Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sie pisze"

Tłumaczenie

"sie pisze" tłumaczenie angielskie

 

Podobne tłumaczenia

"sie pisze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sie pisze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.

Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

W tym kontekście pisze się ostatnio również o Tybecie.

In this context, the media have, recently, also been writing about Tibet.

Co dzień przychodzą wycieczki szkolne i wspólnie tworzą książkę. ~~~ Tu widać, jak siępisze.

So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.

Bardzo niepokojące jest, że w dzisiejszej Rosji historię pisze się na nowo, jakże więc możemy budować wspólną przyszłość?

It is very alarming that, in Russia today, history is being rewritten, so how can we build a common future?

Nie piszę się na słodko-mdławe emocje.

And I'm not really one for the warm, fuzzy feeling.

O samochodach pisze się piosenki.

Songs are written about cars.

Jak się pisze " kot "?

How do you spell " cat "?

Tylko w takich warunkach nocami pisze się projekty rezolucji, rano się je negocjuje.

Those would be the only situations in which we should sit up all night drafting resolutions, sitting down at the negotiating table the next day.

W raportach, artykułach, książkach pisze się nieustannie o ich rozwoju, modernizacji, o tamtejszym cudzie gospodarczym.

Reports, articles and books write unremittingly about China's development and modernisation, and about the economic miracle which is taking place there.

Słucha, ponieważ ludzie, którzy opowiadają opowieści robią to w pierwszej kolejności, ale od czasu do czasu przerywa milczenie i pyta: "Jak się to pisze?

She listens, because that's what people who tell stories do first. ~~~ But she pauses occasionally and says, "How do you spell that?

A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.

Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

Jak pisze "International Herald Tribune”, Grecja wywiązała się z tego.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Pisze ona, cytuję: "Nasi obywatele również boją się rewolucji.

She writes, quote, 'Our people are afraid of a revolution, too.

Ale kiedy piszę opowieść, muszę się pozbyć takich przekonań.

When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.

Kiedy umarł, zorientowałam się, że nikt już do mnie nie pisze.

After he died, I realized that no one writes to me anymore.

W tym kontekście pisze się ostatnio również o Tybecie.

In this context, the media have, recently, also been writing about Tibet.

Jeden z ojców, który boczył się na swoją córkę śpiewającą w takim chórze, teraz pisze dla nich pieśni.

One father, who had initially balked at his daughter coming out in such a choir, now writes songs for them.

Co dzień przychodzą wycieczki szkolne i wspólnie tworzą książkę. ~~~ Tu widać, jak siępisze.

So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.

Teraz głównie piszę książki o tym jak ocean się zmienia.

And now I mainly write books about how the ocean is changing, and the ocean is certainly changing very rapidly.

Tymczasem okazuje się, że jest on inżynierem kolejnictwa, który pisze paskudne książki.

Now, I have nothing against railway engineers.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy

Podobne słowa

siatkarz · siatki · siatkowaty · siatkówczak · siatkówka · siatkówkowy · siatkowy · sidła · sidło · się · sie-pisze · siebie · Sieć · sieci · sieciówka · sieciowość · sieciowy · sieczka · sieczna · sieczny · siedem

Więcej w słowniku angielsko-polskim.