fighters since, in many circumstances, they are required to provide cross-border assistance.

Czyż nie uważamy, że czas spojrzeć prawdzie w oczy i przestać wzywać emerytów, strażaków, pielęgniarki i nauczycieli do ciągłego zaciskania pasa?

Do we not think that it is time to look in the mirror and stop urging pensioners, fire-fighters, nurses and teachers to keep tightening their belts?

Tak jak inni, ja również chcę pochwalić pracę służb ochrony ludności w walce z tymi klęskami, a w szczególności strażaków.

As others have done, I also want to commend the work of the civil protection services and in particular the fire-fighters in tackling these disasters.

Chciałbym również oddać hołd poświęceniu strażaków i ochotników i złożyć wyrazy współczucia dla ofiar i ich rodzin.

I would also pay tribute to the self-sacrifice of the fire-fighters and volunteers and, of course, express sympathy for the victims and their families.

Oznacza to, że pracownicy poczty, strażacy i policjanci, których językiem ojczystym jest język węgierski, nie mogą używać własnego języka w godzinach pracy.

This means that during working hours, postal workers, fire fighters and police officers whose mother tongue is Hungarian are not allowed to use their own language.

Nigdy nie zapomnę duńskich i francuskich strażaków i wielu osób z innych krajów europejskich, którzy mieli swój udział w walce z tą klęską żywiołową.

I will never forget those Danish and French fire-fighters and the many people from all other parts of Europe who played their part in helping us to cope with that disaster.

Są to spekulacje pewnego strażaka, co prawda niedoświadczonego, ale problem polega na tym, że ani straż pożarna, ani policja nie opublikowały oficjalnego raportu.

These are speculations made by an, admittedly inexperienced, fire officer, but the problem is that neither the fire service nor the police have published the official report.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.