Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przyjeżdżać"

 

"przyjeżdżać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 32

przyjeżdżać {czasownik}

przyjeżdżać {czas.} (też: pójść, dojść, podjechać, wynosić)

to come [came|come] {czas.}

Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.

I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.

Jak powiedział poseł Guterres, ci ludzie nie chcą przyjeżdżać do Unii Europejskiej, oni chcą wrócić do domu.

As Mr Guterres said, these people do not want to come to the European Union; they want to go back home.

Doskonale, tylko dlaczego wszyscy muszą przyjeżdżać do Europy?

Fine, but why do they all have to come to Europe?

Może to był błąd by tu przyjeżdżać.

Perhaps it was a mistake to come here.

Mówię tu o mieszkańcach Ukrainy, Mołdawii i innych krajów na wschodzie, którzy chcą do Unii Europejskiej przyjeżdżać.

I am talking about the residents of Ukraine, Moldova and other countries to the east, who want to come to the European Union.

przyjeżdżać {czas.} (też: dotrzeć, przyjść, nadejść, przybyć)

przyjeżdżać {czas.} (też: przychodzić, przyjść, pojawiać się, pojawić się)

to come along {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przyjeżdżać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przyjeżdżać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przyjeżdża on tutaj i mówi: "Potrzebujemy wielkiego pakietu stymulującego."

So he comes over to this country, and he says, "We need a big fiscal stimulus."

Jest to amatorska parada, na którą z całego miasta przyjeżdżają poprzebierani ludzie.

It's an amateur parade; people come from all over the city; people get all dressed up.

Nie wiem, jak się czuli, przyjeżdżając w wieku 20 lat do obcego kraju.

I don't know what it would feel like coming to a new country when you're in your mid-20s.

Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.

I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.

Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.

By default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.

Następnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.

Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.

Ponad 15 tysięcy naukowców przyjeżdża każdego roku do San Francisco z tego powodu.

Over 15,000 scientists go to San Francisco every year for that.

Przyjeżdżali do nas badacze raf z Australii, co jest dość ironiczne, bo dziś my jeździmy do nich.

People came to study our reefs from Australia, which is sort of funny because now we go to theirs.

Doprowadzi ona do tego, że do Europu będzie przyjeżdżać jeszcze więcej ludzi bez żadnych perspektyw.

It will result in even more people with no prospects entering Europe.

Przyjeżdżali do miasta i mówili: "Oto mapa waszego miasta.

They'd go to your city, and they'd say, "Here's a map of your city.

Również dlatego, że uczniowie z innych krajów powinni o tym wiedzieć, gdy przyjeżdzają do Afryki Południowej.

One reason is because the schoolchildren from other countries should know that if they come here.

Jest to kraj, do którego wszyscy lubimy przyjeżdżać.

It is a country which we all enjoy visiting.

Nie ma po co przyjeżdżać dla pieniędzy.

That is where we want you to try crazy ideas.

Aby zdefiniować obszar usługowy, zaznacz przycisk „Tak, ta firma przyjeżdża do klienta w określonym obszarze”.

To set a service area, choose the radio button 'Yes, this business serves customers at their locations in a specific area.'

A gdy przyjeżdżają, znajdują się w obozach pracy, bez dostępu do wody czy wentylacji, są też pozbawiani paszportów.

And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.

Przyjeżdża sprawdzić jak działamy.

He's coming to review our charter.

Ludzie przyjeżdżają z całego świata, żeby się uczyć.

People come from all over the world to learn, and then they go away and plan exactly how they're going to collect these seeds.

"Przecież musi się nam udać, skoro ludzie z drugiej strony świata przyjeżdżają nam pomóc!"

How could we not succeed," she said, "when people like you from the other side of the world are coming here to stand beside us?"

Podłączono stary model komórki -- swoją drogą, dobry sposób utylizacji -- który wybiera numer kliniki, a my przyjeżdżamy po mysz.

There's an old cellphone in there -- a good use for old cellphones -- which dials the clinic, we go and pick up the mouse.

To ujęcie z jednego z największych placów w Guangdong - tutaj przyjeżdża ze wsi wielu szukających pracy.

This is a shot in one of the biggest squares in Guangdong -- and this is where a lot of migrant workers are coming in from the country.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.