Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "serce"

 

"serce" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 808

serce {rzeczownik}

serce {n.} (też: dusza, kier, serduszko)

heart {rzecz.}

Wszystko w moim pokoju trzęsło się -- moje serce, moje okna, moje łóźko -- wszystko.

Everything in my room was shaking -- my heart, my windows, my bed, everything.

Teraz wiemy już, że te obszary stanowią nie tylko duszę, ale serce i mięśnie Europy.

We now know that it is not only the soul, but the heart and muscles of Europe.

Chlubcie się w imieniu świętem jego, a niech się rozraduje serce szukających Pana.

Glory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.

Chlubcie się imieniem świętem jego; niech się weseli serce szukających Pana.

Glory ye in his holy name: Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

serce {n.}

tongue (of bell) {rzecz.}

Srebro wyborne jest język sprawiedliwego; ale serce niezbożnych za nic nie stoi.

The tongue of the righteous is [as] choice silver: The heart of the wicked is little worth.

Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei;

Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced; Moreover my flesh also shall dwell in hope:

Serce głupich zrozumie umiejętność, a język jąkających się prędko i rzetelnie mówić będzie.

And the heart of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.

Rozpłynąłem się jako woda, a rozstąpiły się wszystkie kości moje; stało się serce moje jako wosk, zstopniało w pośród wnętrzności moich.

My strength is dried up like a potsherd; And my tongue cleaveth to my jaws; And thou hast brought me into the dust of death.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "serce":

 

Podobne tłumaczenia

"serce" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "serce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.

So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Cardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Popieramy ideę pokojowego, wieloetnicznego Kosowa zintegrowanego z sercem UE.

We support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.

Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.

Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.

Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.

I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.

Uważam, że powinniśmy wziąć sobie do serca słowa pani komisarz Geoghegan-Quinn.

I think we should heed the words of the Research Commissioner, Mrs Geoghegan-Quinn.

Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?

What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?

Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności serca.

Therefore, caution should be exercised in patients with cardiac dysfunction.

Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy

Remember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.

Czy widziałeś, Viktorze, gdzie znajdują się w tej sali symbole drogie naszego sercu?

Have you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Całym sercem i duszom jestem za lepszą koordynacją i konsultacjami na szczeblu UE.

I am all in favour of better coordination and consultation at the EU level.

Oczywiście całym sercem wspieramy prezydencję w jej wysiłkach w dążeniu do tego celu.

Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.

Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.

Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

Dla tych oraz kilku innych powodów z całego serca popieram sprawozdanie pani Matery.

For these and other reasons, I wholeheartedly support Mrs Matera's report.

Taka jest popierana z całego serca przez Parlament inicjatywa na rzecz przejrzystości.

That is the Transparency Initiative, which this Parliament supports wholeheartedly.

Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.

Exercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.

Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.

A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.

Jeżeli takie skojarzenie jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca.

If the combination appears necessary, close cardiac monitoring is needed.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.