Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "serce"

 

"serce" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 726

serce {rzeczownik}

serce {n.} (też: dusza, kier, serduszko)

heart {rzecz.}

Oczy twoje patrzyć będą na cudze żony, a serce twe będzie mówiło przewrotności;

Thine eyes shall behold strange things, And thy heart shall utter perverse things.

I ściśniony jest we mnie duch mój, a we wnętrznościach moich niszczeje serce moje.

Therefore is my spirit overwhelmed within me; My heart within me is desolate.

Serce mądrego roztropnie sprawuje usta swoje, a wargami swemi przydaje nauki.

The heart of the wise instructeth his mouth, And addeth learning to his lips.

Wszystko w moim pokoju trzęsło się -- moje serce, moje okna, moje łóźko -- wszystko.

Everything in my room was shaking -- my heart, my windows, my bed, everything.

A serce ich nie było szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.

For their heart was not right with him, Neither were they faithful in his covenant.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "serce":

 

Podobne tłumaczenia

"serce" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "serce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tachykardia, kołatania serca Ból brzucha, nudności, wymioty, dyspepsja, biegunka

Tachycardia, palpitations Abdominal pain, nausea, vomiting, dyspepsia, diarrhoea

Nieostre widzenie Niewydolność serca Tachykardia komorowa Ekstrasystolia komorowa

Vision blurred Cardiac failure Ventricular tachycardia Ventricular extrasystoles

Zawał serca można było zgłosić także po zaakceptowaniu raportu badacza przez CEC.

MI could also be reported following CEC adjudication of an investigator report.

Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią.

Jehovah will cut off all flattering lips, The tongue that speaketh great things;

Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Cardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.

Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.

Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.

I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.

Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności serca.

Therefore, caution should be exercised in patients with cardiac dysfunction.

Podobny wynik uzyskano dla zdarzeń związanych z nerkami, sercem i naczyniami mózgu.

This result was consistent across renal, cardiac and cerebrovascular events.

Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy

Remember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce moje skacze; opuściła mię siła moja, a jasności oczów moich nie masz przy mnie.

My lovers and my friends stand aloof from my plague; And my kinsmen stand afar off.

Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Pracuję między uderzeniami serca. ~~~ Mam po półtorej sekundy, aby wykonać ruch.

And then I work between my heartbeat, I have one-and-a-half seconds to actually move.

Prowadzi to do zmniejszenia obciążenia serca oraz zużycia tlenu przez mięsień sercowy.

This leads to a reduction in cardiac workload and myocardial oxygen consumption.

Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.

Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.

A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.

Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.

Exercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.

Jeżeli takie skojarzenie jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca.

If the combination appears necessary, close cardiac monitoring is needed.

Którzy myślą złe rzeczy w sercu , a na każdy dzień zbierają się na wojnę.

They have sharpened their tongue like a serpent; Adders' poison is under their lips.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.