Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "słaby"

 

"słaby" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-37 z 165

słaby {przymiotnik}

słaby {przym. m.} (też: marny, chuderlawy, słabe, słaba)

weak {przym.}

A tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie, nie na sprzeczania około sporów.

But him that is weak in faith receive ye, [yet] not for decision of scruples.

Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła.

We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.

Podczas jednoczesnego stosowania cymetydyny (słaby inhibitor CYP1A2, CYP2D6 i CYP3A4)

When cimetidine (weak inhibitor of CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A4) is administered with

Oprócz tego system sądownictwa jest w dalszym ciągu słaby i podlega wpływom politycznym.

In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.

Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.

One man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.

słaby {przym. m.} (też: jasny, lekki, pulchny, zwiewny)

light {przym.}

słaby {przym. m.} (też: ograniczony, upośledzony, nadwątlony, osłabiony)

impaired {przym.}

U tych które nie poroniły, atrazyna powoduje słaby rozwój klatki piersiowej i gruczołów sutkowych u urodzonych samic, ich piersi nie rozwiną się odpowiednio.

Of those that don't abort, atrazine causes impaired mammary, or breast, development in the exposed daughters in utero, so that their breast don't develop properly.

słaby {przym. m.} (też: marny, nikły, nieudolny, cherlawy)

feeble {przym.}

Króliki, twór słaby, którzy jednak budują w skale dom swój;

The conies are but a feeble folk, Yet make they their houses in the rocks;

Tedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, a nie był nikt słaby między pokoleniem ich.

And he brought them forth with silver and gold; And there was not one feeble person among his tribes.

Ten słaby kompromis to prezent dla przemysłu.

This feeble compromise is a gift to the industry.

słaby {przym. m.} (też: lekki, nikły, ulotny)

faint {przym.}

Sygnał docierający z tak ogromnej odległości jest bardzo słaby.

And over those long distances, its signal is very faint when it reaches us.

Po lewej stronie mammogram, widać na nim słaby zarys guza, jego brzegi są zamazane przez gęstą tkankę.

You can see, on the right, a mammogram showing a faint tumor, the edges of which are blurred by the dense tissue.

słaby (argument) {przym. m.} (też: wątły)

tenuous (unconvincing) {przym.}

słaby {przym. m.} (też: bezwładny, wiotki, zwiotczały, przywiędły)

limp {przym.}

słaby {przym. m.} (też: luźny)

tenuous (connection) {przym.}

słaby {przym. m.}

brittle (nerves) {przym.} [przen.]

słaby {przym. m.} (też: niespełniający oczekiwań)

disappointing {przym.}

Mając na uwadze słaby wynik szczytu klimatycznego ONZ w Kopenhadze, Unia Europejska musi teraz być bardziej słyszalna, zjednoczona i skuteczna.

As the outcome of the UN climate summit in Copenhagen was a disappointing agreement, the European Union must now be more audible, united and effective.

słaby {przym. m.} (też: wątły, mizerny, żałosny, rachityczny)

puny {przym.}

słaby {przym. m.} (też: kiepski, lichy)

lame {przym.} [pot.]

słaby {przym. m.} (też: wątły, niesolidny, oparty na błędnych przesłankach)

unsound {przym.}

słaby {przym. m.} (też: jałowy, niemrawy, apatyczny, ogarnięty bezwładem)

effete {przym.} [pej.]

słaby {przym. m.} (też: chuderlawy, cherlawy, rachityczny)

weedy {przym.} [pej.]

słaby {przym. m.} (też: mdły, blady, bez sił, bez energii)

nerveless {przym.}

słaby {przym. m.}

thready {przym.} [przen.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "słaby":

 

Podobne tłumaczenia

"słaby" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "słaby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Konie trojańskie w naszej sieci komputerowej od razu ujawniają nasze słabe strony.

Trojan horses on our computer networks reveal all our Achilles' heels instantly.

Spironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).

Spironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).

Pomoc żywnościowa przychodząca co roku, kiedy ludzie głodują podczas słabego urodzaju.

Food aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.

Jest to szczególnie ważne u osób, które słabiej odczuwają wczesne objawy

The advisability of driving should be considered in these circumstances.

Badania in vitro wykazują, że typranawir jest substratem, a także słabym inhibitorem Pgp

In vitro studies show that tipranavir is a substrate and also an inhibitor of Pgp.

Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

Benzoic acid is a mild irritant to the skin, eyes and mucous membranes.

I oba kraje miały lepszą służbę zdrowie, jednak wciąż bardzo słabą gospodarkę.

And both countries had the better health, but still a very low economy.

Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

Benzoic acid is a mild irritant to the skin, eyes and mucous membrane.

W takim przypadku zamiast stanu jakości „Słaba” nie przyznajemy żadnego wyniku.

Rather than giving you a "Poor" landing page quality status, you won't get a score at all.

Dostępne dane sugerują, że ranolazyna jest słabym inhibitorem CYP2D6.

Available data suggest that ranolazine is a mild inhibitor of CYP2D6.

Będą dostawali płacę za to, w czym są dobrzy, a nie za to, w czym są słabi.

They will be paid for what they are good at, not what they're bad at.

W badaniach in vitro wykazano słabą zdolność wypierania nateglinidu przez leki wiążące białka.

Nateglinide has shown a low potential for protein displacement in in vitro studies.

leczeniu dzieci, które nie osiągają prawidłowego wzrostu ze względu na słabe wzrastanie kości

to treat children who do not develop to their normal height because of poor bone growth caused

Mrówki, huf słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój;

The ants are a people not strong, Yet they provide their food in the summer;

Nie wiedzieliśmy, że zanieczyszczenia powodowały coś więcej niż słabą widoczność.

We didn't know that pollution did more than cause bad visibility.

Który pokrzepia słabego przeciwko mocarzowi, tak że ten osłabiały do twierdzy uchodzi.

that bringeth sudden destruction upon the strong, so that destruction cometh upon the fortress.

U osoby o słabym metabolizmie efekty będą bardziej wyraźne niż u osoby o metabolizmie intensywnym.

A poor metaboliser would have more marked effects than an extensive metaboliser.

Celem tych działań jest rozpoznanie słabych punktów systemu finansowego i badanie jego odporności.

It does so in order to identify any vulnerabilities and to check the resilience of the system.

Zatrzymanie moczu (w tym uczucie zalegania moczu; zaburzenia oddawania moczu); Słaby strumień moczu

Urinary retention (including feeling of residual urine; micturition disorder); Urinary hesitation

Nalezy zachowac szczególna ostroznosc u pacjentów, u których stwierdza sie slaby metabolizm CYP2C9.

Patients known to be CYP2C9 poor metabolisers should be treated with caution.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.