Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "radosny"

 

"radosny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-64 z 73

radosny {przymiotnik}

radosny {przym. m.} (też: szczęśliwy, wesoły, zachwycony, uradowany)

happy {przym.}

Istotnie to radosny dzień, zwłaszcza dla obywateli Unii Europejskiej.

This is indeed a happy day, particularly for the citizens of the European Union.

radosny {przym. m.} [starom.] (też: gejowski, homoseksualny, wesoły)

gay {przym.}

radosny {przym. m.} (też: dziarski, zuchwały, żwawy)

perky {przym.}

radosny {przym. m.} (też: wesoły)

cheery {przym.}

radosny {przym. m.} (też: szczęśliwy, uradowany, krotochwilny)

joyful {przym.}

Obchody w Kosowie miały charakter radosny, ale i odpowiedzialny.

Celebrations in Kosovo took place in a joyful but responsible manner.

radosny {przym. m.} (też: wesoły, uradowany, wesołe, wesoła)

joyous {przym.}

radosny {przym. m.} (też: wesoły, wesołe, wesoła)

merry {przym.}

radosny {przym. m.} (też: w doskonałym nastroju)

exhilarated {przym.}

radosny {przym. m.} (też: rozradowany)

gleeful {przym.}

radosny {przym. m.} (też: wesoły)

chipper {przym.} [pot.]

radosny {przym. m.} (też: uroczysty)

celebratory {przym.}

radosny {przym. m.}

sportive {przym.} [arch.]

radosny {przym. m.} (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)

lighthearted {przym.}

radosny {przym. m.} (też: wesoły, rozbawiony)

mirthful {przym.} [form.]

radosny {przym. m.} (też: promieniejący, rozpromieniony)

beamish {przym.} [poet.]

radosny {przym. m.} (też: figlarny, szelmowski)

tricksy (sportive) {przym.} [pot.]

radosny {przym. m.} (też: pogodny, jowialny)

jovial {przym.}

radosny {przym. m.} (też: szczęśliwy, posiadający szczęście, cieszący się szczęściem, cieszący się fartem)

lucky {przym.}

radosny {przym. m.} (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)

light-hearted {przym.}

radosny {przym. m.}

radosny {przym. m.} (też: beztroski, żwawy)

chirpy {przym.} [pot.]

radosny {przym. m.} (też: żywy, pełen życia)

bubbly (person) {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "radosny":

 

Podobne tłumaczenia

"radosny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "radosny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.

I shall gladly pass on that message, but you must understand us.

Cała ta radosna krzątanina doprowadziła do tego, że napisała o nas prasa.

But all this excitement led to the press writing about us.

Ona jest bardzo radosną, naturalnie entuzjastyczną osobą.

Okay. ~~~ She's a very upbeat, naturally excited person.

Inaczej mówiąc, nasza praca to radosne poszukiwanie piękna.

Well, to describe our profession otherwise, we are actually concerned with the playful search for beauty.

Cóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!

What a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!

Spotykając Dalai Lamę, ku ich zdziwieniu, okazuje się on być całkiem radosny.

They think Buddha was so boring, and they're so surprised when they meet Dalai Lama and he's fairly jolly.

Bardzo radosne jest spotkać się z takim przyjęciem tu.

It's very gratifying to have this kind of reception here.

Kupię sobie dzisiaj trochę cząsteczek trzy-do-12-węglowych i wleję do baku i pojadę radośnie do pracy."

I'm going to go buy some three-carbon-to-12-carbon molecules to put in my tank and drive happily to work."

Był mężczyzną o przyjaznym, radosnym spojrzeniu i ciepłej, żywej gestykulacji, która przypomniała mi mojego ojca.

His name was Raja, and he had kind, twinkly hazel eyes and warm expressive hands that reminded me of my father.

Tyś jest ucieczką moją; od uciśnienia zachowasz mię, i piosnkami radosnego wybawienia uraczysz mię.

Thou art my hiding-place; thou wilt preserve me from trouble; Thou wilt compass me about with songs of deliverance.

Ojciec policzył wersety... tych radosnych jak...

My father called them " the glad passages. "

To radosna zima, a konspiratorzy z o wiele większą uwagą będą w tym roku ukrywać swój program światowych rządów.

It is a jolly winter, and the conspirators will be much more careful to hide their global governance agenda this year.

I to jest naprawdę radosne, gdy pomyślisz o bogactwie semantycznych informacji jakie ma wiele z tych obrazów.

And that gets really exciting when you think about the richness of the semantic information that a lot of those images have.

Pełzają one radośnie po tyłku psa.

And they're maggoting happily in the dog's hindquarters there.

Z drugiej strony, mam udawane radosne zdjęcia z dzieciństwa.

And we do like a cocktail or two.

Dziś, kiedy radośnie świętujemy niemieckie zjednoczenie, jak możemy nie zapytać Niemiec o to, jaką przyszłość widzą dla Europy?

Today, as we joyfully celebrate German reunification, how can we fail to ask Germany what future it sees for Europe?

A mimo to jest bardzo radosny.

And yet he's very jolly.

Radosna produktywność.

Blissful productivity.

[..] Z ponuro-radosnym brakiem szacunku Brussig wykrzykuje swój materiał, przyjmując przy tym pozę prowokatora i antyburżuja.

[...] With grimly cheerful irreverence, Brussig riotously narrates his protagonist’s story, adopts the pose of a provocateur, an anti-bourgeois.

Czy jest radosne?

Is it fun?
 

Wyniki z forum

"radosny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.