Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "skróty"

 

"skróty" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 26

skróty {rzeczownik}

skróty {niemęskoos.}

abbreviations {l.mn.}

Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.

The abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.

Skróty: # subj: liczba podmiotów; SC: serokonwersja; SN: sero- neutralizacja; (*) przebadano na 322 osobach

Abbreviations: # subj: number subjects; SC: seroconversion; SN: sero-neutralisation; No sAE: no serious AE; (*) tested in 322 subjects

EMEA, EEA, EFSA i ECDC - to są skróty nazw naszych agencji, z pracy których jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani - one także odzyskały swoje pieniądze.

The EMEA, EEA, EFSA and ECDC - these are the abbreviations for our agencies, with whose work we are entirely satisfied - have also recovered their money.

skrót {rzeczownik}

skrót {m.} [komp.]

shortcut {rzecz.} [komp.]

Zademonstruję więc skrót, który pozwoli wam mnożyć jeszcze szybciej.

That's OK. ~~~ I'll give you a shortcut for multiplying even faster on the calculator.

A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?

And he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"

Ale najpierw pokażę sposób bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót. ~~~ bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót.

But I will first teach you a method, how you can do it without moving the wrist, and then the shortcut.

(Śmiech) Teraz skrót.

(Laughter) Now, the shortcut.

Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dla Dokumentów Google.

Below, you'll find a list of keyboard shortcuts for Google documents.

skrót {m.} (też: wyciąg, streszczenie pracy)

abstract {rzecz.}

skrót {m.} (też: abrewiacja)

abbreviation {rzecz.}

Tu widzicie jednoliterowy skrót aminokwasów.

So what you're seeing here is the one letter abbreviation for amino acids, and I've colored in the glycines with green, and the alanines in red, and so you can see it's just a lot of G's and A's.

Należy tłumaczyć znaczenie stosowanych skrótów.

Explain abbreviations that you use in what you say.

skrót {m.} [komp.]

abbreviation {rzecz.} [komp.]

skrót {m.} (też: streszczenie)

epitome (abstract) {rzecz.}

skrót {m.}

shorthand {rzecz.}

skrót {m.} [komp.] (też: wartość funkcji mieszającej, symbol #, płotek, krzyżyk)

hash {rzecz.} [komp.]

skrót {m.} (też: streszczenie, przegląd)

digest {rzecz.}

skrót {m.} (też: skrócenie, okrojenie)

abridgment {rzecz.}

skrót (krótsza droga) {m.}

cut-off {rzecz.} [Amer.]

skrót (krótsza droga) {m.}

cutoff {rzecz.} [Amer.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "skrót":

 

Podobne tłumaczenia

"skróty" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "skróty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W trakcie szczytu musimy jasno dawać do zrozumienia, że nie ma żadnych politycznych "dróg na skróty”.

We must be clear at the summit that there are no political short-cuts.

Te skróty działają nawet w przypadku przechodzenia między dokumentami różnego typu.

This even works when going from one doc type to another.

Powinienem podkreślić, że nie opowiadamy się za obniżeniem kryteriów ani za stworzeniem drogi na skróty.

I should stress that we are not advocating lowering the criteria or providing a short cut.

Nie ma darmowych pieniędzy i nie ma dróg na skróty.

There is no free money and there are no short cuts.

Nadszedł czas podejmowania na szczeblu narodowym odważnych decyzji idących daleko w przyszłość i bez drogi na skróty.

This is a time for brave decisions at national level, with a long-term view and without cutting any corners.

Cięcie kosztów polega na wyborze drogi na skróty.

Cutting costs is about cutting corners.

Zatem powinniśmy unikać jakiegokolwiek chodzenia na skróty, by osiągać nasze cele w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Therefore, we should avoid any corner-cutting in trying to reach our renewable goals.

Tu nie ma dróg na skróty.

There are no short cuts.

Adresy internetowe zabezpieczone przy użyciu protokołu SSL rozpoczynają się od liter https:, a nie http:, tak więc te skróty są często używane zamiennie.

Web addresses that are secured with SSL begin with https: rather than http: so the terms are often used interchangeably.

Europejskie, krajowe, regionalne oraz loklane władze nie mogą iść na skróty, gdy my budujemy społeczeństwo wolne od wykluczenia oraz Europę dla wszystkich.

The European, national, regional and local authorities cannot take the easy route when we are building an inclusive society and a Europe for all.

Jakkolwiek sprawozdanie zawiera kilka słusznych stwierdzeń, uważam jednak, że znów wprowadzi ono "na skróty” elementy modelu "flexicurity” na europejski rynek pracy.

Although there are some good points in the report, I believe that the report will again introduce elements of flexicurity on the European labour market via a short cut.

Kontrolowanie imigracji przy pomocy zezwoleń i wiz jest dobre, natomiast niekontrolowana imigracja jest zła, ponieważ stanowi drogę na skróty do ekstremizmu, którego nikt z nas nie chce.

Controlled immigration through permits and visas is a good thing, but uncontrolled immigration is a bad thing, for that is the fast route to extremism, which none of us desire.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.