Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "serce"

 

"serce" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 825

serce {rzeczownik}

serce {n.} (też: dusza, kier, serduszko)

heart {rzecz.}

Oczy twoje patrzyć będą na cudze żony, a serce twe będzie mówiło przewrotności;

Thine eyes shall behold strange things, And thy heart shall utter perverse things.

I ściśniony jest we mnie duch mój, a we wnętrznościach moich niszczeje serce moje.

Therefore is my spirit overwhelmed within me; My heart within me is desolate.

Serce mądrego roztropnie sprawuje usta swoje, a wargami swemi przydaje nauki.

The heart of the wise instructeth his mouth, And addeth learning to his lips.

A serce ich nie było szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.

For their heart was not right with him, Neither were they faithful in his covenant.

Wszystko w moim pokoju trzęsło się -- moje serce, moje okna, moje łóźko -- wszystko.

Everything in my room was shaking -- my heart, my windows, my bed, everything.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "serce":

 

Podobne tłumaczenia

"serce" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "serce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tachykardia, kołatania serca Ból brzucha, nudności, wymioty, dyspepsja, biegunka

Tachycardia, palpitations Abdominal pain, nausea, vomiting, dyspepsia, diarrhoea

Zawał serca można było zgłosić także po zaakceptowaniu raportu badacza przez CEC.

MI could also be reported following CEC adjudication of an investigator report.

Ci z państwa, którzy mnie znają wiedzą, jak bardzo na sercu leży mi ta kwestia.

Those of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.

A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.

So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Cardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Popieramy ideę pokojowego, wieloetnicznego Kosowa zintegrowanego z sercem UE.

We support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.

Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.

Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.

Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.

I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.

Uważam, że powinniśmy wziąć sobie do serca słowa pani komisarz Geoghegan-Quinn.

I think we should heed the words of the Research Commissioner, Mrs Geoghegan-Quinn.

Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?

What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?

Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności serca.

Therefore, caution should be exercised in patients with cardiac dysfunction.

Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy

Remember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.

Czy widziałeś, Viktorze, gdzie znajdują się w tej sali symbole drogie naszego sercu?

Have you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce moje skacze; opuściła mię siła moja, a jasności oczów moich nie masz przy mnie.

My lovers and my friends stand aloof from my plague; And my kinsmen stand afar off.

Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Całym sercem i duszom jestem za lepszą koordynacją i konsultacjami na szczeblu UE.

I am all in favour of better coordination and consultation at the EU level.

Oczywiście całym sercem wspieramy prezydencję w jej wysiłkach w dążeniu do tego celu.

Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.

Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.

Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

Dla tych oraz kilku innych powodów z całego serca popieram sprawozdanie pani Matery.

For these and other reasons, I wholeheartedly support Mrs Matera's report.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: nieprzyjemny finał, zmarnowany, w czepku urodzony, aż do przesady, wsadzić mordę w kubeł

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.