polsko-angielskie tłumaczenie słowa "romski"

PL romski polskie tłumaczenie

romski {przym. m.}
EN

PL romski
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

romski (też: cygański)
Alarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.
The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.

Przykłady użycia - "romski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSłowacja i Węgry mają również wspólne problemy, takie jak problem romski.
Slovakia and Hungary, too, have problems together, such as the problem of the Romani.
PolishRomów, który będzie obsługiwany przez romski personel.
Second, to facilitate such a strategy, the European Commission needs a permanent Roma unit, hiring Roma staff to serve that body.
PolishOdnośnie do społeczności romskiej - myślę, że prezydencja udzieliła tu odpowiedzi - zaznaczę od tego, że w dniu 16 września zorganizowaliśmy szczyt romski.
On the Roma community - I believe that the Presidency has responded on this - I should like to point out in fact that we organised the Roma Summit on 16 September.
PolishDrugi romski szczyt musi odpowiednio zmotywować Komisję Europejską do opracowania projektów ustaw zmierzających do osiągnięcia konkretnych celów w tym obszarze.
The second Roma Summit must motivate the European Commission sufficiently to come up with legislative proposals aimed at achieving tangible results in this area.
PolishWszyscy w tej Izbie powinniśmy uznać, ze naród romski w Europie jest być może najbardziej dyskryminowany, w niektórych krajach w stopniu całkiem niedopuszczalnym.
Equally, we should all in this House recognise that the Roma people of Europe are perhaps the most discriminated against, in some countries to totally unacceptable levels.
PolishMam szczerą nadzieję, że Komisja będzie zatrudniać romski personel w oparciu o kwalifikacje, a nie o kolor skóry, jak się to zdarzało w przeszłości niektórym państwom członkowskim.
I sincerely hope that the Commission will hire Roma staff on the basis of their skills, rather than their skin, as some Member States have done in the past.