Search for the most beautiful word
serialization
ambience

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sie pisze"

Tłumaczenie

"sie pisze" tłumaczenie angielskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"sie pisze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sie pisze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pomimo iż wiele się o tym pisze, dyskryminacja występuje na co dzień.

However, although much has been written about it, discrimination occurs on a daily basis.

A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.

Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

W tym kontekście pisze się ostatnio również o Tybecie.

In this context, the media have, recently, also been writing about Tibet.

Co dzień przychodzą wycieczki szkolne i wspólnie tworzą książkę. ~~~ Tu widać, jak siępisze.

So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.

Po prostu pisze się o swoich problemach na stronie.

And you just bring your problems to the page.

W większości miejsc na świecie pisze się historia.

History is on the move in much of the world.

W XXI wieku na naszych oczach toczy się haniebny proces, a wyroków w nim nie pisze się w sądzie.

In the 21st century, a shameful trial is taking place before our very eyes, and the sentences are not written in court.

Bardzo niepokojące jest, że w dzisiejszej Rosji historię pisze się na nowo, jakże więc możemy budować wspólną przyszłość?

It is very alarming that, in Russia today, history is being rewritten, so how can we build a common future?

Nie piszę się na słodko-mdławe emocje.

And I'm not really one for the warm, fuzzy feeling.

O samochodach pisze się piosenki.

Songs are written about cars.

Jak się pisze " kot "?

How do you spell " cat "?

Może to nietypowa nauka czytania i pisania, ale czyta się i pisze na ekranie, efekty są ogromne, a zabawa przednia.

You may not call that reading and writing, but a certain bit of typing and reading stuff on the screen has a huge payoff, and it's a lot of fun.

Tylko w takich warunkach nocami pisze się projekty rezolucji, rano się je negocjuje.

Those would be the only situations in which we should sit up all night drafting resolutions, sitting down at the negotiating table the next day.

W raportach, artykułach, książkach pisze się nieustannie o ich rozwoju, modernizacji, o tamtejszym cudzie gospodarczym.

Reports, articles and books write unremittingly about China's development and modernisation, and about the economic miracle which is taking place there.

Słucha, ponieważ ludzie, którzy opowiadają opowieści robią to w pierwszej kolejności, ale od czasu do czasu przerywa milczenie i pyta: "Jak się to pisze?

She listens, because that's what people who tell stories do first. ~~~ But she pauses occasionally and says, "How do you spell that?

Pomimo iż wiele się o tym pisze, dyskryminacja występuje na co dzień.

However, although much has been written about it, discrimination occurs on a daily basis.

A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.

Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

Jak pisze "International Herald Tribune”, Grecja wywiązała się z tego.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Pisze ona, cytuję: "Nasi obywatele również boją się rewolucji.

She writes, quote, 'Our people are afraid of a revolution, too.

Ale kiedy piszę opowieść, muszę się pozbyć takich przekonań.

When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

siatkarka · siatkarz · siatki · siatkowaty · siatkówczak · siatkówka · siatkowy · sidła · sidło · się · sie-pisze · siebie · Sieć · sieci · sieciówka · sieciowość · sieciowy · sieczka · sieczna · sieczny · siedem

Więcej w słowniku angielsko-polskim.