Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sprzedaż"

 

"sprzedaż" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 146

sprzedaż {rzeczownik}

sprzedaż {f.} (też: wyprzedaż, aukcja)

sale {rzecz.}

Oni odmówili pieniędzy, jednogłośnie wołając, że "Góry Czarne nie są na sprzedaż."

The Sioux refused the money with the rallying cry, "The Black Hills are not for sale."

Ich sprzedaż sprawi, że pojawią się nowi właściciele oraz monopol na sieć przesyłową.

Their sale creates new owners and a monopoly on the transmission system.

Tam, gdzie w grę wchodzi zażywanie i sprzedaż narkotyków, nie należy iść na żadne ustępstwa.

No compromise is acceptable where the use and sale of drugs is concerned.

Sprzedaż ziemi jest z uzasadnionych powodów regulowana prawem cywilnym i tak powinno zostać.

The sale of land is covered by civil law, with good reason, and it should stay this way.

Nawet posiadanie i sprzedaż takiego drewna nie są bezpośrednio uznawane za przestępstwo.

Even the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.

sprzedaż {f.}

sales {rzecz.}

Należy również do krajów, w których sprzedaż tego typu sprzętu z roku na rok rośnie.

It is also a country in which sales of this type of appliance are rising year by year.

Właśnie dlatego ważne jest, aby ożywić ten sektor i stymulować sprzedaż.

This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.

Sprzedaż spada, zapasy rosną i ogłaszanych jest coraz więcej zwolnień.

Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.

Więc jeśli sprzedaż topnieje można zidentyfikować problem i go rozwiązać.

So if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.

Drugą sprawą jest konieczność wprowadzenia powszechnych zasad regulujących sprzedaż w Internecie.

The second issue is the obligatory need for common rules to control online sales.

sprzedaż {f.}

selling {rzecz.}

Konieczne są ostrzejsze przepisy monitorujące sprzedaż alkoholu nieletnim.

We need more stringent monitoring of the laws on selling alcohol to under-age children.

Pierwszym krokiem do tego jest sprzedaż praw do ekstrakcji zasobów.

And the first step in that is selling the rights to resource extraction.

Mają wyłączność na sprzedaż narkotyków, gdzie towar i marketing firmuje gang.

They get the exclusive property rights to control the drug-selling.

Zakupy dokonywane na targach są teraz sklasyfikowane również jako sprzedaż bezpośrednia.

Purchases at trade fairs are now also classed as direct selling.

Mam na myśli terminy "udzielanie pożyczek papierów wartościowych” i "krótka sprzedaż”.

I am thinking of the terms 'stock lending' and 'short selling'.

sprzedaż {f.} (też: negocjacje, pertraktacje)

negotiation {rzecz.}

sprzedaż (czegoś) {f.} [fin.] (też: zbycie)

disposal (of sth) {rzecz.} [fin.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "sprzedaż":

 

Podobne tłumaczenia

"sprzedaż" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sprzedaż" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Limit wagowy powyżej 30 kg nałożony przez nową Regulację powoduje gorszą sprzedaż.

Above the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.

Wyobraźcie sobie Środkowy Wschód bez wpływów ze sprzedaży ropy, a z upadającymi rządami.

Imagine the Middle East without oil income, but with collapsing governments.

Polityka firmy Google nie zezwala na sprzedaż podrobionych i nieautoryzowanych produktów.

It is against Google's policies for merchants to sell counterfeit and unauthorized goods.

Uważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.

I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.

Zakupione produkty wskazują na wyniki sprzedaży poszczególnych produktów (wg kodów SKU).

Purchased Products shows how many different products (SKUs) were sold.

Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.

Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.

Omówienie produktu (powodzenie produktu): ilościowe dane sprzedaży poszczególnych produktów.

Product Overview (Product Performance): How much of each product do you sell?

Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.

This is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.

Sprzedaż produktów uniemożliwia procedura dochodzenia i czytelności.

The marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.

Założył on największą sieć sprzedaży detalicznej, zwaną Big Bazaar.

You see, he has established the largest retail chain, called Big Bazaar.

To projekt nowego krzesła, które powinno trafić do sprzedaży w sierpniu.

This is a new chair which should come on the market in September.

CHMP uważa, że korzyści z dopuszczenia do sprzedaży leku do stosowania ogólnego, takiego jak

The CHMP considers that the benefits of marketing a systemic drug such as Oracea in the present

telefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.

Simply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.

Podobne obserwacje odnotowano po wprowadzeniu leku do sprzedaży.

Similar observations have been made in the post- marketing environment.

Miejmy nadzieje, że będą delikatni, i że nie zamierzają obrazić was kolejnym punktem sprzedaży.

And hopefully they'll be sensitive that they don't want to offend you with just one more outlet.

Szacuje się, że sprzedaż samochodów koreańskich w Europie osiągnęłaby poziom 650 tysięcy rocznie.

It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.

Chcesz otworzyć elektrownię na morzu w Chinach i zamierzasz wszystko wydać na sprzedaż i marketing.

And so that gives me the whole picture for the next several years into which I'm investing.

Jednakże sprzedaż wysyłkowa przez Internet nastręcza niekiedy problemów.

However, mail order on the Internet sometimes poses problems.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.