Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sieci"

 

"sieci" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 346

sieci {rzeczownik}

sieci {niemęskoos.}

networks {l.mn.}

Głównym celem było zagwarantowanie skutecznego bezpieczeństwa unijnych sieci TIK.

The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.

Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.

Development of international transit rail networks is understandably a priority.

Teraz zaufanie skupia się na łączeniu społeczności, tworzeniu sieci społecznych.

It's now about connecting to your communities, connecting to your social networks.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Konie trojańskie w naszej sieci komputerowej od razu ujawniają nasze słabe strony.

Trojan horses on our computer networks reveal all our Achilles' heels instantly.

sieci {niemęskoos.} [med.]

omenta {l.mn.} [med.]

sieć {rzeczownik}

sieć {f.}

network {rzecz.}

Sama tylko belgijska sieć kolejowa, o długości 3 400 kilometrów, jest większa.

The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.

Stąd Pszczela Sieć opiera się na tych zasobach, w które biedni ludzie są bogaci.

So Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.

I wykonać wizualizację tych danych w postaci sieci, takiej, jak sieć społeczna.

And then we can visualize this data like a network, like a social network.

Wraz z kilkoma współpracownikami byliśmy połączeni przez sieć komputerową.

We had -- quite a few our colleagues were connected by a computer network.

Galileo ma obejmować sieć 30 satelitów i naziemną infrastrukturę kontroli.

Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.

sieć {f.} [komp.]

network {rzecz.} [komp.]

sieć {f.} (też: siatka)

net {rzecz.}

Istnieje sieć potrójnego zabezpieczenia, aby zapewnić, że nie może się to wydarzyć.

There is a triple-lock safety net there to make sure that this cannot happen.

Rybacy przyczepiali sieć od cypla i rozmieszali ją wzdłuż kolejnej sieci.

And the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.

Zauważcie, że gdy grzybnia rośnie podbija terytorium i zaczyna tworzyć sieć.

And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.

A on im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.

And he said unto them, Cast the net on the right side of the boat, and ye shall find.

Nie wiedzieliśmy co dalej robić, ale zdecydowaliśmy się zarzucić wielką sieć.

So we didn't know what to do, but we decided to cast a very wide net.

sieć {f.} [komp.] (też: Internet)

the Web {rzecz.} [komp.]

Oczywiście, Internet istnieje już dłużej jedynie Sieć ma tylko 5000 dni.

And of course, the Internet is longer than just 5,000 days; the Web is only 5,000 days.

Sieć łączy wszystko i bardzo szybko zacznie pośredniczyć w większości aktywności człowieka.

The Web links everything, and very soon it will mediate most human activity.

Sieć pająka doprowadzała mnie do furii, Nie mogłem jej przesunąć.

Because the web of the spider, it was sending me insane, because I couldn't get the web to move off.

Jak Sieć mogła wzrastać o 2300% rocznie w 1994 kiedy ludzie jeszcze tak naprawdę nie inwestowali w Sieć.

How could it grow at 2,300 percent a year in 1994 when people weren't really investing in the Web?

Jeśli sieć utkana byłaby tylko z nici asekuracyjnej, owad najprawdopodobniej by się od niej odbił.

So if the web was made entirely out of dragline silk, an insect is very likely to just bounce right off.

sieć {f.} (też: łańcuch)

chain {rzecz.}

Założył on największą sieć sprzedaży detalicznej, zwaną Big Bazaar.

You see, he has established the largest retail chain, called Big Bazaar.

W Hamburgu mamy na przykład sieć drogerii, w których pracownicy noszą wizytówki z nazwiskiem i flagą sygnalizującą: ze mną można rozmawiać po turecku.

In Hamburg, for instance, there’s a drugstore chain where the staff have little flags on their name-badges to signal: You can speak Turkish to me if you like.

Weźmy choćby kilka przykładów z Niemiec; czy Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, czy też sieć aptek Schlecker powinny nadal przejmować się zbieraniem informacji o swoich pracownikach?

To give some examples in Germany, should Deutsche Telekom, Deutsche Bahn or the Schlecker drug store chain still be worried about collecting information on their employees?

Tipper i ja, Shoney's, tania sieć rodzinnych restauracji, wypowiedź tamtego faceta - roześmiali się Skończyłem przemowę, po czym wróciłem na lotnisko, żeby polecieć do domu.

I told it pretty much the same way I've just shared it with you: Tipper and I were driving ourselves, Shoney's, low-cost family restaurant chain, what the man said -- they laughed.

Są wszędzie i choć nie istnieje sieć chińskich restauracji, Są wszędzie i choć nie istnieje sieć chińskich restauracji, wszyscy wiedzą, czego się spodziewać, mimo niewielkich różnic.

There are Chinese restaurants everywhere, but there is no Chinese restaurant chain.

sieć {f.} (też: ogniwo)

nexus {rzecz.}

sieć {f.} (też: siatka)

netting {rzecz.}

sieć {f.} (też: włok)

dragnet {rzecz.}

sieć {f.} [med.]

omentum {rzecz.} [med.]

sieć {czasownik}

sieć {czas.} (też: kroić, porąbać, posiekać, rąbać)

sieć {czas.}

to mow (hay) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "sieć":

 

Podobne tłumaczenia

"sieci" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sieci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dotyczy to też oczywiście sytuacji, w których ich prace są udostępniane w sieci.

This also applies, of course, when their works are made available on the internet.

Innymi słowy, koszty dla operatora sieci elektroenergetycznej pozostaną takie same.

In other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.

Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.

Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.

Te 1,4 miliona masztów sieci komórkowych lub stacji bazowych pochłania wiele energii.

These 1,:,4 million cellular radio masts, or base stations, consume a lot of energy.

Trzy firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci dla FBI zostały zhakowane.

I mean three companies providing cybersecurity services to the FBI have been hacked.

To filmik z sieci. ~~~ Zrobiony 6 lat temu przez paru miłośników grafiki.

I just want to show you one other thing that has nothing to do with anything.

Wyobraźmy sobie teraz, że każdy z wierzchołków korzeni jest połączony z innymi w sieci.

Here were have on the left, the Internet and on the right, the root apparatus.

Walczymy zatem o powszechną dostępność bezpiecznej wody pitnej i sieci kanalizacyjnych.

We are fighting for access to safe drinking water and sanitation for all.

Około trzech milardów ludzi, do końca tego roku,£ będzie podłączona do sieci komórkowej.

About three billion people, by the end of this year, will have cellular connectivity.

Drukowanie 3D można również wykorzystać do ściągania części zamiennych z sieci.

So imagine you have, say, a Hoover in your home and it has broken down.

To był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.

This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.

Bardzo istotne jest szkolenie młodych konsumentów, którzy są szczególnie aktywni w sieci.

Educating young consumers who are particularly active online is crucial.

Odpowiadając panu posłowi Rübigowi - pytania i odpowiedzi są już dostępne w sieci.

In response to Mr Rübig, the questions and answers are already on line.

Ukryto kilka balonów w różnych miejscach w USA i powiedziano: „Wykorzystajcie sieci.

Try and find these balloons fastest, and the winner will get $40,000."

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Po pierwsze, mówi się na temat projektu sieci telewizyjnej Parlamentu Europejskiego.

Firstly, there is talk about the European Parliament's web TV project.

Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.

Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.

Poniżej dowiesz się, gdzie znaleźć raporty Ścieżki w sieci wyszukiwania i co one zawierają.

We'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.

Wystąpienia są emitowane na żywo i z całą pewnością tłumaczenie będzie dostępne w sieci.

We have web streaming and I am sure the interpretation will be there.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.