polsko-angielskie tłumaczenie słowa "rzeczowy"

PL rzeczowy polskie tłumaczenie

rzeczowy {przym. m.}

PL rzeczowy
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

rzeczowy (też: apodyktyczny, przemyślany, kłótliwy, lubiący dyskutować)
rzeczowy (też: faktograficzny, oparty na faktach, merytoryczny)
'Świat' jest obiektywny, logiczny, uniwersalny, rzeczowy, naukowy.
'The world' is objective, logical, universal, factual, scientific.
W przypadku Grecji procent odmów udzielenia wizy wynosi faktycznie tylko 1%, więc poprawiamy błąd rzeczowy i prosiłabym państwa o poparcie tej poprawki.
In the case of Greece the rejection rate is, in fact, only 1%, so we are correcting a factual error and I would ask you to support this amendment.
rzeczowy (też: poważny)
rzeczowy (też: bystry, jasny, chrupki)

Przykłady użycia - "rzeczowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDobrze by było, gdyby sama Turcja odpowiedziała w podobnie rzeczowy sposób, bez stawiania warunków.
If only Turkey itself would respond in a similarly constructive manner without preconditions.
PolishOd 2005 roku staje się on coraz bardziej konkretny i rzeczowy, a Chiny zrobiły kilka kroków naprzód.
Since 2005, it has become more and more concrete, more and more to the point and China has made some steps.
PolishTo jest dowód rzeczowy z muzeum o Rewolucji Francuskiej.
It's in the museum's exhibit on the French Revolution.
PolishPracujemy by promować zdrowe społeczności, by złagodzić ludzkie cierpienie, by promować przemyślane, rzeczowy i empatyczny porządek.
We work to promote healthy vibrant societies, to ameliorate human suffering, to promote a more thoughtful, substantive, empathic world order.
PolishBliższy i bardziej rzeczowy dialog we wszystkich dziedzinach naszych stosunków pomoże nam rozwiązać trudne problemy w atmosferze wzajemnego zaufania.
Closer and more substantial political dialogue across all areas of our relationship will help us resolve difficult issues in a spirit of mutual confidence.
PolishJednakże ten konsensus byłby pozbawiony znaczenia, gdyby nie nabrał konkretnego kształtu w tekście, który jest zarówno rzeczowy, jak i spójny, co państwu za chwilę udowodnię.
This consensus would, however, be worthless had it not found concrete form in a text that is both specific and consistent, as I will demonstrate to you in a moment.
PolishEfektem naszej pracy jest bardzo wyważony i rzeczowy projekt umowy międzyinstytucjonalnej, który przedstawiamy dziś temu Parlamentowi do rozważenia i dzisiejszej dyskusji.
The result of our work is a very balanced and pragmatic draft of an interinstitutional agreement, which we are presenting to the House for consideration and debate today.
PolishArgument, że tylko dzięki zakupowi dodatkowej żywności będzie można uzyskać takie jej zróżnicowanie, które pozwoli na zestawienie zbilansowanej diety, wykracza poza zakres rzeczowy.
The argument that it is only with the additional purchase of food that the range of food offered will be able to provide a balanced diet, in my opinion, goes beyond the remit.