PL radosny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. ogólne
  2. staromodne

1. ogólne

radosny (też: promieniejący, rozpromieniony)
volume_up
beamish {przym.} [poet.]
radosny (też: uroczysty)
radosny (też: wesoły)
volume_up
cheery {przym.}
radosny (też: wesoły)
volume_up
chipper {przym.} [pot.]
radosny (też: w doskonałym nastroju)
radosny (też: rozradowany)
volume_up
gleeful {przym.}
radosny (też: szczęśliwy, wesoły, zachwycony, rad)
volume_up
happy {przym.}
Istotnie to radosny dzień, zwłaszcza dla obywateli Unii Europejskiej.
This is indeed a happy day, particularly for the citizens of the European Union.
Dane bazowały wyłącznie na radosnym wyglądzie. ~~~ na radosnym wyglądzie.
The data were based entirely on whether people looked happy in these early pictures.
Ale wiecie, nawet trzymanie jednego balona jest, w pewien sposób, radosne.
But you know, even holding one balloon is like, kind of happy.
radosny (też: szczęśliwy, uradowany, krotochwilny)
volume_up
joyful {przym.}
Obchody w Kosowie miały charakter radosny, ale i odpowiedzialny.
Celebrations in Kosovo took place in a joyful but responsible manner.
Nie chciałbym niszczyć tej radosnej atmosfery.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
Nie dysponujemy na zewnątrz hordą dziennikarzy, gotowych do przekazania tych radosnych wieści, ale uważam, że warto o tym wspomnieć.
We don't have hordes of media folk standing outside to report this joyful news, but I think it bears mentioning.
radosny (też: wesoły, uradowany, wesołe, wesoła)
volume_up
joyous {przym.}
Tego radosnego dnia, 8 maja 1945 r., kontynent europejski był zrujnowany, dwukrotnie w okresie krótszym niż 30 lat zdewastowany przez olbrzymie wojny.
On that joyous day, 8 May 1945, this continent lay in ruins, ravaged twice by total wars in less than 30 years.
Parlament chciałby - i to odróżnia nas od Rady - zakończyć to radosne koleżeństwo między rządami oraz zastąpić sędziego stronniczego bezstronnym.
What this Parliament wants - and this is what distinguishes it from the Council - is to put an end to this joyous camaraderie between governments, and replace a biased referee with an impartial one.
radosny (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)
radosny (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)
radosny (też: wesoły, wesołe, wesoła)
volume_up
merry {przym.}
Mimo że nigdy nie odbył podróży po Europie, bywał z królami Szekspira w radosnej Anglii, pojechał wraz z poezją Lorda Byrona do Hiszpanii i Portugalii.
Though he never would travel to Europe, he went with Shakespeare's kings to merry England, he went with Lord Byron's poetry to Spain and Portugal.
radosny (też: wesoły, rozbawiony)
volume_up
mirthful {przym.} [form.]
radosny (też: żwawy, dziarski, zuchwały)
volume_up
perky {przym.}
radosny
volume_up
sportive {przym.} [arch.]
radosny (też: szelmowski, figlarny)
volume_up
tricksy {przym.} [pot.] (sportive)
radosny
radosny (też: żywy, pełen życia)
volume_up
bubbly {przym.} (person)
radosny (też: beztroski, żwawy)
volume_up
chirpy {przym.} [pot.]
radosny (też: jowialny, pogodny)
volume_up
jovial {przym.}
radosny (też: szczęśliwy, posiadający szczęście, cieszący się szczęściem, cieszący się fartem)
volume_up
lucky {przym.}
radosny (też: rozkoszny, błogi, niebiański, wniebowzięty)
volume_up
blissful {przym.}
Radosna produktywność.
radosny (też: żywotny, żywiołowy)
volume_up
frolic {przym.} [arch.]

2. staromodne

radosny (też: gejowski, wesoły, homoseksualny)
volume_up
gay {przym.}
robić coś w radosnym uniesieniu

Przykłady użycia - "radosny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpotykając Dalai Lamę, ku ich zdziwieniu, okazuje się on być całkiem radosny.
They think Buddha was so boring, and they're so surprised when they meet Dalai Lama and he's fairly jolly.
PolishA mimo to jest bardzo radosny.
PolishZ kolei pierwszoosobowy narrator, zdradzony haniebnie przez „niewypłacalną historię”, żyje moralnie bez zarzutu jako bezrobotny; co prawda wewnętrznie pusty, ale zadowolony i radosny.
The ‘I’ narrator, on the other hand, shamefully betrayed by a ‘bankrupt history’, lives on, morally unimpeachable, as one of the unemployed; innerly liquidated, yet cheerful and content.