Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ptak"

 

"ptak" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 116

ptak {rzeczownik}

ptak {m.}

bird {rzecz.}

Ale, wiecie, właśnie wróciliśmy z dyskusji o tym, czym mógłby być ptak.

But, you know, we've just come from this discussion of what a bird might be.

A to ptak na okładce "Science", który nauczył się jak używać narzędzia by zdobyć jedzenie.

And this is a bird on the cover of science who's learned how to use a tool to get food.

Jak ptak lecący nad polami nie przejmując się płotami, nad którymi leci, prawda?

Like the bird who flies over the field and doesn't care about the fences underneath, all right?

Wyrwij się jako łani z rąk myśliwca i jako ptak z ręki ptasznika.

Deliver thyself as a roe from the hand [of the hunter], And as a bird from the hand of the fowler.

Archaeopteryx, prymitywny ptak również posiadał takie łapy.

Archaeopteryx, which is a bird, a primitive bird, still has that very primitive hand.

ptak {m.} [pot.] (też: ptaszek, siusiak)

willy {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

ptak {m.} [pot.] (też: fujara, ptaszek)

pecker (penis) {rzecz.} [Amer.] [pot.]

ptak {m.} [pot.] (też: ptaszek, siusiak)

willie {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

ptak {m.} [pot.] (też: kutas, chuj, fiut, pyta)

dick {rzecz.} [wulg.]

ptak {m.} [pot.]

cock {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ptak":

 

Podobne tłumaczenia

"ptak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ptak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Szczepionka pobudza czynną odporność przeciwko wirusowi grypy ptaków typu A, podtyp H5.

The vaccine stimulates active immunity against Avian Influenza virus type A, subtype H5.

Tego roku cierpieliśmy na H1N1, która powstała w Meksyku i dotykała ludzi, ptaków, świń.

This year's H1N1 threat was actually a human, avian, swine mixture that arose in Mexico.

Więc ropa i brudna woda przedostają się tamtędy. ~~~ Ta kolonia ptaków została otoczona.

There is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.

Do czynnego uodporniania kur przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H5.

For active immunisation of chickens against avian influenza type A, subtype H5.

Szczepionka pobudza czynną odporność przeciwko wirusowi grypy ptaków typu A, podtyp H7N1.

The vaccine stimulates active immunity against Avian Influenza virus type A, subtype H7N1.

W trakcie leczenia ptaki nie mogą mieć dostępu do innych źródeł wody.

No other source of drinking water should be available during the medication period.

W okresie leczenia ptaki nie mogą mieć dostępu do innych źródeł wody.

No other source of drinking water should be available during the medication period.

Do czynnego uodporniania kur i kaczek przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H7N1.

For active immunisation of chickens and ducks against avian influenza type A, subtype H7N1.

Nadszedł czas, by pisklę wyfrunęło z gniazda i rozpostarło swoje skrzydła jako dorosły ptak.

It is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.

Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.

Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.

Ptaki potrzebują innego modelu niż zwierzęta chodzące, wspinające się czy pływające.

A flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.

Pobudzenie u kur i kaczek czynnej odporności przeciwko wirusowi grypy ptaków, podtyp H5.

To stimulate active immunity in chickens and ducks against avian influenza virus, H5 subtype.

Jak widzicie, zrobiłem nawet tabliczkę muzealną, z krótką historią ptaka dodo.

You can see that I even made a museum label for it that includes a brief history of the dodo.

Bardzo szybko prawie 20 tys. ptaków uległo zanieczyszczeniu toksycznym paliwem.

And soon, nearly 20,000 penguins were covered with this toxic oil.

Drugą dawkę należy podać, co najmniej 6 tygodni później, ptakom w wieku 14- 18 tygodni.

The second injection has to be administered at least 6 weeks later at an age of 14 - 18 weeks.

Wywołanie u kur i kaczek czynnej odporności przeciwko wirusowi grypy ptaków, typ A, podtyp H5.

For active immunisation of chickens and ducks against avian influenza virus type A, subtype H5.

Więc czy jest w ludzkiej mocy ocalenie tak ogromnej liczby ptaków?

So would it be humanly possible to save this many oiled penguins?

Czynne uodpornienie przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H7N1.

Active immunisation against avian influenza type A, subtype H7N1.

A więc, z jajek rudzików nic się nie wylęgało, ptaki śpiewające masowo zdychały, miasta umilkły.

And so, robin eggs failed to hatch, songbirds died en masse, towns fell silent.

Czynne uodpornienie przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H5.

Active immunisation against avian influenza type A, subtype H5.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.