PL smutny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

smutny (też: przykry, zasmucony)
Był bardzo piękny, ale zarazem smutny i żałosny.
It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.
Ten przypadek to smutny przykład na to, co się teraz dzieje w Jemenie.
This case is a sad example of what is going on in Yemen.
Powiem krótko, jest to bardzo ważny, ale i smutny temat.
Briefly, this is a very important, if sad, topic.
smutny (też: zimny, niewesoły)
smutny
play_circle_outline
clouded {przym.} [przen.] (eyes, expression)
smutny (też: posępny)
smutny (też: przybity, zdołowany)
smutny (też: ponury, nudny, szary, posępny)
smutny (też: wychudły, głodny, wymizerowany)
smutny
smutny (też: samotny, opuszczony)
play_circle_outline
lorn {przym.} [poet.]
smutny (też: zły, biedny, ubogi, nieszczęsny)
smutny (też: żałosny, żałobny)
smutny (też: żałosny)
smutny
smutny (też: smętny)
smutny (też: tęskny)
smutny (też: przygnębiony, zdołowany)
smutny (też: niewygodny, niepocieszony, niewesoły)
smutny (też: przygnębiony, w dołku)
smutny (też: pozbawiony humoru, niewesoły)
smutny (też: płaczliwy, łzawy, zapłakany, smętny)
play_circle_outline
teary {przym.} [Amer.]
smutny (też: przygnębiający)

Przykłady użycia - "smutny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny; albowiem wiele miał majętności.
But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.
PolishA on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności.
But his countenance fell at the saying, and he went away sorrowful: for he was one that had great possessions.
PolishW one dni ja Danijel byłem smutny przez trzy tygodnie dni;
In those days I, Daniel, was mourning three whole weeks.
PolishPrzypomnijmy sobie smutny okres wypraw krzyżowych, inkwizycji lub wojen religijnych między katolikami a protestantami.
Let us remind ourselves of the sorrowful period of the Crusades, the Inquisition or the wars of religion between Catholics and Protestants.
PolishObraz sytuacji, jaki wyłania się z niemal 40 sprawozdań w sprawie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 przez poszczególne organy UE jest smutny.
The overview provided by the nearly 40 reports devoted to the implementation of the 2008 EU budget by the various EU bodies is painful.
PolishFirma ta, z którą się zgadzam, natknie się na smutny wynik nowych regulacji w postaci opłat za wystawienie i odnowienie zgody na prowadzenie konserwacji.
This company, with whom I have much correspondence, will see charges for the issue and renewal of maintenance approvals soar as a result of these new regulations.
PolishI stało się miesiąca Nisan roku dwudziestego Artakserksesa króla, gdy było wino przed nim, że wziąwszy wino, podałem je królowi, a nie bywałem przedtem tak smutny przed nim.
And it came to pass in the month Nisan, in the twentieth year of Artaxerxes the king, when wine was before him, that I took up the wine, and gave it unto the king.