Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Słowacja"

 

"Słowacja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-20 z 20

Słowacja {rzeczownik}

Słowacja {f.} [geogr.]

Slovakia {nazwa wł.} [geogr.]

Słowacja zdecydowanie nie będzie państwem, które wykracza poza uzgodnione ramy.

Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.

Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Słowacja (2009)

Navigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Slovakia (2009)

Te kraje to Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Chorwacja i Rumunia.

These are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.

Zgodnie z wszystkimi wskaźnikami, Słowacja spełniła kryteria z naddatkiem.

According to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.

Słowacja nadal nie jest na białej liście i musi podjąć dodatkowe starania.

Slovakia is still not on the white list and must make an extra effort there.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Słowacja":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Słowacja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Słowacja

Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovak Republic

Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Słowacja Słowacja

Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovak Republic

(HU) Panie przewodniczący Buzek! Mówił pan o sporze między Słowacją a Węgrami.

(HU) President Buzek, you spoke about the Slovak-Hungarian dispute.

Palarikova 16 SK- 040 01 Koszyce Słowacja Tel: +421 (55) 676 9405 Faks: +421 (55) 676 9873

Palarikova 16 SK-040 01 Kosice Slovak Republic Tel: +421 (55) 676 9405 Fax: +421 (55) 676 9873

Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja

Risperidone Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava

Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja

Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Slovak Republic

To nie jest spór między Słowacją a Węgrami.

It is not a Slovak-Hungarian dispute.

Plynárenská 7/ B Bratislava Słowacja

Plynárenská 7/ B Bratislava Slovak Republic

Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja

Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava

W istocie jest to spór między Słowacją a Unią Europejską, ponieważ dotyczy kraju lekceważącego podstawowe wartości europejskie.

It is, in fact, a Slovak-European Union dispute as it involves a country flouting fundamental European values.

Słowacja, a 1 stycznia 2011 r.

and with the conduct of a single monetary policy under the responsibility of the ECB.

RISPERDAL® CONSTA® Słowacja:

RISPERDAL® CONSTA® Slovenia:

Zyrtec Słowacja:

Virlix, Zyrtec Portugal:

Zyrtec Słowacja:

Zyrtec Slovak Republic:

pisemnie. - (Słowacja) Zbliżają się igrzyska olimpijskie w Pekinie, ale według mojej wiedzy sytuacja w Chinach w zakresie praw człowieka się nie poprawiła.

in writing. - (SK) The Olympic Games in Beijing are approaching but, according to my information, the human rights' situation in China has not improved.

Powinniśmy pogodzić się z tym, że zgoda na zastosowanie zasady degresywnej proporcjonalności spowoduje utratę przez Słowację jednego miejsca w Parlamencie.

We must reconcile ourselves to the fact that the Slovak Republic will lose one Member as a result of the agreed principle of digressive proportionality.

Referencyjnym państwem członkowskim były Węgry, natomiast zainteresowanymi państwami członkowskimi - Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

The Reference Member State was Hungary and the Concerned Member States were Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Romania and Slovak Republic.

Parlament Europejski już niedługo będzie miał okazję wprowadzić swoją propozycję w życie podczas debaty na temat rozszerzenia strefy euro o Słowację.

The European Parliament will soon have an opportunity to test this proposal in practice when it debates the enlargement of the euro zone to include the Slovak Republic.

Słowacja, a w 2011 r. Estonia. Utworzenie strefy euro i nowej instytucji ponadnarodowej – EBC – było kamieniem milowym w długim i złożonym procesie integracji europejskiej.

The creation of the euro area and of a new supranational institution, the ECB, was a milestone in the long and complex process of European integration.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.