Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "radosny"

 

"radosny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-56 z 61

radosny {przymiotnik}

radosny {przym. m.} (też: wesoły, gejowski, wesołe, wesoła)

gay {przym.}

radosny {przym. m.} (też: szczęśliwy, wesoły, wesołe, wesoła)

happy {przym.}

Istotnie to radosny dzień, zwłaszcza dla obywateli Unii Europejskiej.

This is indeed a happy day, particularly for the citizens of the European Union.

radosny {przym. m.} (też: wesoły, uradowany, wesołe, wesoła)

joyous {przym.}

radosny {przym. m.} (też: uradowany)

joyful {przym.}

Obchody w Kosowie miały charakter radosny, ale i odpowiedzialny.

Celebrations in Kosovo took place in a joyful but responsible manner.

radosny {przym. m.} (też: wesoły)

cheery {przym.}

radosny {przym. m.} (też: dziarski, zuchwały, żwawy)

perky {przym.}

radosny {przym. m.} (też: wesoły, wesołe, wesoła)

merry {przym.}

radosny {przym. m.} (też: rozradowany)

gleeful {przym.}

radosny {przym. m.} (też: w doskonałym nastroju)

exhilarated {przym.}

radosny {przym. m.} (też: uroczysty)

celebratory {przym.}

radosny {przym. m.} (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)

lighthearted {przym.}

radosny {przym. m.} (też: wesoły)

chipper {przym.} [pot.]

radosny {przym. m.}

sportive {przym.} [arch.]

radosny {przym. m.} (też: promieniejący, rozpromieniony)

beamish {przym.} [poet.]

radosny {przym. m.} (też: wesoły, rozbawiony)

mirthful {przym.} [form.]

radosny {przym. m.} (też: figlarny, szelmowski)

tricksy (sportive) {przym.} [pot.]

radosny {przym. m.}

radosny {przym. m.} (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)

light-hearted {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "radosny":

 

Podobne tłumaczenia

"radosny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "radosny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To znaczy, radosne poszukiwanie piękna było pierwszą czynnością człowieka.

That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.

Natomiast atmosfera GUC, pomimo radosnych wyjątków, jest raczej chłodna.

At the GUC, having completed a DaF training course is desired and very useful.

Cała ta radosna krzątanina doprowadziła do tego, że napisała o nas prasa.

But all this excitement led to the press writing about us.

Ona jest bardzo radosną, naturalnie entuzjastyczną osobą.

Okay. ~~~ She's a very upbeat, naturally excited person.

Inaczej mówiąc, nasza praca to radosne poszukiwanie piękna.

Well, to describe our profession otherwise, we are actually concerned with the playful search for beauty.

Spotykając Dalai Lamę, ku ich zdziwieniu, okazuje się on być całkiem radosny.

They think Buddha was so boring, and they're so surprised when they meet Dalai Lama and he's fairly jolly.

Bardzo radosne jest spotkać się z takim przyjęciem tu.

It's very gratifying to have this kind of reception here.

Kupię sobie dzisiaj trochę cząsteczek trzy-do-12-węglowych i wleję do baku i pojadę radośnie do pracy."

I'm going to go buy some three-carbon-to-12-carbon molecules to put in my tank and drive happily to work."

Był mężczyzną o przyjaznym, radosnym spojrzeniu i ciepłej, żywej gestykulacji, która przypomniała mi mojego ojca.

His name was Raja, and he had kind, twinkly hazel eyes and warm expressive hands that reminded me of my father.

Tyś jest ucieczką moją; od uciśnienia zachowasz mię, i piosnkami radosnego wybawienia uraczysz mię.

Thou art my hiding-place; thou wilt preserve me from trouble; Thou wilt compass me about with songs of deliverance.

Ojciec policzył wersety... tych radosnych jak...

My father called them " the glad passages. "

I to jest naprawdę radosne, gdy pomyślisz o bogactwie semantycznych informacji jakie ma wiele z tych obrazów.

And that gets really exciting when you think about the richness of the semantic information that a lot of those images have.

Pełzają one radośnie po tyłku psa.

And they're maggoting happily in the dog's hindquarters there.

Z drugiej strony, mam udawane radosne zdjęcia z dzieciństwa.

And we do like a cocktail or two.

A mimo to jest bardzo radosny.

And yet he's very jolly.

Radosna produktywność.

Blissful productivity.

[..] Z ponuro-radosnym brakiem szacunku Brussig wykrzykuje swój materiał, przyjmując przy tym pozę prowokatora i antyburżuja.

[...] With grimly cheerful irreverence, Brussig riotously narrates his protagonist’s story, adopts the pose of a provocateur, an anti-bourgeois.

Czy jest radosne?

Is it fun?

Czy jest radosna?

Is it fun?

A to inny lek, którym można pisać na skórze, by śródskórna dawka umożliwia radosne wzięcie udziału w tym procesie.

And this other medicine is something that you can draw on your skin, so intradermal delivery enables you to joyfully be involved in this particular kind of delivery.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.