polsko-angielskie tłumaczenie słowa "stopa"

PL stopa polskie tłumaczenie

stopa {f.}

PL stopa
play_circle_outline
{żeński}

  1. ogólne
  2. przenośny

1. ogólne

stopa (też: noga, nóżka, podnóże)
zaczerwienienie lub bolesność dłoni lub stóp („ zespół ręka- stopa ”)
flushed or painful palms or soles (hand foot syndrome)
Depcze je noga; nogi ubogiego, stopa nędzników.
The foot shall tread it down; even the feet of the poor, and the steps of the needy.
Rozszerzona stopa działa praktycznie jak płetwa.
The distributed foot, actually, is working more like a paddle.
stopa
play_circle_outline
sole {rzecz.} (of sock)
Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;
And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.
A między onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani będzie miała odpoczynku stopa nogi twojej, dać też Pan tamże serce lękliwe, i oczy zemdlone, i myśl sfrasowaną.
And among these nations shalt thou find no ease, and there shall be no rest for the sole of thy foot: but Jehovah will give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and pining of soul;
Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.
Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the hinder sea shall be your border.
stopa
play_circle_outline
pes {rzecz.} (Latin)

2. przenośny

stopa
play_circle_outline
footing {rzecz.} (relationship)

Synonimy (polski) dla "stopa":

stopa

Przykłady użycia - "stopa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishstopa zwrotu inwestycji
PolishRoczna stopa wzrostu M1 zwiększyła się z 1,7% w sierpniu do 2,0% we wrześniu.
The annual growth rate of M1 increased to 2.0% in September, from 1.7% in August.
PolishW związku z wysoką stopą bezrobocia, sytuacja ta jest niepokojąca i niezrozumiała.
Given the high rate of unemployment, this situation is worrying and incomprehensible.
PolishRoczna stopa wzrostu M3 w marcu 2012 r. wyniosła 3,2%, w porównaniu z 2,8% w lutym.
The annual growth rate of M3 was 3.2% in March 2012, compared with 2.8% in February.
PolishFrancja jest jednym z tych krajów UE, w których występuje najwyższa stopa urodzeń.
France is one of the countries of the Union with the highest birth rates.
PolishMimo że ta stopa jest nadal za wysoka, jest ona najniższa od ostatnich 10 lat.
Although this rate is still too high, it is the lowest it has been in the last 10 years.
PolishObecnie stopa bezrobocia w UE wynosi 10 % i jest najwyższa od roku 1998.
In the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.
PolishW wielu regionach Unii Europejskiej stopa bezrobocia młodzieży przekracza 40 %.
In many regions of the European Union, youth unemployment is above 40%.
PolishŚrednia stopa inflacji przewidywana na rok 2007 wynosi między 1,4% a 2,6%.
For 2007 an average inflation rate of between 1.4% and 2.6% is projected.
PolishStopa bezrobocia w Kosowie wynosi 40%, Serbia także boryka się z masowym bezrobociem.
There is 40% unemployment in Kosovo, and there is massive unemployment in Serbia as well.
PolishStopa bezrobocia młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest bardzo wysoka.
European Union Member States are facing a high rate of youth unemployment.
PolishW przypadku wspólnego przedsięwzięcia stopa wykorzystania środków na płatności wyniosła 65,3 %.
The Joint Undertaking's utilisation rate for payment appropriations was 65.3%.
PolishW związku z tym widać, że stopa procentowa wzrosła natychmiast po decyzji Rady.
The rate thus went up immediately after the Council's decision.
PolishW najbliższych miesiącach stopa inflacji prawdopodobnie utrzyma się wyraźnie powyżej 2%.
Looking ahead, inflation rates are likely to stay clearly above 2% over the coming months.
PolishZa nami kilka dobrych lat, ale teraz stopa bezrobocia rośnie w szybkim tempie.
We have some good years behind us, but we are now seeing unemployment increasing at a rapid rate.
PolishStopa bezrobocia młodzieży na Litwie wynosi 34 %, czyli prawie o 14 % więcej niż średnia w UE.
In Lithuania, youth unemployment stands at 34%, almost 14% higher than the EU average.
PolishPo pierwsze, naliczona stopa procentowa jest drakońska i niestabilna.
Firstly, the interest rate charged is draconian and is not sustainable.
PolishMusimy być świadomi, że niska stopa bezrobocia wpływa zbawiennie na wiele innych obszarów.
We must be aware that a low unemployment rate has a positive influence on many other areas.
PolishStopa zwrotu - ta, o którą Soros się najbardziej martwił - 97 procent.
Return rate -- the one that Soros was so worried about -- 97 percent.
PolishPrawdopodobnie w krótkim okresie roczna stopa inflacji HICP pozostanie na podwyższonym poziomie.
It is likely that annual HICP inflation rates will remain elevated in the short term.