Search for the most beautiful word
starched
amp

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rogi"

 

"rogi" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 22

rogi {rzeczownik}

rogi {niemęskoos.} (też: kąty, punkty widzenia)

angles {l.mn.}

róg {rzeczownik}

róg {m.} (też: narożnik, zakątek, kąt, węgieł)

corner {rzecz.}

Zwróćcie uwagę na górny róg przy autostradach zobaczycie gdzie jesteśmy obecnie.

But if you look at that top corner -- the highway system -- you see where we are today.

Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.

231 2 hours, 1 9 May, Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House...... nie ujawniono obecności Secret Service.

231 2 hours, 1 9 May, Harvard Yard, northeast corner, Lowell House...... reveals no Secret Service presence.

Po wybraniu motywu możesz określić, czy się on zmienia, spoglądając na prawy dolny róg miniatury motywu.

When choosing a theme, you can tell whether it changes by looking at the lower right hand corner of the theme's thumbnail image.

Tak, kieruj się na róg.

Yeah, yeah, back to the corner, back to the corner.

róg {m.} (też: klakson, tuba, rożek)

horn {rzecz.}

Sądzę również, że Róg Afryki jest prawdopodobnie najuboższym regionem świata.

I also think that the Horn of Africa is possibly the poorest region in the world.

Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotuję pochodnię pomazańcowi memu.

There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

I przypatrywałem się, a oto róg ten walczył z świętymi, i przemagał ich;

I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them;

Tedy wziął Sadok kapłan róg olejku z namiotu, i pomazał Salomona.

And Zadok the priest took the horn of oil out of the Tent, and anointed Solomon.

Odcięty będzie róg Moabski, i ramię jego będzie starte, mówi Pan.

The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, saith Jehovah.

róg {m.} (też: strona, haczyk, punkt widzenia, kąt)

angle {rzecz.}

róg {m.} [astron.]

cusp {rzecz.} [astron.]

róg {m.} (też: róg jeleni)

antler {rzecz.}

róg {m.} (też: klakson)

hooter {rzecz.}

róg {m.}

klaxon {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rogi":

Synonimy (polski) dla "róg":

 

Podobne tłumaczenia

"rogi" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rogi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jednak czasami trzeba chwycić byka za rogi i przewidzieć rzeczywiste wyzwania.

Sometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.

A wszystkie rogi niezbożnikom postrącam; ale rogi sprawiedliwego będą wywyższone.

Psalm 76 For the Chief Musician; on stringed instruments.

(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Musimy teraz chwycić byka za rogi, zamiast przedłużać agonię.

(DE) Madam President, Mr Almunia, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.

Ukraina musi złapać byka za rogi z obu stron, bez względu na to, jak trudne może się to obecnie wydawać.

Ukraine must grasp the nettle on both fronts, no matter how difficult it might seem at the moment.

Jasność jego była jako światłość, rogi były na bokach jego, a tam była skryta siła jego.

And [his] brightness was as the light; He had rays [coming forth] from his hand; And there was the hiding of his power.

Właśnie wchodzimy w tę recesję i jeśli weźmiemy byka za rogi, kalkulując ryzyko, możemy znaleźć wyjście.

We are now just entering into this recession, and, if we take it head on with calculated risk, we can see our way through it.

Zadając to pytanie pragniemy również chwycić byka za rogi i zobowiązać Komisję do określenia jej stanowiska w odniesieniu do punktów, które uważamy za najważniejsze.

By asking the question, we also want to grasp the nettle and challenge the Commission to state its position on the points we regard as critical.

w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Mam przed sobą mocno zniszczony, zawierający liczne uwagi, podkreślenia, pozaginane rogi, poplamiony herbatą egzemplarz traktatu lizbońskiego.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, I have here a well-worn, annotated, underlined, dog-eared, tea-stained copy of the Lisbon Treaty.

Wasi dziadkowie nosili te duże rogi, wasi rodzice nosili te dziwne pudełeczka, które czasem zaskrzeczały podczas obiadu, teraz mamy te małe słuchawki w uszach, których nikt nie zauważa.

I mean, your grandparents had these great big cones, and then your parents had these odd boxes that would squawk at odd times during dinner, and now we have these little buds that nobody sees.
 

Wyniki z forum

"rogi" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

rodzony · rodzynek · rodzynka · rodzynki · róg · rogacz · rogal · rogaliki · rogatka · rogaty · rogi · rogowacenie · rogowaty · rogowiec · rogówka · rogowy · rogoża · rohatyńcowate · ROI · roić · rój

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.