Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sprecyzować się"

 

"sprecyzować się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-10 z 10

sprecyzować się {czasownik}

sprecyzować się (ustalić się) {czas. zwr. dk}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"sprecyzować się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sprecyzować się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zgadzam się, że Fundacja powinna sprecyzować dokładniej procedury budżetowe.

I agree with the rapporteur that the Foundation must draw up budgetary procedures more rigorously.

Sprecyzowano także ich prawa, podobnie jak obowiązki przewoźników, tak aby stali się bardziej konkurencyjni i bezpieczniejsi.

Their rights are also clarified, as too are the responsibilities of operators, in order to make them more competitive and safer.

Dlatego też ważne jest, by kryteria, na podstawie których wydaje się opinię na temat podobieństwa zostały dokładniej sprecyzowane.

Therefore it is essential that criteria concerning the similarity of medals and tokens to euro coins be defined more clearly.

Zadania tych organizacji są różne i sprecyzowane, ale w pewnych obszarach mimo wszystko występuje ryzyko nakładania się ich na siebie.

Their roles are defined and different, but in any case, there is a risk of duplication in some areas.

Czy przewodnicząca obradom Rady Hiszpania może sprecyzować swoje plany w tej dziedzinie i poinformować, kiedy można się spodziewać realizacji takich inicjatyw?

Can the Presidency elaborate on what exactly its plans are in this area and when we can expect such initiatives to be put in place?

Uważam jednak za niezwykle ważne, by sprecyzować, jak obywatele europejscy znajdujący się na obszarze kryzysu mają dowiedzieć się, które państwo jest wiodące.

However, I consider it extremely important that it should be clear how European citizens on the scene of a crisis are to be informed as to who is the Lead State.

Parlament rozpoczął już prace na wielu polach i znacznie przyczynił się do rozwoju sytuacji poprzez sprecyzowanie koncepcji w obszarach takich, jak europejska inicjatywa obywatelska.

There are many areas in which this Parliament has already begun its work and has made a major contribution, crystallising ideas in areas like the European citizens' initiative.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.