Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rzadko"

 

"rzadko" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 870

rzadko {przysłówek}

rzadko {przysł.}

rarely {przysł.}

Bardzo rzadko, w związku z reakcjami związanymi z wlewem, obserwowano drgawki.

Very rarely, convulsions have been observed in relation to infusion reactions.

Opóźnienie rozwoju u dzieci urodzonych przez matki z padaczką obserwowano rzadko.

Developmental delay in children of mothers with epilepsy has been observed rarely.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Cięższe reakcje ze strony wątroby, w tym przypadki zgonów występowały rzadko.

Rarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.

Rzadko obserowano rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa- Johnsona (< 0, 1 %).

Erythema multiforme and Stevens-Johnson Syndrome have been rarely (< 0.1%) observed.

rzadko {przysł.}

seldom {przysł.}

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe są bardzo sporadyczne i rzadko są przyczyną odstawienia leku

Gastro-intestinal complaints are very rare and seldom lead to discontinuation of therapy.

Inne bakterie wytwarzające ureazę są bardzo rzadko spotykane we florze bakteryjnej żołądka.

Other urease producing bacteria were seldom found in the gastric flora.

Przywódca Sinn Féin, Gerry Adams, rzadko mówi o 1,65 mld euro pomocy.

The leader of Sinn Féin, Gerry Adams, seldom makes any reference to this EUR 1.65 billion.

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe są bardzo sporadyczne i rzadko są przyczyną odstawienia leku.

Gastro-intestinal complaints are very rare and seldom lead to discontinuation of therapy.

Posiedzenia Rady Europejskiej rzadko odbywają się w tak trudnych i napiętych okolicznościach.

Seldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.

rzadko {przysł.} (też: słabo, skąpo)

sparsely {przysł.}

Całe hrabstwo ma 20 000 mieszkańców, rzadko umiejscowionych.

The entire county is home to just 20,000 people, and they're very sparsely distributed.

rzadko {przysł.}

infrequently {przysł.}

Podczas leczenia podobnymi antybiotykami stwierdzano rzadko występowanie napadów drgawkowych.

Convulsions have infrequently been reported during treatment with closely related antibiotics.

Zaprzestanie leczenia było konieczne rzadko, u 2 % pacjentów.

Permanent treatment discontinuation was infrequently reported at 2 %.

Posocznicę związaną z leukopenią obserwowano rzadko (< 1 %).

Sepsis related to leukopaenia was observed infrequently (< 1 %).

Podczas stosowania innych leków z grupy karbapenemów rzadko notowano występowanie napadów drgawkowych.

Seizures have infrequently been reported during treatment with other carbapenems.

Dawki do 15 000 j. rzadko powodowały toksyczność układową o znaczeniu klinicznym u dorosłych.

Doses of up to 15,000 U have infrequently resulted in clinically significant systemic toxicity in adults.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rzadko":

 

Podobne tłumaczenia

"rzadko" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rzadko" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Bardzo rzadko, nie znana: w pojedynczych przypadkach zgłaszano perforacje przełyku

Very rare, not known: perforation of the oesophagus was reported in isolated cases

Metale ziem rzadkich występują oczywiście rzadko na rynku, ale nie w przyrodzie.

Rare earth elements are, of course, rare on the market, but not in the ground.

Obserwowano trombocytozę, jednak występowała bardzo rzadko (patrz punkt 4. 4).

Thrombocytosis has been observed but its occurrence is very rare (see section 4.4).

Rzadko choroby mięśni były poważne (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych).

On rare occasions, these muscle disorders have been serious (rhabdomyolysis).

Zgon związany z przedawkowaniem wyłącznie fluoksetyny występuje niezmiernie rzadko.

Fatality attributed to overdose of fluoxetine alone has been extremely rare.

Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd Bardzo rzadko: pokrzywka

Skin and subcutaneous tissue disorders Rare: rash, pruritus Very rare: urticaria

Rzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.

Rare cases of syncope in association with orthostatic hypotension have been observed.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko (> 1/ 10 000, < 1/ 1000)

General disorders and administration site conditions Rare (> 1/ 10,000, < 1/ 1,000)

Nie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występującej rzadko nadwrażliwości na rHA.

A theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.

Nie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występujące rzadko nadwrażliwości na rHA.

A theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.

Bardzo rzadko: powiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca wstrzyknięcia

enlarged lymph nodes (lymphadenopathy) in the region of the injection site

Niezbyt często Kamica nerkowa, krwiomocz, częstomocz Rzadko Niewydolność nerek

Uncommon Nephrolithiasis, haematuria, pollakiuria Rare Renal insufficiency

Zaburzenia ukladu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: zaburzenia miesiaczkowania

Reproductive system and breast disorders Very rare: menstrual disorder NOS

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy Rzadko: parestezje

Nervous system disorders: uncommon: dizziness, headache rare: paraesthesia

Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne.

In rare cases, depression or psychosis can progress to self- endangering behaviour.

Często: bóle głowy Niezbyt często: zawroty głowy, zaburzenia smaku Rzadko: parestezje

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Gastrointestinal disorders

Innym aspektem deforestacji, o którym zbyt rzadko się dyskutuje, jest przemysł mięsny.

Another dimension of deforestation which is too little debated is the meat industry.

Rzadko: pobudzenie, apatia, osobowość zależna, zmiany emocjonalne, nerwowość, niepokój.

Rare: agitation, apathy, clinging, emotional changes, nervousness, restlessness.

Rzadko obserwowano opóźnione reakcje anafilaktoidalne (po upływie godzin lub dni).

In rare cases delayed anaphylactoid reactions (after hours to days) have been observed.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

ryzykować · ryzykownie · ryzykowny · ryło · rząd · rządca · rządcy · rzadka · rzadki · rzadkie · rzadko · rzadkość · rządowy · rządy · rządzący · rządzenie · rządzić · rzadziej · rządzony · rzec · rzęch

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.