Search for the most beautiful word
sixty-three
greenbelt

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rzeczowy"

 

"rzeczowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 21

rzeczowy {przymiotnik}

rzeczowy {przym. m.} (też: oparty na faktach, faktograficzny)

factual {przym.}

'Świat' jest obiektywny, logiczny, uniwersalny, rzeczowy, naukowy.

'The world' is objective, logical, universal, factual, scientific.

W przypadku Grecji procent odmów udzielenia wizy wynosi faktycznie tylko 1%, więc poprawiamy błąd rzeczowy i prosiłabym państwa o poparcie tej poprawki.

In the case of Greece the rejection rate is, in fact, only 1%, so we are correcting a factual error and I would ask you to support this amendment.

rzeczowy {przym. m.} (też: jasny, bystry, chrupki)

crisp {przym.}

rzeczowy {przym. m.} (też: przemyślany, lubiący dyskutować)

argumentative {przym.}

rzeczowy {przym. m.} (też: poważny)

businesslike {przym.}

rzeczowy {przym. m.}

down to earth {przym.}

rzeczowy {przym. m.}

matter-of-fact {przym.} [zł.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rzeczowy":

 

Podobne tłumaczenia

"rzeczowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rzeczowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dobrze by było, gdyby sama Turcja odpowiedziała w podobnie rzeczowy sposób, bez stawiania warunków.

If only Turkey itself would respond in a similarly constructive manner without preconditions.

To jest dowód rzeczowy z muzeum o Rewolucji Francuskiej.

It's in the museum's exhibit on the French Revolution.

Od 2005 roku staje się on coraz bardziej konkretny i rzeczowy, a Chiny zrobiły kilka kroków naprzód.

Since 2005, it has become more and more concrete, more and more to the point and China has made some steps.

Pracujemy by promować zdrowe społeczności, by złagodzić ludzkie cierpienie, by promować przemyślane, rzeczowy i empatyczny porządek.

We work to promote healthy vibrant societies, to ameliorate human suffering, to promote a more thoughtful, substantive, empathic world order.

Biurkowe drukarki etykiet w magazynie dowodów rzeczowych mogą służyć do drukowania trwałych, bezpiecznych i czytelnych etykiet do identyfikacji dowodów.

Desktop label printers in the property room can create durable, secure, and legible evidence tracking labels.

Bliższy i bardziej rzeczowy dialog we wszystkich dziedzinach naszych stosunków pomoże nam rozwiązać trudne problemy w atmosferze wzajemnego zaufania.

Closer and more substantial political dialogue across all areas of our relationship will help us resolve difficult issues in a spirit of mutual confidence.

Zebra oferuje niezawodne drukarki i trwałe materiały do druku etykiet do użytku w magazynie dowodów rzeczowych lub w terenie, w celu drukowania etykiet identyfikacyjnych.

Zebra has reliable printers and durable label materials for use in the property room or in the field to create identification and tracking labels.

Efektem naszej pracy jest bardzo wyważony i rzeczowy projekt umowy międzyinstytucjonalnej, który przedstawiamy dziś temu Parlamentowi do rozważenia i dzisiejszej dyskusji.

The result of our work is a very balanced and pragmatic draft of an interinstitutional agreement, which we are presenting to the House for consideration and debate today.

Jednakże ten konsensus byłby pozbawiony znaczenia, gdyby nie nabrał konkretnego kształtu w tekście, który jest zarówno rzeczowy, jak i spójny, co państwu za chwilę udowodnię.

This consensus would, however, be worthless had it not found concrete form in a text that is both specific and consistent, as I will demonstrate to you in a moment.

Argument, że tylko dzięki zakupowi dodatkowej żywności będzie można uzyskać takie jej zróżnicowanie, które pozwoli na zestawienie zbilansowanej diety, wykracza poza zakres rzeczowy.

The argument that it is only with the additional purchase of food that the range of food offered will be able to provide a balanced diet, in my opinion, goes beyond the remit.

Teraz, by wyjaśnić to rzeczowo, chciałbym omówić zadanie, na które można się natknąć w bardzo wielu grach: idź i zdobądź określoną liczbę przedmiotów.

Now, to try and explain this in sort of real terms, I want to talk about a kind of task that might fall to you in so many games. ~~~ Go and get a certain amount of a certain little game-y item.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.