Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rozprowadzić"

 

"rozprowadzić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 34

rozprowadzić {czasownik}

rozprowadzić (narkotyki) {czas.} (też: pchnąć, naprzeć, nacisnąć, wepchnąć)

rozprowadzić (krew) {czas. dk} (też: prowadzić, wnieść, zanieść, nieść)

rozprowadzić (narkotyki) {czas.} (też: rozdzielić, rozmieścić, rozwieźć, rozprowadzić)

Pozostawiając podłoże w pojemniku rozprowadzić RÓWNOMIERNIE roztwór diboterminy alfa na powierzchni podłoża w sposób podany na poniższym rysunku.

Leaving the matrix in its tray, UNIFORMLY distribute the dibotermin alfa solution on the matrix following the pattern in the figure below.

W procesie mieszania, musi powstać gluten, zaczyn i drożdże muszą się uaktywnić i zasadniczo musimy równo rozprowadzić wszystkie składniki.

And so we, in the mixing process, have to develop the gluten, we have to activate the leaven or the yeast, and we have to essentially distribute all the ingredients evenly.

Możemy jedynie mieć nadzieję na szybkie wypłacenie i rozprowadzenie tych pieniędzy.

We can only hope that the money is paid and distributed quickly.

Po miejscowym zastosowaniu pyriprol szybko rozprowadza się w sierści psów w ciągu jednego dnia po zastosowaniu.

Following topical administration pyriprole is rapidly distributed in the hair coat of dogs within one day after application.

Według opinii ekspertów 92 % opium pochodzi z Afganistanu, skąd następnie rozprowadza się je na cały świat, w tym do Unii Europejskiej.

According to expert opinion, 92% of the world's opium is sourced in Afghanistan and is then distributed throughout the world, including the European Union.

rozprowadzić (prąd, wodę) {czas.} (też: rozdzielić, rozmieścić, rozwieźć, rozprowadzić)

rozprowadzić (klej) {czas.} (też: roznosić, roznieść, rozprzestrzenić, plenić)

rozprowadzić (ulotki) {czas.} (też: zemdleć, mdleć, rozprowadzać)

to pass out {czas.}

rozprowadzić (ulotki) {czas.} (też: rozprowadzać)

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rozprowadzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A podczas ih powrotu, oni wzięli ospe do 10 innych krajów i na nowo rozprowadzili epidemie.

And when they did, they took smallpox to 10 other countries and reignited the epidemic.

Przy użyciu 0, 3 ml załączonego jałowego rozpuszczalnika rozprowadzić aseptycznie liofilizat.

Aseptically reconstitute the lyophilisate with 0.3 ml of the sterile solvent provided.

Przy użyciu 0, 3 ml załączonego jałowego rozpuszczalnika aseptycznie rozprowadzić liofilizat.

Aseptically reconstitute the freeze-dried vaccine with 0.3 ml of the sterile solvent provided.

Możemy jedynie mieć nadzieję na szybkie wypłacenie i rozprowadzenie tych pieniędzy.

We can only hope that the money is paid and distributed quickly.

Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie premiksu w paszy, zaleca się wykonanie przedmieszki.

To achieve good mixture and homogeneity of incorporation, the use of a pre-mixture is recommended.

Hemoglobina jest proteiną w komórkach czerwonych krwinek, która rozprowadza tlen po całym organizmie.

For these patients, the lowest dose that provides adequate control of symptoms should be used.

Możesz rozprowadzić ten płyn, by pozbyć się ciepła.

You can circulate it to draw the heat away.

Po miejscowym zastosowaniu pyriprol szybko rozprowadza się w sierści psów w ciągu jednego dnia po zastosowaniu.

Following topical administration pyriprole is rapidly distributed in the hair coat of dogs within one day after application.

Delikatny masaż tego miejsca – cały czas z uciskiem – pomaga rozprowadzić roztwór leku Puregon i zmniejszyć dyskomfort.

A gentle massage of the site - while still maintaining pressure - helps disperse the Puregon solution and relieve any discomfort.

Delikatny masaż tego miejsca – cały czas z uciskiem – pomaga rozprowadzić roztwór leku Fertavid i zmniejszyć dyskomfort.

A gentle massage of the site - while still maintaining pressure - helps disperse the Fertavid solution and relieve any discomfort.

Wykupioną kwotę państwa członkowskie mogą zachować w rezerwie krajowej i rozprowadzić ją w późniejszym terminie, jeżeli sobie tego życzą.

The quota they buy out can be kept in the national reserve and distributed at a later stage if Member States so wish.

Pozostawiając podłoże w pojemniku rozprowadzić RÓWNOMIERNIE roztwór diboterminy alfa na powierzchni podłoża w sposób podany na poniższym rysunku.

Leaving the matrix in its tray, UNIFORMLY distribute the dibotermin alfa solution on the matrix following the pattern in the figure below.

Według opinii ekspertów 92 % opium pochodzi z Afganistanu, skąd następnie rozprowadza się je na cały świat, w tym do Unii Europejskiej.

According to expert opinion, 92% of the world's opium is sourced in Afghanistan and is then distributed throughout the world, including the European Union.

Zgodnie z danymi Unii Europejskiej obecnie co roku rozprowadza się 1,5 miliona opakowań sfałszowanych środków leczniczych w ramach legalnego systemu dystrybucji.

According to European Union data, currently 1.5 million boxes of falsified medicines are sold every year via the legal supply chain.

Hemoglobina jest proteiną w komórkach czerwonych krwinek, która rozprowadza tlen po całym organizmie.

The iron levels of all patients should be checked before treatment to make sure that they are not too low, and iron supplements should be used throughout treatment.

W procesie mieszania, musi powstać gluten, zaczyn i drożdże muszą się uaktywnić i zasadniczo musimy równo rozprowadzić wszystkie składniki.

And so we, in the mixing process, have to develop the gluten, we have to activate the leaven or the yeast, and we have to essentially distribute all the ingredients evenly.

Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie premiksu w paszy szczególnie, jeżeli produkt jest stosowany w ilości mniejszej niż 5 kg/ tonę paszy, zaleca się wykonanie przedmieszki.

To achieve good mixture and homogeneity of incorporation, especially when product is incorporated at a rate less then 5 kg/ tonne feed, the use of a pre-mixture is recommended.

Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie premiksu w paszy, szczególnie jeżeli produkt jest stosowany w ilości mniejszej niż 5 kg/ tonę paszy, zaleca się wykonanie przedmieszki.

To achieve good mixture and homogeneity of incorporation, especially when product is incorporated at a rate less than 5 kg/ tonne feed, the use of a pre-mixture is recommended.

Po zastosowaniu znieczulenia w postaci blokady nerwu, należy rozprowadzić na skórze warstwę żelu o grubości odpowiadającej tępej stronie ostrza noża i zabandażować chore miejsce.

After nerve block anaesthesia the gel should be applied to the skin in a layer the thickness of the back of a knife and covered with a bandage.

Lek REGRANEX należy rozprowadzić ciągłą, cienką warstwą na całej powierzchni rany raz na dobę, używając do tego celu czystego aplikatora (np. patyczka z bawełnianą końcówką lub szpatułki).

Apply REGRANEX as a continuous thin layer to the entire wound area(s) once daily using a clean application aid (e. g. a cotton swab or a tongue depressor).
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.