Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przepis"

 

"przepis" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 3030

przepis {rzeczownik}

przepis {m.} (też: receptura)

recipe {rzecz.}

Samuel Pierpont Langley miał to, co uznajemy za przepis na sukces.

And Samuel Pierpont Langley had, what we assume, to be the recipe for success.

Gdzieś tam w dole, proszę pana, jakieś kobiety omawiają przepis.

Down there somewhere, sir, some women are going on about a recipe.

Myślimy, że mamy na nie przepis, to świadomość własnych zalet.

And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.

To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.

That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.

Czy nie był to gotowy przepis na katastrofę skoro całemu procesowi nie towarzyszyło żadne przywództwo?

Was it not a recipe for disaster, when there was no leadership?

przepis {m.} (też: recepta)

prescription {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przepis":

 

Podobne tłumaczenia

"przepis" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przepis" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obydwa państwa spełniły kryteria stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen.

Both States have met the criteria for the full application of the Schengen acquis.

W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.

In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.

Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)

The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)

Powinniśmy jednak skupić się nie tylko na przepisach, ale także na przyszłości.

Not just rules though, but also an insight into the future may be in our interest.

Każdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.

Every rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

Wciąż brakuje jednak innych przepisów, chociażby dotyczących żeglugi morskiej.

However, other rules, for maritime navigation for example, are still lacking.

Powtarzam: domagamy się przejrzystości oraz czytelnych i rygorystycznych przepisów.

I repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.

Na przykład w postanowieniach końcowych zabrakło odniesienia do przepisów unijnych.

For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.

Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów w odniesieniu do ścisłości przepisów.

This, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.

Dlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.

For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.

Chodzi o całe stosy przepisów, którym towarzyszy drobiazgowa procedura kontrolna.

There are reams of pages of rules, accompanied by an extensive inspection procedure.

Skąd zatem tak drastyczna zmiana przepisów w sprawie tworzenia grup politycznych?

Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?

Jest to zawsze odpowiedzialnością lekarzy i nie powinniśmy tu wkraczać z przepisami.

It is always the doctors' responsibility and we should not regulate it here.

Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.

Impact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.

Kary będą egzekwowane i powstrzyma to kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

A penalty will be applied and it will stop drivers who do not comply with the rules.

Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.

If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.

Jest to jednak bardzo interesująca kwestia i powinniśmy sprawdzić odpowiedni przepis.

It is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.

Jeśli zamieszkasz w innym kraju UE, będziesz podlegać przepisom tego kraju.

If you settle in another EU country, you are subject to that country's laws.

W tym zakresie nie musimy domagać się nowego pakietu oraz nowych przepisów.

In this regard, we do not need to call for a new package and new legislation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: zdenerwowany, rozdrażniony, podekscytowany, podjarany, nakręcony

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.