polsko-angielskie tłumaczenie słowa "słaby"

PL słaby polskie tłumaczenie

słaby {przym. m.}

PL słaby
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

słaby (też: chuderlawy, marny, nieudolny, słabe)
volume_up
weak {przym.}
Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Opracowany instrument był słaby i nie odpowiadał obecnym potrzebom.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Za tą nieuczciwą konkurencją tak naprawdę kryje się słaby dolar.
What is really behind the unfair competition in this case is the weak dollar.
słaby
volume_up
brittle {przym.} [przen.] (nerves)
słaby (też: niespełniający oczekiwań)
Mając na uwadze słaby wynik szczytu klimatycznego ONZ w Kopenhadze, Unia Europejska musi teraz być bardziej słyszalna, zjednoczona i skuteczna.
As the outcome of the UN climate summit in Copenhagen was a disappointing agreement, the European Union must now be more audible, united and effective.
Maltański poseł słusznie zauważył, że ogromnym rozczarowaniem jest najwyraźniej słabe przygotowanie Komisji do radzenia sobie z kryzysem, który od dawna był nieunikniony.
As a Maltese MEP, it is very disappointing that the Commission is apparently so under-prepared to deal with a crisis that has long been inevitable.
słaby (też: apatyczny, jałowy, niemrawy, ulegający rozkładowi)
volume_up
effete {przym.} [pej.]
słaby (też: lekki, nikły, ulotny)
volume_up
faint {przym.}
Sygnał docierający z tak ogromnej odległości jest bardzo słaby.
And over those long distances, its signal is very faint when it reaches us.
Po lewej stronie mammogram, widać na nim słaby zarys guza, jego brzegi są zamazane przez gęstą tkankę.
You can see, on the right, a mammogram showing a faint tumor, the edges of which are blurred by the dense tissue.
Oprócz tkanek guza zgłaszano słabą fluorescencję splotu naczyniówkowego.
Besides tumour tissue, faint fluorescence of the choroid plexus was reported.
słaby (też: marny, nikły, wątły, nieudolny)
volume_up
feeble {przym.}
Ten słaby kompromis to prezent dla przemysłu.
This feeble compromise is a gift to the industry.
Tedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, a nie był nikt słaby między pokoleniem ich.
And he brought them forth with silver and gold; And there was not one feeble person among his tribes.
Nie ubolewamy nad jej istotą; raczej uważamy ją za dość słabą.
We do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.
słaby (też: ograniczony, uszkodzony, upośledzony, osłabiony)
volume_up
impaired {przym.}
U tych które nie poroniły, atrazyna powoduje słaby rozwój klatki piersiowej i gruczołów sutkowych u urodzonych samic, ich piersi nie rozwiną się odpowiednio.
Of those that don't abort, atrazine causes impaired mammary, or breast, development in the exposed daughters in utero, so that their breast don't develop properly.
Stosowanie u kotów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na niskie ciśnienie krwi lub słabe krążenie krwi, może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia.
Use in animals with impaired function of the heart, kidneys or liver or in animals that are dehydrated, have low volume of circulating blood or have low blood pressure may involve additional risks.
słaby (też: lichy, kiepski)
volume_up
lame {przym.} [pot.]
słaby (też: jasny, lekki, pulchny, zwiewny)
volume_up
light {przym.}
Przy słabym świetle obraz z kamery zawiera znaczną ilość szumów, które mogą wpłynąć na jakość obrazu.
In low light, camera sensors produce significant amounts of noise that can affect the image.
Patrz punkt 4. 4, słabe znieczulenie.
A słabe oświetlenie to zasadnicza sprawa przy filmowaniu zwierząt, bo jeśli jest za mocne, to je usmażysz.
And low light is a critical issue with filming animals, because if it's too high, you fry them. ~~~ (Laughter)
słaby (też: bezwładny, zwiotczały, wiotki, przywiędły)
volume_up
limp {przym.}
słaby (też: blady, mdły, bez sił, bez energii)
volume_up
nerveless {przym.}
słaby (też: mizerny, żałosny, wątły, rachityczny)
volume_up
puny {przym.}
Wysiłki Unii podejmowane na płaszczyźnie społecznej są jednakże szczególnie słabe.
The Union's effort on the social front is, however, particularly puny.
słaby (też: luźny)
volume_up
tenuous {przym.} (connection)
Powiązanie handlu ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) było dotychczas w najlepszym wypadku słabe.
Hitherto, the link between trade and corporate social responsibility (CSR) has been tenuous at best.
słaby
volume_up
thready {przym.} [przen.]
słaby (też: wątły, niesolidny, oparty na błędnych przesłankach)
volume_up
unsound {przym.}
słaby (też: chuderlawy, cherlawy, rachityczny)
volume_up
weedy {przym.} [pej.]
słaby (też: niepewny, kiepski)
volume_up
dicky {przym.} [Bryt.] [pot.]
słaby (też: ospały, mdły, tchórzliwy, nieudolny)
volume_up
namby-pamby {przym.} [pot.]
słaby
volume_up
vulnerable {przym.} (argument)
Przyczynił się do powstania licznych nierówności i presji, zwłaszcza wśród grup słabych.
It has caused numerous inequalities and pressures, especially among vulnerable groups.
Chcę widzieć specjalne opłaty dla klientów słabych ekonomicznie.
I want to see special tariffs for vulnerable customers.
Jak w przypadku wszystkich kompromisów, w tekście istnieją pewne słabe, trudne do obrony punkty.
As is the case with all compromises, there are weak points, vulnerable points in the text.
słaby (też: ospały, nijaki, mdły, tchórzliwy)
volume_up
wishy-washy {przym.} [pot.]

trending_flat
"argument"

słaby (też: wątły)
volume_up
tenuous {przym.} (unconvincing)
Powiązanie handlu ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) było dotychczas w najlepszym wypadku słabe.
Hitherto, the link between trade and corporate social responsibility (CSR) has been tenuous at best.

Przykłady użycia - "słaby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).
Spironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).
PolishMrówki, huf słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój;
The ants are a people not strong, Yet they provide their food in the summer;
PolishNalezy zachowac szczególna ostroznosc u pacjentów, u których stwierdza sie slaby metabolizm CYP2C9.
Patients known to be CYP2C9 poor metabolisers should be treated with caution.
PolishJeśli chodzi o plany działania dotyczące racjonalizacji zużycia energii, mieliśmy raczej słaby początek.
Concerning the energy efficiency action plans, we had rather a lukewarm start.
PolishWszystkim, czego ci ludzie potrzebują do wygranej, jest wystarczająco słaby sprzeciw z naszej strony.
All that is needed for these people to win is for us not to fight sufficiently against it.
PolishZatrzymanie moczu (w tym uczucie zalegania moczu; zaburzenia oddawania moczu); Słaby strumień moczu
Urinary retention (including feeling of residual urine; micturition disorder); Urinary hesitation
PolishTen słaby rezultat powinien zmobilizować nas teraz do wysiłków na rzecz porozumienia klimatycznego z prawdziwego znaczenia.
From this meagre outcome, we now need to move on towards a proper climate agreement.
PolishChciałabym wskazać inny słaby punkt kompromisu.
I would like to point out another failing of the compromise.
PolishSłaby stan finansowania widać między innymi w wykorzystaniu mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF).
The poor state of funding can be seen, inter alia, in the take-up of the risk-sharing finance facility (RSFF).
PolishMiał bardzo słaby wzrok.
PolishJeżeli jest tylko jeden oponent w stosunku do władzy, to jest bardzo, bardzo słaby.
- (PL) Mr President, if only a single individual voices opposition to the authorities, that voice will barely be audible.
PolishBrak uregulowań i słaby nadzór stanowiły przyczyny problemu, a my musimy przywrócić uregulowania efektywne.
Lack of regulation and poor supervision have been at the root of the problem and we need to re-establish effective regulations.
PolishBez wystarczających środków strategia budżetowa "zrób to sam” wybrana dla pozycji 4 sprawia, iż obraz jej jest bardzo słaby.
Without sufficient resources, the budgetary DIY strategy chosen for heading 4 will give a very poor image of it.
PolishInformacje zawarte w drugiej części ustępu o złym traktowaniu aresztowanych terrorystów uważam za słaby żart.
I consider the information in the second part of the paragraph about terrorists being maltreated when arrested to be a poor joke.
PolishRząd był słaby, było niewiele lekarzy.
PolishWniosek Komisji jest bardzo słaby.
PolishJak ma to tu miejsce bardzo często, niniejsza debata ma słaby związek z rzeczywistością, a żadnego z demokracją.
Mr President, as is so common here, this debate has little connection to reality and none whatsoever to democracy.
PolishSłaby zasięg dla jednostek linków
PolishKrótko mówiąc, jest to słaby wynik.
PolishChwilkę, słaby stan kręgosłupa.