polsko-angielskie tłumaczenie słowa "przepraszam"

PL przepraszam polskie tłumaczenie

PL przepraszam
volume_up

przepraszam (też: Przykro mi.)
I przepraszam, że was rozczaruję, nie są one kolorowe.
And I'm sorry to disappoint you, they don't come in color.
Niektórzy z was znają Paula Randa, najwspanialszego grafika - przepraszam - tam na górze.
Some of you guys know Paul Rand, the greatest graphic designer -- I'm sorry -- out there.
Przepraszam, jeśli nie możecie odczytać liczb, są bardzo małe.
And I'm sorry if you can't read the numbers, they're kind of small.
przepraszam
volume_up
sorry {wykrz.}
. ~~~ Przepraszam za ślimaka.
This is a Dionaea, a Venus fly trap hunting snails -- sorry for the snail.
Przepraszam, że zajmuję czas Parlamentu.
. - Madam President, I am sorry to take up Parliament's time.
To - przepraszam - (śmiech) - to jest lampa słoneczna, koncepcja nowej architektury.
This -- sorry -- (Laughter) -- that's a solar seed. ~~~ It's a concept for new architecture.

trending_flat
"gdy chcemy przejść/przerywamy"

przepraszam (też: wybacz)
Przepraszam, ale dyskusji na temat tej kwestii nie można kontynuować.
Przepraszam, Wielebny, ale otworzyłam przez przypadek.
Excuse me, Reverend, but I opened this on accident.
Podchodzę i pytam: "Przepraszam, czy jest pan moim kierowcą?"
So I went over, "Excuse me, sir, are you my driver?"

trending_flat
"za to"

Bardzo za to przepraszam.
Oh, przepraszam za to.

Synonimy (polski) dla "przepraszać":

przepraszać

Przykłady użycia - "przepraszam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishprzepraszam, nie dosłyszałem
Polishprzepraszam, że tak późno odpisuję
PolishJeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.
That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.
PolishPrzepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Polish(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.
(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
PolishPrzepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.
A technical problem caused my amendments to appear in such a special way.
PolishJeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.
My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.
PolishPrzepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
PolishWspomnę tylko jedną czy dwie kwestie, i przepraszam, jeśli mówię nieco za długo.
I am just going to mention one or two points, and I apologise if I go on a little too long.
PolishUświadomiłem sobie, że zapomniałem o czymś powiedzieć, za co przepraszam: chodzi o VAT.
I realise I have forgotten, and I apologise for this, to speak about something: VAT.
PolishPrzepraszam, że ponownie poruszam temat Abruzzo.
(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
PolishJeszcze raz przepraszam wszystkich, którym nie mogłam udzielić głosu.
Again, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.
PolishPrzepraszam, że się nie zapisałem; nie wiedziałem.
(HU) Mr President, I apologise that I did not sign up, I did not know.
PolishDziękuję państwu i przepraszam tłumaczy, jeżeli mówiłam zbyt szybko.
Thank you and my apologies to the interpreters if I was speaking too quickly.
PolishPrzepraszam, że nie było mnie tu od początku odpowiedzi pana komisarza.
I apologise that I did not get here in time for the Commissioner's answer at the beginning.
PolishPrzepraszam za tę seksistowskie rozmowę, ale tak właśnie wyglądała.
I apologize for the sexist conversation here, but this is the way it really happened.
PolishDruga rzecz wydarzyła się w Kosowie, przepraszam, wezmę tylko łyczek wody.
A second thing happened in Kosovo, which kind of -- I need a quick gulp of water, forgive me.
PolishPrzepraszam za hałas, ale nie wynikało to z braku szacunku dla pana.
I apologise for the noise, but it was not a lack of courtesy towards you.
PolishZwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich: przepraszam, ale teraz postaram się spełnić tę prośbę.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
PolishOsoby te przepraszam, iż nie jestem w stanie wymienić je z nazwiska tak, jakbym sobie tego życzył.
To these, I apologise for not being able to refer to them by name as I wished.