polsko-angielskie tłumaczenie słowa "sprzedaż"

PL sprzedaż polskie tłumaczenie

sprzedaż {f.}

PL sprzedaż
volume_up
{żeński}

  1. ogólne
  2. finanse

1. ogólne

sprzedaż (też: aukcja, wyprzedaż)
volume_up
sale {rzecz.}
Istnieją strony internetowe reklamujące prawa jazdy na sprzedaż.
There are websites advertising driving licences for sale.
Tam, gdzie w grę wchodzi zażywanie i sprzedaż narkotyków, nie należy iść na żadne ustępstwa.
No compromise is acceptable where the use and sale of drugs is concerned.
W społeczeństwie wolnorynkowym nie wszystko może być na sprzedaż.
In a free market society, not everything can be for sale.
sprzedaż
volume_up
sales {rzecz.}
Sprzedaż spada, zapasy rosną i ogłaszanych jest coraz więcej zwolnień.
Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
Więc jeśli sprzedaż topnieje można zidentyfikować problem i go rozwiązać.
So if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.
Sprzedaż GN Netcom wzrosła o 34%, co oznaczało najlepszy rok w historii firmy.
GN Netcom’s sales rose by 34%, making it the best year ever.
sprzedaż (też: negocjacje, pertraktacje)
sprzedaż
volume_up
selling {rzecz.}
Mają wyłączność na sprzedaż narkotyków, gdzie towar i marketing firmuje gang.
They get the exclusive property rights to control the drug-selling.
Sprzedaż transgraniczna stanie się łatwiejsza, co pomoże zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.
Cross border selling will become easier, helping both consumers and traders alike.
Mam na myśli terminy "udzielanie pożyczek papierów wartościowych” i "krótka sprzedaż”.
I am thinking of the terms 'stock lending' and 'short selling'.
sprzedaż (też: wielkość sprzedaży)

2. finanse

trending_flat
"czegoś"

sprzedaż (też: zbycie)
volume_up
disposal {rzecz.} [fin.] (of sth)

Synonimy (polski) dla "sprzedaż":

sprzedaż

Przykłady użycia - "sprzedaż" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOstatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.
Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.
PolishLimit wagowy powyżej 30 kg nałożony przez nową Regulację powoduje gorszą sprzedaż.
Above the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.
PolishPrzechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
PolishUważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.
I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
PolishPolityka firmy Google nie zezwala na sprzedaż podrobionych i nieautoryzowanych produktów.
It is against Google's policies for merchants to sell counterfeit and unauthorized goods.
PolishSprzedaż polis ubezpieczeniowych na wypadek porwania przez kosmitów wydaje się być niezłym interesem.
Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
PolishNie możemy pozwolić na handel dziećmi i ich dalszą sprzedaż.
We cannot allow the trafficking and subsequent auctioning of children to continue.
PolishSprzedaż produktów uniemożliwia procedura dochodzenia i czytelności.
The marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.
PolishSzacuje się, że sprzedaż samochodów koreańskich w Europie osiągnęłaby poziom 650 tysięcy rocznie.
It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
Polishtelefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.
Simply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.
PolishMamy problem różnych przepisów krajowych w przypadku, gdy pozostanie sprzedaż wyłącznie jednej marki.
We have the problem of different national regulations if only single branding remains.
PolishJednakże sprzedaż wysyłkowa przez Internet nastręcza niekiedy problemów.
However, mail order on the Internet sometimes poses problems.
PolishNasi rolnicy nie są po to, by produkować towary na sprzedaż.
Our farmers are not there to produce mere commodities, or wares to sell.
PolishChcesz otworzyć elektrownię na morzu w Chinach i zamierzasz wszystko wydać na sprzedaż i marketing.
And so that gives me the whole picture for the next several years into which I'm investing.
PolishPrawa autorskie umożliwiają twórcy sprzedaż jego dzieł i gwarantują mu zwrot z inwestycji.
Copyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
PolishDla tych sektorów zaproponowano sprzedaż na poziomie 20% przydziałów w 2013, zwiększając o 100% w 2020.
For these sectors it is proposed to auction 20% of allowances in 2013, increasing to 100% in 2020.
PolishPrzedmiot: Sprzedaż europejskich wyrobów z wołowiny i jagnięciny
Subject: Marketing European beef and lamb products
PolishJeśli Twoja firma prowadzi sprzedaż na terenie Szczecina, możesz dodać to wyrażenie do konta jako słowo kluczowe.
If your business sells to people in London, you could add this phrase as a keyword in your account.
PolishW ostatnich latach sprzedaż sfałszowanych produktów leczniczych wiąże się ze wzrostem ryzyka dla zdrowia publicznego.
The marketing of falsified medicinal products has increased public health risks over recent years.
PolishTen krok zrujnował rezerwaty, ułatwiając dalszy podział i sprzedaż wraz z przemijającymi pokoleniami.
The move destroyed the reservations, making it easier to further subdivide and to sell with every passing generation.