Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "stolica"

 

"stolica" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 106

stolica {rzeczownik}

stolica {f.} (też: kapitał, nagłówek, duża litera, wielka litera)

capital {rzecz.}

Z punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.

From a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.

Uważam za słuszne i sprawiedliwe, aby Sarajewo zostało Europejską Stolicą Kultury.

I consider it positive and fair that Sarajevo be European Capital of Culture.

W razie wypadku bezpośrednio poszkodowana byłaby stolica jednego z państw członkowskich UE.

In the event of an accident, the capital of an EU Member State would be immediately affected.

Nie wymienię dziś nazw tych państw, ale powiem tylko, że stolicą jednego z nich jest Rzym.

I will not mention those countries today other than to say that one has a capital called Rome.

Europejska Stolica Kultury

European Capital of Culture

stolica {f.}

capital city {rzecz.}

Stolica Łotwy, Ryga, będzie jednym z kwitnących ośrodków bałtyckiego regionu gospodarczego.

Latvia's capital city, Riga, will be one of the flourishing centres of the Baltic economic region.

Przez pół wieku nie wolno nam było posiadać własnego hymnu i flagi narodowej, a naszą stolicą była Moskwa.

For half a century we were not allowed to have our own national anthems or flags; and our capital city was Moscow.

Stolica Węgier również rzuciła wyzwanie w wyścigu po status miasta - siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Hungary's capital city has also thrown its hat into the ring to provide a home for the European Institute of Innovation and Technology.

Jeśli miasto nie zostanie wprowadzone lub jego nazwa będzie nieprawidłowa, jako lokalizacja zostanie ustawiona stolica wybranego kraju.

If you don't enter a city, or enter an invalid one, we'll set your location to the capital city of the country you selected.

Stolica: Belgrad

Capital city: Skopje Political system: Republic

stolica {f.} (też: metropolia)

metropolis {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "stolica":

 

Podobne tłumaczenia

"stolica" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "stolica" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale miejsce świątnicy naszej, to jest stolica chwały Najwyższego, wiecznie trwa.

A glorious throne, [set] on high from the beginning, is the place of our sanctuary.

Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.

Jehovah hath established his throne in the heavens; And his kingdom ruleth over all.

Uczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł ją szczerem złotem.

Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the finest gold.

A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;

It shall be established for ever as the moon, And [as] the faithful witness in the sky.

Króla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.

The king that faithfully judgeth the poor, His throne shall be established for ever.

Stały się stolicą wielu dyplomatycznych instytucji takich jak Wspólnota Azji Wschodniej.

It has become the hub of diplomatic institutions such as the East Asian Community.

Ale Ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolicą Bożą;

but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;

(Biada wam) którzy mniemacie, że daleki jest dzień zły, a przystawiacie stolicę drapiestwa

-ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;

Plan jest tak, żeby nas wyrzucić nad stolicą, a my mamy latać jak ptaki...

Plan was, they drop us off over D. C., and we float down like birds.

Izali z tobą towarzyszy stolica nieprawości tych, którzy stanowią krzywdę miasto prawa?

Shall the throne of wickedness have fellowship with thee, Which frameth mischief by statute?

On zbuduje dom imieniowi memu, a Ja utwierdzę stolicę królestwa jego aż na wieki.

He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom for ever.

Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego.

For there are set thrones for judgment, The thrones of the house of David.

A tak Salomon usiadł na stolicy Dawida ojca swego, i zmocniło się bardzo królestwo jego.

And Solomon sat upon the throne of David his father; and his kingdom was established greatly.

Zrezygnowałam z pracy i wysokiej pensji w jednej z najlepszych firm w stolicy USA.

I walked away from a job with one of the top firms in D.C., Covington and Burling, six figures.

I postawię stolicę moję między Elamczykami, a wytracę stamtąd króla i książąt, mówi Pan.

and I will set my throne in Elam, and will destroy from thence king and princes, saith Jehovah.

W 1957 r. zawarto we włoskiej stolicy słynne traktaty rzymskie.

These famous "Treaties of Rome" were signed in Rome in March 1957.

Odejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego.

Take away the wicked [from] before the king, And his throne shall be established in righteousness.

Obrzydliwością jest królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.

It is an abomination to kings to commit wickedness; For the throne is established by righteousness.

I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który siedzi na niej.

And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.

Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkiemi czasy; tyś jest od wieczności.

Thy throne is established of old: Thou art from everlasting.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.