Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "składowy"

 

"składowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-14 z 14

składowy {przymiotnik}

składowy {przym. m.}

constituent {przym.}

FKMSR i jej organ składowy, RMSR, jest niezależną organizacją.

The IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.

skład {rzeczownik}

skład {m.} (też: kompozycja, twór, ułożenie, wypracowanie)

composition {rzecz.}

Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.

For this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.

Skład Konferencji Przewodniczących (zmiana art. 23 Regulaminu PE) (głosowanie)

Composition of the Conference of Presidents (amendment of Rule 23) (vote)

Na tej podstawie ustala się dokładny skład naszej pomocy żywnościowej.

On that basis the exact composition of our food assistance will be determined.

W 2009 roku skład grup ekspertów został w pełni ujawniony w rejestrze.

In 2009, the composition of expert groups was fully disclosed in the register.

Poza tym skład geograficzny i profesjonalny organizacji pozostawia dużo do życzenia.

Besides that, its geographical and professional composition leaves something to be desired.

skład {m.} (też: zrzut, obciach)

dump {rzecz.}

Nie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.

We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.

skład {m.} (też: makijaż)

makeup {rzecz.}

Wydaje się również nieprawdopodobne, aby w przyszłości skład Komisji był zrównoważony pod względem płci.

It also appears that it will not be possible for the Commission to have a balanced gender make-up in future, either.

- (LT) W 2009 r. zmieni się skład zarówno Parlamentu, jak i Komisji. Niemniej ciągłość pracy zostanie utrzymana.

- (LT) In 2009 the make-up of both Parliament and the Commission will change; nevertheless, the continuity of work will be maintained.

na piśmie. - Wraz z moją grupą polityczną, Socjalistami i Demokratami, z wielkim zadowoleniem przyjęłam ostateczny skład nowej Komisji.

in writing. - Along with my political group, the Socialists and Democrats, I was very pleased with the final make-up of the incoming Commission.

Czy Rada może określić dokładny termin rozmieszczenia sił pokojowych UE w Czadzie i jaki będzie skład tych wojsk?

Can the Council state when the exact timing for the overall deployment of EU peacekeeping troops to Chad will take place and what the make-up of this troop deployment will be?

skład {m.} (też: magazyn)

storehouse {rzecz.}

skład {m.} (też: dworzec, zajezdnia, magazyn, remiza)

depot {rzecz.}

skład {m.}

constitution (of committee, group) {rzecz.}

IASCF: przegląd statutu - odpowiedzialność publiczna i skład IASB - propozycje zmian (głosowanie)

IASCF: Review of the constitution - Public Accountability and the Composition of the IASB Proposals for Change (vote)

"IASCF: przegląd konstytucji - odpowiedzialność publiczna i skład - propozycje zmiany” (głosowanie)

'IASCF: review of the constitution - Public accountability and the composition of the IASB proposals for change' (vote)

FKMSR: "Przegląd statutu - Publiczna odpowiedzialność i skład RMSR - propozycje zmian” (debata)

'IASCF: Review of the constitution - Public Accountability and the Composition of the IASB Proposals for Change' (debate)

Przykładowo, w Tunezji i w Egipcie w skład komisji zmieniających redakcję konstytucji nie wchodzą ani członkowie partii opozycyjnych, ani kobiety.

For example, in Tunisia and Egypt, the committees re-drafting the constitution do not include members of the opposition parties or women.

Na przykład w Egipcie w skład państwowej komisji powołanej dla opracowania nowej konstytucji wchodzą tylko mężczyźni, a w nowym gabinecie znalazła się zaledwie jedna kobieta minister.

In the case of Egypt, for example, the national committee formed to write the new constitution is composed only of men, and even the new cabinet has only one female minister.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "składowy":

Synonimy (polski) dla "skład":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "składowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obie składowe szczepionki muszą być zmieszane razem przed szczepieniem dziecka.

Both components must be mixed together before your child receives the vaccine.

Tazonermina ma duży wpływ na składowe komórkowe układu immunologicznego.

Tasonermin has profound effects on cellular components of the immune system.

Odwrotnie, jeśli nie masz żadnego, wiedziesz puste życie, suma jest mniejsza niż składowe.

Conversely, if you have none of the three, the empty life, the sum is less than the parts.

Ogień działa w oparciu o te trzy składowe, które trzeba znać, by dobrze go kontrolować.

These are the three working elements of fire that you have to have to have a good controlled fire.

Te przeróżne obrazki przedstawiające elementy składowe obrazu -- cała rzecz jest pozbawiona struktury.

The various pictures here of the various elements of the picture -- the whole thing is unstructured.

Komórka wytwarza części składowe, które są jej potrzebne „w locie” z informacji, które zostały dostarczone z jądra przez molekuły, które analizują geny.

And the cell will actually manufacture the parts that it needs on the fly, from information that's brought from the nucleus by molecules that read the genes.

Na pewno nie planowali odkryć więcej o eksplozjach supernowych, co doprowadziło nas do zrozumienia gdzie części składowe życia powstały we Wszechświecie.

And they certainly didn't intend to describe the mechanics of supernova explosions, which eventually told us where the building blocks of life were synthesized in the universe.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.