Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przekaz"

Czy chodziło Ci o przekaż?
 

"przekaz" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 160

przekaz {rzeczownik}

przekaz (blankiet) {m.} (też: figura, kształt, forma, formularz)

form {rzecz.}

przekaz {m.} (też: przesiadka, przeniesienie, przekazanie, przenieść)

transfer {rzecz.}

przekaz {m.} (też: medium, pożywka)

medium {rzecz.}

Wyślij laskę, zdjęcia, przekaż je FBl.

Send the cane, the photos, and the medium to the FBl.

W tym czasie prowadziłem B92, jedyny niezależny, jak również jedyny elektroniczny środek masowego przekazu w kraju.

At that time I was running B92, the only independent, for that matter the only electronic media, in the country.

Teraz należało przekonać bibliotekę, że rola społeczna jest równie ważna jak środki przekazu, tak, by zaakceptowali ten projekt.

Now, we had to convince the library that social roles was equally important to media in order to get them to accept this.

-- książki, muzyka, wideo - po kolei od jednego środka przekazu do drugiego, po prostu powiem, jak nam z tym idzie.

website, the books, music, video and just go step -- media type by media type, just go and say, all right, how're we doing on this?

Jestem na drugim roku i studiuję komunikację, i środki masowego przekazu. ~~~ Żyję jak moi rówieśnicy, dokładnie tak jak zawsze chciałem.

I'm a sophomore and studying communications, TV and mass media, and basically trying to live life like a normal kid, which I always wanted growing up.

przekaz {m.}

money order {rzecz.}

przekaz {m.} [biz.] (też: przelew)

remittance {rzecz.} [biz.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przekaz":

 

Podobne tłumaczenia

"przekaz" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przekaz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To jest przekaz, który przyjmiemy do siebie - Europa pomaga w tej wspólnej polityce.

This is the message that we are going to take, Europe helping with this common policy.

Taka jest intencja Parlamentu i mam nadzieję, że ten przekaz został zrozumiany.

This is Parliament's intention, and I hope that this message came across.

Jednak chcemy, żeby ten przekaz usłyszało i zrozumiało także Europejskie społeczeństwo.

However, we also want the European public to hear and understand this message.

(Śmiech) Niektóre z nich mają pomóc w przekazie przeżytych doświadczeń.

(Laughter) And some of these are actually meant to mediate experiences.

sprawozdawczyni. - (NL) Uważam, że przekaz płynący z tego Parlamentu jest jasny i donośny.

rapporteur. - (NL) The message from this Parliament was, to my mind, loud and clear.

(DE) Panie przewodniczący! Przekaz dla Komisji Europejskiej był wystarczająco wyraźny.

(DE) Mr President, that was a clear enough message to the Commission.

Uważam, że wysyłamy komunikat zawierający przekaz mocnej i konsekwentnej polityki.

I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.

Rebecca MacKinnon: Przekaz leżący u podstaw tego nagrania nawet dzisiaj jest bardzo silny.

Rebecca MacKinnon: So the underlying message of this video remains very powerful even today.

W tym przypadku, przekazy z zaświatów kryją się ponoć w elektronice.

In this case, supposedly, these messages are hidden in electronic phenomena.

Bez względu na to, jaki jest temat filmu, musi on zawierać przekaz.

So if you're making a movie, no matter what your topic is, put in a message in there.

Myślę, że to jest główny przekaz tragedii i powód dlaczego jest taka ważna.

And I think that is the message of tragedy to us, and why it's so very, very important, I think.

Jest to w rzeczy samej przekaz wynikający z przedmiotowego kompromisu.

Indeed, I think this is the message sent out by this compromise.

Parlament wysyła teraz jasny przekaz polityczny w tym względzie.

Parliament is now sending a clear political signal in this regard.

Konferencja w Paryżu przyniosła również wyraźny przekaz polityczny dotyczący spóźnionych zmian.

However, the Paris Conference also delivered a distinct political message about overdue changes.

To bardzo ważny krok i jestem dumny, że nasza Izba wysłała taki przekaz w świat.

This is a most important move and I am pleased that we in this House have sent out such a signal.

Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.

That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.

Z tej rzeczywistości wynikają dwa ważne przekazy, dwie lekcje.

And there are two important messages, or two lessons, to take from that reality.

Potrzebne są szkolenia, kontrole, dyscyplina i wyraźny przekaz.

Training, controls, discipline and a clear message are needed.

Trudno jest zrozumieć przekaz, jeśli słuchać 27 głosów na raz.

It is very incomprehensible if 27 voices speak at the same time.

Jeśli zechcemy, ten przekaz dotrze do każdej istoty ludzkiej.

But will we do that, or will we just let nature take its course?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.