"sąsiedzi" - angielskie tłumaczenie

PL

"sąsiedzi" po angielsku

volume_up
sąsiedzi {męskoos.}

PL sąsiedzi
volume_up
{męskoosobowy}

sąsiedzi
volume_up
neighbours {l.mn.} [Bryt.]
Nasi południowi sąsiedzi muszą również ściślej współpracować ze sobą.
Our southern neighbours must also cooperate more closely with one other.
Nasi sąsiedzi są wokół Morza Śródziemnego i na wschodzie Europy.
Our neighbours are found around the Mediterranean Sea and in Eastern Europe.
Dni, w których europejscy sąsiedzi konkurowali ze sobą, przeminęły.
The days of European neighbours competing are over.
sąsiedzi
volume_up
neighbors {l.mn.} [Amer.]
I wszyscy teraz myślicie jak na taki widok zareagują sąsiedzi.
And you're all thinking what your neighbors would think of seeing that.
Tak długo jak myślimy, że ludzie, nasi sąsiedzi, są samolubni, głupi, czy leniwi -- -- nie ma nadziei.
As long as we believe that people, our own neighbors, are selfish, stupid or lazy, then there's no hope.
A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
The neighbors therefore, and they that saw him aforetime, that he was a beggar, said, Is not this he that sat and begged?
sąsiedzi (też: okolica, dzielnica, sąsiedztwo, barrio)
volume_up
neighborhood {rzecz.} [Amer.]
Gdy jesteś głodny i twoje dzieci też i dzieci sąsiada i sąsiedzi jesteś zły.
Especially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
Nawet najbiedniejsi sąsiedzi dają więcej, niż mogą sobie na to pozwolić.
Even the poorest neighborhoods give more than they can afford.
sąsiedzi (też: okolica, dzielnica, sąsiedztwo)
volume_up
neighbourhood {rzecz.} [Bryt.]

Przykłady użycia - "sąsiedzi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJako sąsiedzi uznalibyśmy przyjęty przez państwa kierunek za słuszny.
As such, we would consider the direction you are taking to be the right direction.
PolishTo nasi ważni sąsiedzi.