Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Przepraszam!"

 

"Przepraszam!" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 157

Przepraszam! {wykrzyknik}

Przepraszam! {wykrz.}

Sorry! {wykrz.}

(PT) Pani przewodnicząca! Przepraszam, jeśli nie wyraziłem się wystarczająco jasno.

(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.

Przepraszam, ale Republika Czeska nie jest małym krajem, nawet jak na miarę Europy.

I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.

Przepraszam, bardzo słabo znam angielski.

I am very sorry I only speak a little English.

I strasznie cię przepraszam, że przeze mnie poczułaś, że musisz zająć miejsce mamy.

And I'm so, so sorry if I ever made you feel...... like you had to take Mom's place.

Przepraszam, że mówiłam tak długo, ale uważam, że jest to bardzo ważna kwestia.

I am sorry to have been a little long, but I think this is such an important matter.

Przepraszam.

Przepraszam. (też: Przykro mi.)

Przepraszam, Sethu Godinie, ale historia pokazuje, dokąd prowadzi myślenie plemienne.

I'm sorry Seth Godin, but over the millennia, we've seen where tribalism leads.

(Śmiech) Ale jest - oh, przepraszam, nie chciałem - (Śmiech) - przykro mi.

(Laughter) But it is -- oh, I'm sorry, I didn't mean to -- (Laughter) -- sorry.

Niektórzy z was znają Paula Randa, najwspanialszego grafika - przepraszam - tam na górze.

Some of you guys know Paul Rand, the greatest graphic designer -- I'm sorry -- out there.

Przepraszam, jeśli nie możecie odczytać liczb, są bardzo małe.

And I'm sorry if you can't read the numbers, they're kind of small.

(Śmiech) "Przepraszam, dlaczego więc gapiłeś się na mnie?" A on: "Myślałem, że jesteś moim kierowcą."

(Laughter) I go, "I'm sorry. ~~~ Then why were you staring at me?"

"Przepraszam za to, jestem praworęczny, ale zdaje się, że i tak rozmazałem tusz".

"Well, you know I'm sorry about that. ~~~ I'm right-handed but I seem to have smudged that ink as well."

Przepraszam za to, ale to właśnie mnie nakręca.

And sorry about that, but this is what turns me on.

(Piła tarczowa) Przepraszam za to.

(Loud alarm clocks) Sorry about that.

Bardzo za to przepraszam.

I am sorry about that.

Naprawdę przepraszam.

Sorry about that, pet.

przepraszam

sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Przepraszam, czy mam dwie i pół minuty, czy pięć minut?

rapporteur. - Mr President, excuse me, but do I have two and a half or five minutes?

Przepraszam, Wielebny, ale twoje słowo jest coś warte, prawda?

Excuse me, Reverend, but your word don't mean shit, all right?

No i wiecie, "Przepraszam bardzo!" Mogłem poczuć iż ona pomyślała, że użyłem synekdochy

And, you know, "Excuse me!" ~~~ And I could sense that she thought I was speaking synecdochically.

Podchodzę i pytam: "Przepraszam, czy jest pan moim kierowcą?"

So I went over, "Excuse me, sir, are you my driver?"

Przepraszam, Wielebny, ale otworzyłam przez przypadek.

Excuse me, Reverend, but I opened this on accident.

przepraszać {czasownik}

Na początku, ten ktoś przeprasza, że przetłumaczył pytanie maszynowo.

This person starts apologizing for the fact that it's translated with a computer.

Hej, czemu my ich przepraszamy?!

Wait, why are we apologizing?!

Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że przepraszał mnie za to, że przy mnie płacze.

The thing that sticks with me the most is that he was apologizing to me for crying in front of me, and at the same time, he was also giving me props, lifting me up, for not crying.

przepraszać {czas.}

to apologise {czas.} [Bryt.]

Nie mam zamiaru przepraszać za pracę, którą tu wykonuję.

I do not apologise at all for the work I do here.

Także moje diety związane z personelem, utrzymaniem biura, delegacjami itp. w ramach reprezentowania moich wyborców są w pełni uzasadnione i nie muszę za nie przepraszać ani ich ukrywać.

Again, my allowances for staff, for office, for travel, etc. in order to represent my constituents are entirely legitimate, and I do not need to apologise for them and I do not need to conceal them.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przepraszać":

 

Podobne tłumaczenia

"Przepraszam!" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Przepraszam!" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

Przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.

Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.

Oznacza to, że popełniłem pomyłkę, za którą przepraszam wszystkich zainteresowanych.

This means I have made a mistake, and therefore I apologise to those involved.

(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.

(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.

w imieniu grupy UEN. - Pani przewodnicząca, przepraszam że przerywam głosowanie.

on behalf of the UEN Group. - Madam President, I apologise for interrupting the vote.

Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.

My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.

Przepraszam za przedłużanie obrad, prosiłbym jednak o zbadanie tej kwestii.

I do apologise for delaying the House, but I would ask that you carry out that survey.

Wymagają one naprawy. Przepraszam, jeżeli już o tym pani mówiła, a ja to przegapiłem.

These you will need to redress, I do apologise if I missed you saying that earlier on.

(IT) Panie przewodniczący! Przepraszam, że ponownie poruszam temat Abruzzo.

(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.

Przepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.

A technical problem caused my amendments to appear in such a special way.

Uświadomiłem sobie, że zapomniałem o czymś powiedzieć, za co przepraszam: chodzi o VAT.

I realise I have forgotten, and I apologise for this, to speak about something: VAT.

Przepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.

I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.

(Śmiech) (Brawa) Przepraszam, ale nie ma innego sposobu żeby to opisać.

Fresh water freezes at zero. ~~~ And the water at the North Pole is minus 1,:,7.

Pani przewodnicząca! Przepraszam panią i tłumaczy za dalsze opóźnianie.

Madam President, I apologise to you, and to the interpreters for delaying them further.

(HU) Panie przewodniczący! Przepraszam, że się nie zapisałem; nie wiedziałem.

(HU) Mr President, I apologise that I did not sign up, I did not know.

Panie przewodniczący! Dziękuję i jeszcze raz przepraszam za spóźnienie.

Thank you, Mr President, and once again I apologise for the lateness.

Najpierw przepraszam za spóźnienie i dziękuję za udzielenie mi głosu.

First, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.

Jeszcze raz przepraszam wszystkich, którym nie mogłam udzielić głosu.

Again, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.

Wspomnę tylko jedną czy dwie kwestie, i przepraszam, jeśli mówię nieco za długo.

I am just going to mention one or two points, and I apologise if I go on a little too long.

Powiem krótko. Przepraszam, że nie było mnie tu od początku odpowiedzi pana komisarza.

I apologise that I did not get here in time for the Commissioner's answer at the beginning.
 

Wyniki z forum

"Przepraszam!" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.