polsko-angielskie tłumaczenie słowa "Słowacja"

PL Słowacja polskie tłumaczenie

PL Słowacja
volume_up
{żeński}

1. Geografia

Słowacja
volume_up
Slovakia {nazwa wł.} [geogr.]
Słowacja zdecydowanie nie będzie państwem, które wykracza poza uzgodnione ramy.
Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.
Zgodnie z wszystkimi wskaźnikami, Słowacja spełniła kryteria z naddatkiem.
According to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Te kraje to Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Chorwacja i Rumunia.
These are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.

Przykłady użycia - "Słowacja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMówił pan o sporze między Słowacją a Węgrami.
(HU) President Buzek, you spoke about the Slovak-Hungarian dispute.
PolishPfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Słowacja
Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
PolishPfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Słowacja Słowacja
Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
PolishPalarikova 16 SK- 040 01 Koszyce Słowacja Tel: +421 (55) 676 9405 Faks: +421 (55) 676 9873
Palarikova 16 SK-040 01 Kosice Slovak Republic Tel: +421 (55) 676 9405 Fax: +421 (55) 676 9873
PolishSłowacja, a 1 stycznia 2011 r.
and with the conduct of a single monetary policy under the responsibility of the ECB.
PolishPlynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja
Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Slovak Republic
PolishPlynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja
Risperidone Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava
PolishNiewątpliwie doświadczenia, jakie Słowacja będzie miała przy wprowadzaniu wspólnej waluty będą doskonałym przygotowaniem dla Polski.
Certainly Slovakia's experience in introducing the common currency will be excellent training for Poland.
PolishW istocie jest to spór między Słowacją a Unią Europejską, ponieważ dotyczy kraju lekceważącego podstawowe wartości europejskie.
It is, in fact, a Slovak-European Union dispute as it involves a country flouting fundamental European values.
PolishTo nie jest spór między Słowacją a Węgrami.
PolishPlynárenská 7/ B Bratislava Słowacja
PolishPlynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja
PolishRISPERDAL® CONSTA® Słowacja:
PolishZyrtec Słowacja:
PolishZyrtec Słowacja:
PolishObywatele Słowacji uważają, że wprowadzenie euro było sukcesem, dlatego również Słowacja stara się chronić euro za wszelką cenę.
Slovakia's citizens consider the introduction of the euro a success story and therefore it is contributing as well to the protection of the euro with every means available.
Polish. - (Słowacja) Zbliżają się igrzyska olimpijskie w Pekinie, ale według mojej wiedzy sytuacja w Chinach w zakresie praw człowieka się nie poprawiła.
in writing. - (SK) The Olympic Games in Beijing are approaching but, according to my information, the human rights' situation in China has not improved.
PolishSłowacja, a w 2011 r. Estonia. Utworzenie strefy euro i nowej instytucji ponadnarodowej – EBC – było kamieniem milowym w długim i złożonym procesie integracji europejskiej.
The creation of the euro area and of a new supranational institution, the ECB, was a milestone in the long and complex process of European integration.
PolishReferencyjnym państwem członkowskim były Węgry, natomiast zainteresowanymi państwami członkowskimi - Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja.
The Reference Member State was Hungary and the Concerned Member States were Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Romania and Slovak Republic.