Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przyjeżdżać"

 

"przyjeżdżać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 81

przyjeżdżać {czasownik}

przyjeżdżać {czas.} (też: pójść, dojść, podjechać, wynosić)

to come [came|come] {czas.}

Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.

I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.

Jak powiedział poseł Guterres, ci ludzie nie chcą przyjeżdżać do Unii Europejskiej, oni chcą wrócić do domu.

As Mr Guterres said, these people do not want to come to the European Union; they want to go back home.

Doskonale, tylko dlaczego wszyscy muszą przyjeżdżać do Europy?

Fine, but why do they all have to come to Europe?

Może to był błąd by tu przyjeżdżać.

Perhaps it was a mistake to come here.

Mówię tu o mieszkańcach Ukrainy, Mołdawii i innych krajów na wschodzie, którzy chcą do Unii Europejskiej przyjeżdżać.

I am talking about the residents of Ukraine, Moldova and other countries to the east, who want to come to the European Union.

przyjeżdżać {czas.} (też: dotrzeć, przyjść, nadejść, przybyć)

Na przykład, jak klasyfikujemy mumię, gdy przyjeżdża z Egiptu na wystawę?

For example, how do we classify a mummy that arrives here from Egypt for an exhibition?

Dzisiaj przyjeżdża nasza pani ambasador w Iraku, która ma świadomość znaczenia, jakie przywiązuję do tej kwestii.

Our Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.

Panie Przewodniczący! Kiedy lobbysta przyjeżdża do Brukseli, od razu zauważa, że system lobbingu został stworzony przez i dla ludzi takich, jak on.

Mr President, the moment the lobbyist arrives in Brussels, he perceives immediately that this was a system designed by, and for, people like him.

Jeżeli przyjeżdżasz do UE z jednego z krajów niewymienionych powyżej, nie możesz przywieźć ze sobą żadnego mięsa ani nabiału bez oficjalnej dokumentacji weterynaryjnej.

If you are arriving in the EU, from a country not mentioned above, you may not bring with you any meat or dairy products without official veterinary documentation.

Byłoby dobrze dla europejskiej turystyki, gdyby ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z państw trzecich, wiedzieli czego mogą się spodziewać po usługach i za co płacą.

It would be good for our European tourism if those arriving from outside, from third countries, knew what they were getting from the services and what they were paying for.

przyjeżdżać {czas.} (też: przychodzić, przyjść, pojawiać się, pojawić się)

to come along {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przyjeżdżać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przyjeżdżać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Każdego dnia do pracy w Luksemburgu przyjeżdżają ludzie z sąsiadujących państw.

Everyday, people from neighbouring countries choose Luxembourg as their work place.

Przyjeżdża on tutaj i mówi: "Potrzebujemy wielkiego pakietu stymulującego."

So he comes over to this country, and he says, "We need a big fiscal stimulus."

Na przykład, jak klasyfikujemy mumię, gdy przyjeżdża z Egiptu na wystawę?

For example, how do we classify a mummy that arrives here from Egypt for an exhibition?

Każdego roku do Grecji przyjeżdża 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Turcji.

Over 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.

Migranci często przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego kraju, do którego przyjeżdżają.

Migrants often contribute to the economic growth of their country of destination.

Nie wiem, jak się czuli, przyjeżdżając w wieku 20 lat do obcego kraju.

I don't know what it would feel like coming to a new country when you're in your mid-20s.

Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.

I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.

Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.

By default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.

Następnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.

Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.

Ludzie ci nie przyjeżdżają do Hiszpanii, na Maltę czy do Włoch: przybywają do Europy.

People do not come to Spain, Malta or Italy: they come to Europe.

Przecież posłowie nie odwiedzają klientów. Po prostu przyjeżdżają tutaj, aby źle rządzić Europą.

They do not visit clients, they just come here to misrule Europe.

Ponad 15 tysięcy naukowców przyjeżdża każdego roku do San Francisco z tego powodu.

Over 15,000 scientists go to San Francisco every year for that.

Przyjeżdżali do nas badacze raf z Australii, co jest dość ironiczne, bo dziś my jeździmy do nich.

People came to study our reefs from Australia, which is sort of funny because now we go to theirs.

Ci, którzy przyjeżdżają, zazwyczaj przedstawiają się jako osoby ubiegające się o azyl.

Those who come normally present themselves as asylum seekers.

Doprowadzi ona do tego, że do Europu będzie przyjeżdżać jeszcze więcej ludzi bez żadnych perspektyw.

It will result in even more people with no prospects entering Europe.

Ja z zasady nigdy nie latam w klasie biznesowej, kiedy przyjeżdżam tu z Budapesztu.

I, for one, as a matter of principle, have never flown business class when coming here from Budapest.

Przyjeżdżali do miasta i mówili: "Oto mapa waszego miasta.

They'd go to your city, and they'd say, "Here's a map of your city.

To sprawia, że obywatele poszukują możliwości wyjazdu za granicę i przyjeżdżają tutaj.

That makes people look to go abroad and they come here.

Na każdy samochód, który eksportujemy z Europy do Korei Południowej, piętnaście przyjeżdża w drugą stronę.

For every car that we export to South Korea from Europe, 15 come the other way.

Filmowcy z Korei i Australii, Bułgarii i Szwecji przyjeżdżają do Sarajewa; powstają tam filmowe koprodukcje.

From Korea to Australia, Bulgaria to Sweden, film makers head to Sarajevo; co-productions take place.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.