Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "publiczne"

Wyniki dla "publiczny". "publiczne" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"publiczne" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 47

publiczny {przymiotnik}

publiczny {przym. m.} (też: powszechny, jawny, państwowy, ogólnodostępny)

public {przym.}

Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents (debate)

Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.

The public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.

Teraz chodzi o miejsca pracy, systemy zabezpieczenia społecznego i sektor publiczny.

Now it is a matter of jobs, of the social security systems and of the public sector.

Należy koniecznie wzmocnić publiczny system emerytalny kosztem systemu prywatnego.

The public pension system must be strengthened to the detriment of the private system.

Musimy promować transport publiczny wysokiej jakości, a nawet kartę praw pasażera.

We need to promote high quality public transport, even a charter of passengers' rights.

publiczny {przym. m.} (też: darmowy, dla pacjentów kasy chorych)

NHS {przym.} [Bryt.] [skr.]
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "publiczne".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "publiczny":

 

Podobne tłumaczenia

"publiczne" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "publiczne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obejmują one cła, środki pozataryfowe, inwestycje i zamówienia publiczne.

These include tariffs, non-tariff measures, investments and procurement.

Publiczne służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

National employment service in the country where you became unemployed.

Służby publiczne usiłują jak najszybciej przywrócić wszystko do normy.

The services are endeavouring to restore everything as quickly as possible.

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Zamówienia publiczne > Archiwum

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Procurement > Archive

Dotacje publiczne na ratowanie przemysłu motoryzacyjnego nie są rozwiązaniem.

State subsidies to rescue the car industry are not the solution.

Na przykład w moim kraju daniny publiczne wzrosną o 60 % w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.

In my own nation, for example, our budget contributions will rise by 60% over the next 12 months.

125 milionów dzieci nie zna matematyki. ~~~ 250 milionów rupii zostało przeznaczonych na szkoły publiczne.

We also heard that 250 billion Indian rupees was dedicated for government schooling.

Europejczycy płacą już i tak zbyt wysokie daniny publiczne.

Europeans already pay too much in government levies.

Wydatki publiczne na badania i rozwój ogółem jako odsetek PKB (2008 r.)

Total spending on R&D as a percentage of GDP (2008)

Po drugie, już teraz mamy ogromne deficyty publiczne.

Secondly, we already have high government deficits.

Mamy obawy co do wpływu, jaki kompleksowa umowa gospodarczo-przemysłowa będzie miała na zamówienia publiczne.

We are concerned about the impact that CETA will have on procurement.

- (SV) Panie przewodniczący! W ostatnim czasie przekonaliśmy się o tym, jak ważne są zdrowe finanse publiczne.

(SV) Mr President, recent times have shown us the importance of healthy government finances.

Jednakże to właśnie kluczowy etap; w trakcie tego etapu zagrożone są zdrowie publiczne i środowisko naturalne.

This, however, is the crucial stage; during it human health and the environment are at risk.

Istnieją kraje, w których władze publiczne biorą na siebie dodatkowy ciężar, pomagając rodzinom wielodzietnym.

There are some countries where the state takes the additional burden from the shoulders of large families.

Inna dziedzina, która budzi niepokój, to zamówienia publiczne.

The other area of concern is around procurement.

Ma to na celu zapewnienie, że tylko uprawnione osoby będą mogły zmieniać wszelkie publiczne dane na temat Twojej firmy.

At the end of the sign-up, we'll ask you to verify your submission by phone or postcard.

Ma to na celu zapewnienie, że tylko uprawnione osoby będą mogły zmieniać wszelkie publiczne dane na temat Twojej firmy.

Okay, let's learn more about getting started on Google Places!

Jeżeli prawdą jest rzeczywiście, że wykorzystywane są do tego celu znaczne środki publiczne, to coś jest tutaj nie tak.

If it is, indeed, the case that large government funds are being invested in this, then something is wrong.

Naraziłeś nas na publiczne ośmieszenie!

All his colleagues said, "This is outrageous.

Czy, tego, że osoby pełniące funkcje publiczne w tym Parlamencie potrzebują większych świadczeń, ponieważ więcej pracują?

Or that the officeholders in this Parliament need an increase in their allowances because they work harder?
 

Wyniki z forum

"publiczne" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.