Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sprzedaż"

 

"sprzedaż" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 240

sprzedaż {rzeczownik}

sprzedaż {f.} (też: wyprzedaż, aukcja)

sale {rzecz.}

Tam, gdzie w grę wchodzi zażywanie i sprzedaż narkotyków, nie należy iść na żadne ustępstwa.

No compromise is acceptable where the use and sale of drugs is concerned.

Sprzedaż ziemi jest z uzasadnionych powodów regulowana prawem cywilnym i tak powinno zostać.

The sale of land is covered by civil law, with good reason, and it should stay this way.

Nawet posiadanie i sprzedaż takiego drewna nie są bezpośrednio uznawane za przestępstwo.

Even the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.

Sprzedaż leków przez Internet również została uwzględniona w ramach nowych przepisów.

The sale of medicines via the Internet is also included within the framework of the new rules.

Było tak źle, że ktoś wystawił nasz kraj na sprzedaż na eBay'u.

It actually got so bad that somebody put our country up for sale on eBay.

sprzedaż {f.}

sales {rzecz.}

Sprzedaż spada, zapasy rosną i ogłaszanych jest coraz więcej zwolnień.

Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.

Więc jeśli sprzedaż topnieje można zidentyfikować problem i go rozwiązać.

So if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.

Drugą sprawą jest konieczność wprowadzenia powszechnych zasad regulujących sprzedaż w Internecie.

The second issue is the obligatory need for common rules to control online sales.

(Brawa) W tym samym okresie sprzedaż wzrosła o dwie-trzecie i zyski się podwoiły.

(Applause) Over the same span of time sales have increased by two-thirds and profits have doubled.

Sprzedaż GN Netcom wzrosła o 34%, co oznaczało najlepszy rok w historii firmy.

GN Netcom’s sales rose by 34%, making it the best year ever.

sprzedaż {f.}

selling {rzecz.}

Mają wyłączność na sprzedaż narkotyków, gdzie towar i marketing firmuje gang.

They get the exclusive property rights to control the drug-selling.

Mam na myśli terminy "udzielanie pożyczek papierów wartościowych” i "krótka sprzedaż”.

I am thinking of the terms 'stock lending' and 'short selling'.

Brakuje nam sporo do tej sytuacji, gdyż sprzedaż praw nadal odbywa się w ramach systemu krajowego.

We are not yet there because the selling of rights is still done under a national system.

Sprzedaż transgraniczna stanie się łatwiejsza, co pomoże zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.

Cross border selling will become easier, helping both consumers and traders alike.

Pewnego dnia Europa osiągnie moment, gdy sprzedaż praw będzie mogła się też odbywać na poziomie europejskim.

One day, Europe will arrive at a situation where the selling of rights can also be done at a European level.

sprzedaż {f.} (też: negocjacje, pertraktacje)

negotiation {rzecz.}

sprzedaż (czegoś) {f.} [fin.] (też: zbycie)

disposal (of sth) {rzecz.} [fin.]

sprzedaż {f.} (też: wielkość sprzedaży)

volume of sales {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "sprzedaż":

 

Podobne tłumaczenia

"sprzedaż" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sprzedaż" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.

I think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.

Limit wagowy powyżej 30 kg nałożony przez nową Regulację powoduje gorszą sprzedaż.

Above the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.

Musimy zapewnić uczciwą konkurencję oraz wzmocnić identyfikowalność na etapie sprzedaży.

We must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.

Wyobraźcie sobie Środkowy Wschód bez wpływów ze sprzedaży ropy, a z upadającymi rządami.

Imagine the Middle East without oil income, but with collapsing governments.

Uważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.

I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.

Polityka firmy Google nie zezwala na sprzedaż podrobionych i nieautoryzowanych produktów.

It is against Google's policies for merchants to sell counterfeit and unauthorized goods.

Zakupione produkty wskazują na wyniki sprzedaży poszczególnych produktów (wg kodów SKU).

Purchased Products shows how many different products (SKUs) were sold.

Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.

Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.

Jest jednak jedna bardzo ważna sprawa: wpływy ze sprzedaży aukcyjnej.

However, there is one very important point: the proceeds generated by the auctions.

Omówienie produktu (powodzenie produktu): ilościowe dane sprzedaży poszczególnych produktów.

Product Overview (Product Performance): How much of each product do you sell?

Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.

This is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.

Sprzedaż produktów uniemożliwia procedura dochodzenia i czytelności.

The marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.

Założył on największą sieć sprzedaży detalicznej, zwaną Big Bazaar.

You see, he has established the largest retail chain, called Big Bazaar.

Europejscy producenci potrzebują nowych możliwości sprzedaży swoich produktów.

European producers need new opportunities to sell their products.

CHMP uważa, że korzyści z dopuszczenia do sprzedaży leku do stosowania ogólnego, takiego jak

The CHMP considers that the benefits of marketing a systemic drug such as Oracea in the present

telefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.

Simply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.

Podobne obserwacje odnotowano po wprowadzeniu leku do sprzedaży.

Similar observations have been made in the post- marketing environment.

Miejmy nadzieje, że będą delikatni, i że nie zamierzają obrazić was kolejnym punktem sprzedaży.

And hopefully they'll be sensitive that they don't want to offend you with just one more outlet.

Szacuje się, że sprzedaż samochodów koreańskich w Europie osiągnęłaby poziom 650 tysięcy rocznie.

It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
 

Wyniki z forum

"sprzedaż" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.