Search for the most beautiful word
oilcan
ambiances

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przeszkadzać"

 

"przeszkadzać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 85

przeszkadzać {czasownik}

przeszkadzać {czas.} (też: przeszkodzić, fatygować, dokuczyć, krępować)

Wielu ludzi z tego pokolenia nie naciśnie guzika, nawet jeśli mają system alarmowy, bo nie chcą nikomu przeszkadzać, nawet jeśli płacili 30 dolarów miesięcznie.

Many people in this generation won't press the button, even if they have an alert call system, because they don't want to bother anybody, even though they've been paying 30 dollars a month.

Ludzie naprawdę pracują kiedy nikt im nie przeszkadza.

This is when people actually get stuff done, is when no one's bothering them, when no one's interrupting them.

Zajmijcie się jedną sprawą, czymś, co wam przeszkadza. ~~~ Wybierzcie tydzień i odmieńcie życia miliarda ludzi.

We said, take one idea, anything that bothers you, choose one week, and change a billion lives. ~~~ And they did.

Naprawdę mi to przeszkadza.

Which really bothers me.

Byłam o jakieś 10 lat młodsza od pozostałych, ale jakimś cudem poetom z Klubu Poetyckiego Bowery nie przeszkadzała wałęsająca się tam 14-latka, właściwie to bardzo mile mnie przyjęli.

I was the youngest by at least a decade, but somehow the poets at the Bowery Poetry Club didn't seem bothered by the 14-year-old wandering about -- if fact, they welcomed me.

przeszkadzać {czas.} (też: niepokoić, mącić, zamącić, krępować)

Jeżeli niektórzy koledzy uważali, że takie opóźnienie jest wskazane, aby nie przeszkadzać zbytnio ukraińskiej administracji, to bez wątpienia jest to polityka krótkowzroczna.

If such a delay was meant by some colleagues as an attempt not to disturb too much the new Ukrainian administration, it is certainly a short-sighted policy.

Na co dzień nieustannie przeszkadzają nam agresywne dźwięki.

In our daily life we are continuously disturbed by aggressive sounds.

Nie przeszkadzają mu już inne, agresywne dźwięki.

And do not be disturbed any more by the other aggressive sound.

przeszkadzać {czas.} (też: przeszkodzić, hamować, utrudniać, utrudnić)

Ważne jest także stwierdzenie, że partnerstwo wschodnie nie powinno przeszkadzać w uzyskaniu członkostwa UE zainteresowanym krajom sąsiadującym.

It is important to note that the Eastern Partnership should not hinder neighbouring countries wishing to apply for membership of the EU.

przeszkadzać (komuś) {czas.}

to intrude [intruded|intruded] (on sb) {czas. nieprzech.}

Nie wspomniano, skąd miałyby pochodzić te środki; rzeczywistość nie może przecież przeszkadzać w snuciu fantazji.

Where this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.

przeszkadzać {czas.} (też: zaniepokoić, krępować, kłopotać, biedzić)

A tak lud onej krainy wątlił ręce ludu Judzkiego, i przeszkadzał im, aby nie budowali.

Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,

przeszkadzać {czas.} (też: czochrać, przeszkodzić komuś, zakrzyczeć kogos, wywołać zamieszanie)

to heckle {czas.}

przeszkadzać (komuś) {czas.} (też: wadzić)

przeszkadzać {czas.} (też: niepokoić)

to bebother {czas.} [rzadk.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przeszkadzać":

 

Podobne tłumaczenia

"przeszkadzać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przeszkadzać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie ma Pani teraz głosu i nie może Pani w ten sposób przeszkadzać innym mówcom.

You do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.

Ale mi to nie przeszkadza, bo pomożemy Shoopowi i nie pomyślisz, że jestem szmaciarzem.

And that's OK with me, because we'll be helping Shoop and you won't think I'm a shit.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Ale gdy idę ramię w ramię, nawet dotykając, nikomu to nie przeszkadza.

But if I walk shoulder-to-shoulder, even touching shoulders, it's no problem.

Ci, którzy nie chcą pracować, nie powinni przeszkadzać w pracy tym, którzy chcą i muszą pracować.

Those who do not want to work should not prevent those who want and have to work from doing so.

Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?

Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?

Managerowie to ogólnie ludzie których pracą jest przeszkadzać.

So these are the things that you don't find elsewhere, but you do find at the office.

Dlaczego oczekujemy, że ludzie będą dobrze pracowali jeśli w biurze cały dzień coś im przeszkadza?

Why do we expect people to work well if they're being interrupted all day at the office?

Nie mam wielu zdjęć ludzi, ponieważ przeszkadzają w studiowaniu czystej formy.

I don't have very many shots of people, because they kind of get in the way of studying pure form.

Przeszkadza to, zatem odnieść ważność tych badań na zewnątrz do populacji ogólnej.

This hampers the external validity to the general population.

Na co dzień nieustannie przeszkadzają nam agresywne dźwięki.

In our daily life we are continuously disturbed by aggressive sounds.

Więc co takiego przeszkadza nam w biurze i nigdzie indziej?

So what are these interruptions that happen at the office that don't happen at other places?

A tak lud onej krainy wątlił ręce ludu Judzkiego, i przeszkadzał im, aby nie budowali.

Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,

Historia sukcesu podatku VAT nie może i nie ma prawa przeszkadzać w dostosowaniu go do nowych czasów.

The success story of VAT cannot and must not prevent it from adapting to new times.

Jak możemy oczekiwać -- czy ktoś uważa, że można się wyspać jeśli coś przeszkadza całą noc?

So how do we expect -- does anyone here expect someone to sleep well if they're interrupted all night?

Nie jest to spór europejski, choć faktycznie zaczyna on przeszkadzać w rozmowach na temat przystąpienia.

This is not a European dispute, although it is in fact starting to interfere with the accession talks.

Im głębiej się schodzi, tym bardziej przeszkadza woda.

The deeper you go, the more you run into a conflict with water.

Gdy światło zgaśnie, komórki wracają do normalnego stanu, więc wydaje się, że im to nie przeszkadza.

And when the light turns off, these cells go back to normal, so they don't seem to be averse against that.

technologia ziemska może przeszkadzać w poszukiwaniu technologii pozaziemskiej.

We've been searching ever since, but it's impossible to overstate the magnitude of the search that remains.

Prezydent Kaczyński nie ma prawa w tym przeszkadzać.

President Kaczyński does not have the right to interfere with this.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.