polsko-angielskie tłumaczenie słowa "rogi"

PL rogi polskie tłumaczenie

rogi {niemęskoos.}
EN
róg {m.}

PL rogi
play_circle_outline
{niemęskoosobowy}

rogi (też: kąty, punkty widzenia)

Przykłady użycia - "rogi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishchwycić byka za rogi
Polishchwycić byka za rogi
Polishbrać się z kimś za rogi
PolishJednak czasami trzeba chwycić byka za rogi i przewidzieć rzeczywiste wyzwania.
Sometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.
PolishA wszystkie rogi niezbożnikom postrącam; ale rogi sprawiedliwego będą wywyższone.
Psalm 76 For the Chief Musician; on stringed instruments.
PolishUkraina musi złapać byka za rogi z obu stron, bez względu na to, jak trudne może się to obecnie wydawać.
Ukraine must grasp the nettle on both fronts, no matter how difficult it might seem at the moment.
PolishMusimy teraz chwycić byka za rogi, zamiast przedłużać agonię.
(DE) Madam President, Mr Almunia, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
PolishJasność jego była jako światłość, rogi były na bokach jego, a tam była skryta siła jego.
And [his] brightness was as the light; He had rays [coming forth] from his hand; And there was the hiding of his power.
PolishWłaśnie wchodzimy w tę recesję i jeśli weźmiemy byka za rogi, kalkulując ryzyko, możemy znaleźć wyjście.
We are now just entering into this recession, and, if we take it head on with calculated risk, we can see our way through it.
PolishZadając to pytanie pragniemy również chwycić byka za rogi i zobowiązać Komisję do określenia jej stanowiska w odniesieniu do punktów, które uważamy za najważniejsze.
By asking the question, we also want to grasp the nettle and challenge the Commission to state its position on the points we regard as critical.
PolishMam przed sobą mocno zniszczony, zawierający liczne uwagi, podkreślenia, pozaginane rogi, poplamiony herbatą egzemplarz traktatu lizbońskiego.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, I have here a well-worn, annotated, underlined, dog-eared, tea-stained copy of the Lisbon Treaty.
PolishWasi dziadkowie nosili te duże rogi, wasi rodzice nosili te dziwne pudełeczka, które czasem zaskrzeczały podczas obiadu, teraz mamy te małe słuchawki w uszach, których nikt nie zauważa.
I mean, your grandparents had these great big cones, and then your parents had these odd boxes that would squawk at odd times during dinner, and now we have these little buds that nobody sees.