Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "romski"

 

"romski" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 196

romski {przymiotnik}

romski {przym. m.} (też: cygański)

Romany {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "romski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Parlament musi sponsorować konferencję na temat integracji społeczności romskiej.

Parliament must sponsor a conference on the integration of the Roma community.

Problem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej.

The problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.

Rozwiązanie kwestii romskiej stanowi priorytet dla węgierskiej prezydencji.

A solution to the Roma issue is a priority of the Hungarian EU Presidency.

Słowacja i Węgry mają również wspólne problemy, takie jak problem romski.

Slovakia and Hungary, too, have problems together, such as the problem of the Romani.

Europa musi zareagować na często złożone problemy społeczności romskiej.

Europe must respond to the often complex problems of the Roma community.

Któż powstrzymuje dzieci romskie od chodzenia do szkoły jeżeli nie pewni romscy rodzice?

Who stops Roma children going to school, if it is not certain Roma parents?

Ważne jest, abyśmy dokonali rewizji funduszy, tak aby uwzględniały one mniejszość romską.

It is important that we review our funds so that they take account of the Roma minority.

Według niektórych szacunków mniejszość romska liczy w Rumunii ponad 2 miliony osób.

In Romania, according to some estimates, the Roma minority amounts to more than 2 million.

Unia podjęła także działania dotyczące sytuacji mniejszości romskiej.

The Union has also acted concerning the situation of the Roma minority.

Ludność romska zawsze stawiała swoją europeizację poza wszelkimi granicami.

The Roma people have always put their Europeanism before any border.

Mniejszość romską szczególnie często dotyka taka niesprawiedliwość.

The Roma minority has been particularly badly affected by these injustices.

Na przykład musi skorzystać w licznych programów OBWE na rzecz mniejszości romskiej.

For instance, it needs to build on the OSCE's very numerous programmes for the Roma minority.

Podtrzymuję także prawo społeczności romskiej do sprawdzania tożsamości.

I also uphold the right of the Roma community to identity checks.

Pod wieloma względami kwestia romska w Europie jest paradoksalna.

The Roma question is a paradoxical one for Europe in many senses.

Wszystkie dzieci romskie powinny ukończyć przynajmniej szkołę podstawową.

As a minimum, all Roma children should complete primary school.

A zatem, jeśli dzieci romskie nie uczęszczają do szkoły podstawowej, czy to państwo podlega karze?

Thus, if Roma children fail to attend primary school, is the relevant country liable to penalties?

Społeczności romskie w całej Europie żyją w trudnych warunkach.

Roma communities throughout Europe face difficult conditions.

Również mniejszość romska musi postępować w sposób odpowiedzialny, by poprawić swój standard życia.

The Roma minority must act responsibly in order to improve their standard of living.

Musimy także nastawać, aby społeczność romska pozwoliła sobie na integrację z naszym społeczeństwem.

We must also insist that the Roma community allow itself to be integrated in our society.

Wszystkie narody Europy razem, w tym licząca obecnie od 10 do 12 milionów europejska ludność romska.

The peoples of Europe jointly, including the European Roma population of currently 10 to 12 million.
 

Wyniki z forum

"romski" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

romansidło · romański · romantyczność · romantyczny · romantyk · romantyzm · romb · romboedr · Romeo · Romka · romski · Ron · Ronald · rondel · rondo · ronić · rónowartość · rootować · ropa · ropieć · ropiejący

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.