Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "stopa"

 

"stopa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 245

stopa {rzeczownik}

stopa {f.} (też: noga, nóżka, podnóże)

foot {rzecz.}

Ręka i stopa, jeśli nie są zajęte chorobą, powinny być zabezpieczone bandażem (opaską) Esmarcha.

Hand and foot, if not affected, should be protected by Esmarch (expulsion) bandages.

Obserwujcie, co dzieje się, gdy stopa ląduje na waszej kanapce.

Watch what happens when the foot goes onto your sandwich.

zaczerwienienie lub bolesność dłoni lub stóp („ zespół ręka- stopa ”)

flushed or painful palms or soles (hand foot syndrome)

W rzeczywistości, zwierzę stąpa innymi częściami nogi częściej niż tradycyjnie definiowaną stopą.

And in fact, the animal contacts other parts of its leg more frequently than the traditionally defined foot.

Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak działa stopa musimy wpierw zasymulować te podłoża.

If you want to study how a foot works, we're going to have to simulate those surfaces, or simulate that debris.

stopa {f.}

sole (of sock) {rzecz.}

Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;

And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.

Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.

Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the hinder sea shall be your border.

A między onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani będzie miała odpoczynku stopa nogi twojej, dać też Pan tamże serce lękliwe, i oczy zemdlone, i myśl sfrasowaną.

And among these nations shalt thou find no ease, and there shall be no rest for the sole of thy foot: but Jehovah will give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and pining of soul;

stopa {f.} [przen.]

footing (relationship) {rzecz.}

stopa {f.}

pes (Latin) {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "stopa":

 

Podobne tłumaczenia

"stopa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "stopa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Roczna stopa wzrostu M1 zwiększyła się z 1,7% w sierpniu do 2,0% we wrześniu.

The annual growth rate of M1 increased to 2.0% in September, from 1.7% in August.

Roczna stopa wzrostu M3 w marcu 2012 r. wyniosła 3,2%, w porównaniu z 2,8% w lutym.

The annual growth rate of M3 was 3.2% in March 2012, compared with 2.8% in February.

W związku z wysoką stopą bezrobocia, sytuacja ta jest niepokojąca i niezrozumiała.

Given the high rate of unemployment, this situation is worrying and incomprehensible.

Średnia stopa inflacji przewidywana na rok 2007 wynosi między 1,4% a 2,6%.

For 2007 an average inflation rate of between 1.4% and 2.6% is projected.

Francja jest jednym z tych krajów UE, w których występuje najwyższa stopa urodzeń.

France is one of the countries of the Union with the highest birth rates.

Obecnie stopa bezrobocia w UE wynosi 10 % i jest najwyższa od roku 1998.

In the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.

Mimo że ta stopa jest nadal za wysoka, jest ona najniższa od ostatnich 10 lat.

Although this rate is still too high, it is the lowest it has been in the last 10 years.

W wielu regionach Unii Europejskiej stopa bezrobocia młodzieży przekracza 40 %.

In many regions of the European Union, youth unemployment is above 40%.

Stopa bezrobocia w Kosowie wynosi 40%, Serbia także boryka się z masowym bezrobociem.

There is 40% unemployment in Kosovo, and there is massive unemployment in Serbia as well.

W najbliższych miesiącach stopa inflacji prawdopodobnie utrzyma się wyraźnie powyżej 2%.

Looking ahead, inflation rates are likely to stay clearly above 2% over the coming months.

Stopa bezrobocia młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest bardzo wysoka.

European Union Member States are facing a high rate of youth unemployment.

Stopa zwrotu - ta, o którą Soros się najbardziej martwił - 97 procent.

Return rate -- the one that Soros was so worried about -- 97 percent.

Po pierwsze, naliczona stopa procentowa jest drakońska i niestabilna.

Firstly, the interest rate charged is draconian and is not sustainable.

Musimy być świadomi, że niska stopa bezrobocia wpływa zbawiennie na wiele innych obszarów.

We must be aware that a low unemployment rate has a positive influence on many other areas.

Zauważyliśmy, iż przeciętna stopa inflacji w strefie euro wynosi 4%.

We have noted that the average inflation rate in the euro zone is 4%.

Obecnie ogólna stopa odzysku znacznie odbiega od pożądanego poziomu.

At present, the overall recovery rate is far from the desirable level.

Stopa bezrobocia młodzieży na Litwie wynosi 34 %, czyli prawie o 14 % więcej niż średnia w UE.

In Lithuania, youth unemployment stands at 34%, almost 14% higher than the EU average.

W przypadku wspólnego przedsięwzięcia stopa wykorzystania środków na płatności wyniosła 65,3 %.

The Joint Undertaking's utilisation rate for payment appropriations was 65.3%.

Po trzecie, stopa rezerwy, obecnie wynosząca 2%, zostanie obniżona do 1%.

Third, to reduce the reserve ratio, which is currently 2%, to 1%.

Prawdopodobnie w krótkim okresie roczna stopa inflacji HICP pozostanie na podwyższonym poziomie.

It is likely that annual HICP inflation rates will remain elevated in the short term.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

stomatologia · stomatyt · stomia · stompers · Stonehenge · stonka · stonoga · stonować · stonowany · stop · stopa · stopek · stoper · stopić · stopień · stopiony · stopka · stopki · stopnie · stopnieć · stopniować

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.