Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "skrót"

 

"skrót" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-31 z 48

skrót {rzeczownik}

skrót {m.} [komp.]

shortcut {rzecz.} [komp.]

Zademonstruję więc skrót, który pozwoli wam mnożyć jeszcze szybciej.

That's OK. ~~~ I'll give you a shortcut for multiplying even faster on the calculator.

A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?

And he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"

Ale najpierw pokażę sposób bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót. ~~~ bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót.

But I will first teach you a method, how you can do it without moving the wrist, and then the shortcut.

(Śmiech) Teraz skrót.

(Laughter) Now, the shortcut.

Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dla Dokumentów Google.

Below, you'll find a list of keyboard shortcuts for Google documents.

skrót {m.} (też: wyciąg, streszczenie pracy)

abstract {rzecz.}

skrót {m.} [komp.]

abbreviation {rzecz.} [komp.]

Tu widzicie jednoliterowy skrót aminokwasów.

So what you're seeing here is the one letter abbreviation for amino acids, and I've colored in the glycines with green, and the alanines in red, and so you can see it's just a lot of G's and A's.

Należy tłumaczyć znaczenie stosowanych skrótów.

Explain abbreviations that you use in what you say.

skrót {m.} (też: abrewiacja)

abbreviation {rzecz.}

skrót {m.} (też: streszczenie)

epitome (abstract) {rzecz.}

skrót {m.}

shorthand {rzecz.}

skrót (krótsza droga) {m.}

cutoff {rzecz.} [Amer.]

skrót {m.} [komp.] (też: wartość funkcji mieszającej, symbol #, płotek, krzyżyk)

hash {rzecz.} [komp.]

skrót {m.} (też: streszczenie, przegląd)

digest {rzecz.}

skrót {m.} (też: skrócenie, okrojenie)

abridgment {rzecz.}

skrót (krótsza droga) {m.}

cut-off {rzecz.} [Amer.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "skrót":

 

Podobne tłumaczenia

"skrót" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "skrót" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

O jednej ważnej kwestii, czyli wymianie handlowej wspomniano jednak tylko skrótowo.

However, one important point - trade - is only touched on briefly.

Bardzo skrótowo chciałbym tylko przedstawić trzy dalsze uwagi.

Very briefly, I would just like to make three further comments.

(Skrót wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania zgodnie z art. 170 Regulaminu)

(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170)

Zarówno nukleozydowe, jak i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy oznacza się skrótem NRTI.

Both nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors are commonly known as NRTIs.

A więc wybrała skrót przez Inverleith Row by tu dotrzeć.

And therefore, she took a short cut down Inverleith Row to arrive here.

T nie jest skrótem od słowa „ludzki”, ale „technologia”.

The T doesn't stand for "human," it stands for "technology."

Niestety Komisja odniosła się do tej sprawy bardzo skrótowo.

Unfortunately, the Commission did so only very briefly.

Oto kilka terminów technicznych, trzyliterowych skrótów, z którymi będziecie się coraz częściej spotykać.

So here are some of the technical terms, all three-letter things, that you'll see a lot more of.

Dynastat należy do grupy leków zwanych inhibitorami COX- 2 (skrót od inhibitory cyklooksygenazy - 2).

It is one of a family of medicines called COX-2 inhibitors (this is short for cyclo-oxygenase-2 inhibitors).

Okrągłe, beżowe lub brązowe tabletki z wytłoczonym skrótem „ NA ” z jednej strony i „ AK ” z drugiej strony.

Round, beige to brown tablets with imprints “ NA ” on one side and “ AK” on the other side.

Czy mógłby nam Pan powiedzieć, co oznacza ten skrót?

Could you tell us what those initials stand for?

Panie przewodniczący! Dla porządku, chciałem tylko wiedzieć, czy ktoś w tym budynku wie, co oznacza skrót "GNSS”.

Mr President, on a point of order, I just wondered if anybody in this building knew what 'GNSS' stood for.

To skrót od Mutually Assured Destruction (Wzajemnie Zapewnione Zniszczenie).

It stands for mutually assured destruction.

Obie grupy leków są określane skrótem NRTI.

Both groups of medicines are known as NRTIs.

Gdyby kierować się porządkiem alfabetycznym, to skrót ten powinien mieć zupełnie inną postać.

Alphabetically things are quite different.

Ujmując rzecz raczej skrótowo, są to także monopolistyczne instytucje, które powstawały na przestrzeni dziesięcioleci.

To put it rather imprecisely, these are also monopolistic bodies, which have been established over a period of decades.

SEO to skrót angielskiej nazwy „search engine optimizer”, czyli optymalizator witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek.

SEO is an acronym for "search engine optimization" or "search engine optimizer."

Jeśli szybciej pracujesz przy użyciu klawiatury niż myszy, możesz oszczędzić czas, korzystając ze skrótów klawiaturowych.

With these, you can complete actions using only your keyboard. ~~~ Here’s a list of actions you can do using your keyboard:

We wniosku dotyczącym decyzji posłowie, którzy skierowali pytanie, skrótowo przedstawili najważniejsze kwestie w 34 punktach.

We, the posers of the question, have summarised the most important issues in 34 points in the proposal for a decision.

Napisałem więc na moim blogu "OMG OMG" (skrót od "O Mój Boże" prz.

So I wrote on my blog, "OMG OMG."
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.