Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "serce"

 

"serce" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 817

serce {rzeczownik}

serce {n.} (też: dusza, kier, serduszko)

heart {rzecz.}

A serce ich nie było szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.

For their heart was not right with him, Neither were they faithful in his covenant.

Wszystko w moim pokoju trzęsło się -- moje serce, moje okna, moje łóźko -- wszystko.

Everything in my room was shaking -- my heart, my windows, my bed, everything.

Teraz wiemy już, że te obszary stanowią nie tylko duszę, ale serce i mięśnie Europy.

We now know that it is not only the soul, but the heart and muscles of Europe.

Chlubcie się imieniem świętem jego; niech się weseli serce szukających Pana.

Glory ye in his holy name: Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.

Chlubcie się w imieniu świętem jego, a niech się rozraduje serce szukających Pana.

Glory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "serce":

 

Podobne tłumaczenia

"serce" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "serce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tachykardia, kołatania serca Ból brzucha, nudności, wymioty, dyspepsja, biegunka

Tachycardia, palpitations Abdominal pain, nausea, vomiting, dyspepsia, diarrhoea

A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.

So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Cardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Popieramy ideę pokojowego, wieloetnicznego Kosowa zintegrowanego z sercem UE.

We support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.

Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.

I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.

Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.

Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.

Uważam, że powinniśmy wziąć sobie do serca słowa pani komisarz Geoghegan-Quinn.

I think we should heed the words of the Research Commissioner, Mrs Geoghegan-Quinn.

Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?

What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?

Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności serca.

Therefore, caution should be exercised in patients with cardiac dysfunction.

Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy

Remember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.

Czy widziałeś, Viktorze, gdzie znajdują się w tej sali symbole drogie naszego sercu?

Have you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Całym sercem i duszom jestem za lepszą koordynacją i konsultacjami na szczeblu UE.

I am all in favour of better coordination and consultation at the EU level.

Oczywiście całym sercem wspieramy prezydencję w jej wysiłkach w dążeniu do tego celu.

Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.

Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.

Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

Dla tych oraz kilku innych powodów z całego serca popieram sprawozdanie pani Matery.

For these and other reasons, I wholeheartedly support Mrs Matera's report.

Taka jest popierana z całego serca przez Parlament inicjatywa na rzecz przejrzystości.

That is the Transparency Initiative, which this Parliament supports wholeheartedly.

Czynię tak pomimo tego, że całym sercem zgadzam się z zakazem eksportu rtęci z Europy.

This is despite agreeing very much with the ban on the export of mercury from Europe.

Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.

A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: ale bajzel, ale bałagan, rób, co chcesz, bez pieczenia, winian

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.