Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "smutny"

 

"smutny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-60 z 86

smutny {przymiotnik}

smutny {przym. m.} (też: przykry, zasmucony)

sad {przym.}

Natalie Angier napisała smutny artykuł w New Yorkerze, o wyobcowaniu, które czuje jako ateistka.

Natalie Angier wrote a rather sad piece in the New Yorker, saying how lonely she felt as an atheist.

To naprawdę smutny dzień, kiedy posłowie nie myślą o tej grupie ludzi, ale tylko o polityce.

It truly is a sad day when Members think not about this group of human beings but only about politics.

Ten przypadek to smutny przykład na to, co się teraz dzieje w Jemenie.

This case is a sad example of what is going on in Yemen.

No i spodziewałem się, że powie coś jak byłbym smutny, byłbym wściekły, byłbym zły, albo coś w tym rodzaju.

Now I expected him to say something like, I'd be sad; I'd be mad; I'd be angry, or something like that.

Wtem przyszedłszy do niego Jezabela, żona jego, rzekła mu: Przedże duch twój tak smutny, że nie jesz chleba?

But Jezebel his wife came to him, and said unto him, Why is thy spirit so sad, that thou eatest no bread?

smutny {przym. m.} (też: zimny, niewesoły)

bleak {przym.}

smutny {przym. m.} (też: posępny)

dismal {przym.}

smutny {przym. m.} (też: szary, nudny, posępny, ponury)

dreary {przym.}

To jest smutniejsze niż samouwielbienie. ~~~ To miłość nieodwzajemniona.

So it's actually drearier than self-love; it's unrequited self-love.

smutny {przym. m.} (też: zły, biedny, ubogi, nieszczęsny)

miserable {przym.}

smutny {przym. m.}

clouded (eyes, expression) {przym.} [przen.]

smutny {przym. m.} (też: smętny)

soulful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: głodny, wychudły, wymizerowany)

gaunt {przym.}

smutny {przym. m.}

somber {przym.}

smutny {przym. m.} (też: żałosny, żałobny)

mournful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: tęskny)

wistful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: żałosny)

rueful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: samotny, opuszczony)

lorn {przym.} [poet.]

smutny {przym. m.}

joyless {przym.}

smutny {przym. m.} (też: pozbawiony humoru, niewesoły)

mirthless {przym.}

smutny {przym. m.} (też: przygnębiony, zdołowany)

bummed out {przym.} [slg.]

smutny {przym. m.} (też: przybity, zdołowany)

down in the mouth {przym.} [idiom]

smutny {przym. m.} (też: w dołku)

smutny {przym. m.} (też: zapłakany, smętny, płaczliwy, łzawy)

teary {przym.} [Amer.]

smutny {przym. m.} (też: niepocieszony, niewygodny, niewesoły)

comfortless {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "smutny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "smutny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Handel ludźmi to smutna rzeczywistość w UE.

Madam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.

Chwilę temu pan Verheugen przedstawił smutne dane statystyczne dotyczące badań i rozwoju.

A moment ago Mr Verheugen addressed the regrettable figures for research and development.

Ten problem jest głęboko zakorzeniony, a przejawy chrześcijanofobii to smutna rzeczywistość.

This is a deep-seated problem and Christophobic acts are a reality.

Był on zwieńczeniem całej serii takich smutnych wydarzeń o podłożu religijnym.

This attack comes on top of a series of grave events, all of which were religiously motivated.

I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, które macie między sobą idąc, a jesteście smutni?

And he said unto them, What communications are these that ye have one with another, as ye walk?

Który sadza pokornych wysoko, a smutnych wywyższa ku zbawieniu;

So that he setteth up on high those that are low, And those that mourn are exalted to safety.

Ta smutna rzeczywistość podkreśla wagę mojego drugiego pytania.

This grim reality underlines the importance of my second question.

Napoję zaiste duszę spracowaną, a wszelką duszę smutną nasycę.

For I have satiated the weary soul, and every sorrowful soul have I replenished.

Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.

The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.

Wtem pokazał mu, i stawił twarz swoję smutną, i płakał mąż Boży.

And he settled his countenance stedfastly [upon him], until he was ashamed: and the man of God wept.

Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.

People with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.

W one dni ja Danijel byłem smutny przez trzy tygodnie dni;

In those days I, Daniel, was mourning three whole weeks.

To smutne, że nie osiągnięto celów w zakresie ograniczenia utraty różnorodności biologicznej na rok 2010.

It is very disappointing that the 2010 targets for ending the loss of biodiversity have not been achieved.

A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny; albowiem wiele miał majętności.

But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.

Panie i panowie! Uważam, że to smutne, że musimy organizować jeszcze jedną dyskusję na temat terroryzmu.

Radicalisation and terrorism do not fit with Europe.

A on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności.

But his countenance fell at the saying, and he went away sorrowful: for he was one that had great possessions.

To smutna sprawa i nie można jej dłużej tolerować.

It is a sorry tale and can no longer be tolerated.

Swobodny przepływ przestępców jest smutną rzeczywistością.

The free movement of criminals is a fact of life.

wydawała się ponuro prorocza i po prostu smutna.

So, normally I just ignore the doorbell, but on this day I answered.

Nie bądź smutna... znajdź powód do radości.

Let's try to find something to be glad about.
 

Wyniki z forum

"smutny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

smucić · smuga · smugowy · smukły · smutas · smuteczek · smutek · smutki · smutnieć · smutno · smutny · smużenie · smużyć · smycz · smyczek · smyczki · smyczkowy · smyk · smykałka · smyrać · smyrgać

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.