Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "smutny"

 

"smutny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-56 z 84

smutny {przymiotnik}

smutny {przym. m.} (też: zasmucony)

sad {przym.}

Bieżące dane statystyczne ukazują smutny i niepokojący obraz rzeczywistości.

Statistics currently available portray a sad and distressing reality.

Natalie Angier napisała smutny artykuł w New Yorkerze, o wyobcowaniu, które czuje jako ateistka.

Natalie Angier wrote a rather sad piece in the New Yorker, saying how lonely she felt as an atheist.

To naprawdę smutny dzień, kiedy posłowie nie myślą o tej grupie ludzi, ale tylko o polityce.

It truly is a sad day when Members think not about this group of human beings but only about politics.

Ten przypadek to smutny przykład na to, co się teraz dzieje w Jemenie.

This case is a sad example of what is going on in Yemen.

No i spodziewałem się, że powie coś jak byłbym smutny, byłbym wściekły, byłbym zły, albo coś w tym rodzaju.

Now I expected him to say something like, I'd be sad; I'd be mad; I'd be angry, or something like that.

smutny {przym. m.}

clouded (eyes, expression) {przym.} [przen.]

smutny {przym. m.} (też: szary, nudny, posępny, ponury)

dreary {przym.}

To jest smutniejsze niż samouwielbienie. ~~~ To miłość nieodwzajemniona.

So it's actually drearier than self-love; it's unrequited self-love.

smutny {przym. m.} (też: smętny)

soulful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: posępny)

dismal {przym.}

smutny {przym. m.} (też: zimny, niewesoły)

bleak {przym.}

smutny {przym. m.} (też: zły, biedny, ubogi, nieszczęsny)

miserable {przym.}

smutny {przym. m.}

somber {przym.}

smutny {przym. m.} (też: żałosny)

rueful {przym.}

smutny {przym. m.}

joyless {przym.}

smutny {przym. m.} (też: głodny, wychudły, wymizerowany)

gaunt {przym.}

smutny {przym. m.} (też: tęskny)

wistful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: żałosny)

mournful {przym.}

smutny {przym. m.} (też: samotny, opuszczony)

lorn {przym.} [poet.]

smutny {przym. m.} (też: niepocieszony, niewygodny, niewesoły)

comfortless {przym.}

smutny {przym. m.} (też: zapłakany, smętny, płaczliwy, łzawy)

teary {przym.} [Amer.]

smutny {przym. m.} (też: w dołku)

smutny {przym. m.} (też: przybity, zdołowany)

down in the mouth {przym.} [idiom]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "smutny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "smutny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Handel ludźmi to smutna rzeczywistość w UE.

Madam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.

Chwilę temu pan Verheugen przedstawił smutne dane statystyczne dotyczące badań i rozwoju.

A moment ago Mr Verheugen addressed the regrettable figures for research and development.

Ten problem jest głęboko zakorzeniony, a przejawy chrześcijanofobii to smutna rzeczywistość.

This is a deep-seated problem and Christophobic acts are a reality.

Był on zwieńczeniem całej serii takich smutnych wydarzeń o podłożu religijnym.

This attack comes on top of a series of grave events, all of which were religiously motivated.

I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, które macie między sobą idąc, a jesteście smutni?

And he said unto them, What communications are these that ye have one with another, as ye walk?

Który sadza pokornych wysoko, a smutnych wywyższa ku zbawieniu;

So that he setteth up on high those that are low, And those that mourn are exalted to safety.

Ta smutna rzeczywistość podkreśla wagę mojego drugiego pytania.

This grim reality underlines the importance of my second question.

I rzekł im: Bardzo jest smutna dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu, a czujcie.

And he saith unto them, My soul is exceeding sorrowful even unto death: abide ye here, and watch.

Napoję zaiste duszę spracowaną, a wszelką duszę smutną nasycę.

For I have satiated the weary soul, and every sorrowful soul have I replenished.

Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.

The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.

Wtem pokazał mu, i stawił twarz swoję smutną, i płakał mąż Boży.

And he settled his countenance stedfastly [upon him], until he was ashamed: and the man of God wept.

Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.

People with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.

W one dni ja Danijel byłem smutny przez trzy tygodnie dni;

In those days I, Daniel, was mourning three whole weeks.

Obraz zwiewnej melancholii – głęboko smutny, a przecież lekki jak piórko.

So what?" The director, who was born in 1975, is confident enough to shrug his shoulders once in a while.

To smutne, że nie osiągnięto celów w zakresie ograniczenia utraty różnorodności biologicznej na rok 2010.

It is very disappointing that the 2010 targets for ending the loss of biodiversity have not been achieved.

A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny; albowiem wiele miał majętności.

But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.

Panie i panowie! Uważam, że to smutne, że musimy organizować jeszcze jedną dyskusję na temat terroryzmu.

Radicalisation and terrorism do not fit with Europe.

A on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności.

But his countenance fell at the saying, and he went away sorrowful: for he was one that had great possessions.

To smutna sprawa i nie można jej dłużej tolerować.

It is a sorry tale and can no longer be tolerated.

Swobodny przepływ przestępców jest smutną rzeczywistością.

The free movement of criminals is a fact of life.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

smucić · smuga · smugowy · smukły · smutas · smuteczek · smutek · smutki · smutnieć · smutno · smutny · smużenie · smycz · smyczek · smyczki · smyczkowy · smyk · smyrać · smyrgać · smyrgnąć · SNA

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.