Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przedsiębiorca"

 

"przedsiębiorca" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 35

przedsiębiorca {rzeczownik}

Potrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.

We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.

Nie każdy z nich musi być przedsiębiorcą, który wybada, co jest najlepsze.

Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.

Sam jako przedsiębiorca przez lata doświadczałem właśnie tych uciążliwych procedur.

As an entrepreneur myself, I have experienced this red tape at first hand for many years.

Przedsiębiorca może podjąć decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności z kilku powodów:

An entrepreneur may decide to stop doing business for a number of different reasons:

Przedsiębiorca nie prowadzi księgowości, zatrudnia księgowych.

But as an entrepreneur you don't do accounting, you hire accountants.

przedsiębiorca (zwykle budowlany) {m.} (też: dostawca, zleceniobiorca)

contractor {rzecz.}

przedsiębiorca {m.} (też: biznesmen)

businessman {rzecz.} [zł.]

Proszę porozmawiać z jakimkolwiek małym przedsiębiorcą w moim kraju.

Speak to any small businessman you like in my country.

Już sam fakt, że jakiś przedsiębiorca otrzyma dotację na budowę zakładu, a inny nie, doprowadzi - co logiczne - do zaburzeń na rynku.

The fact that one businessman obtains a grant to construct a factory building and the other does not, will logically lead to a distortion of the market.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przedsiębiorca":

 

Podobne tłumaczenia

"przedsiębiorca" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przedsiębiorca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.

The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.

Właśnie tak wybierasz zdolnych miejscowych przedsiębiorców i odblokowujesz ich potencjał.

That's how you tap into local entrepreneurial talent and you unlock people's potential.

Autoryzowany przedsiębiorca będzie korzystać z przewidzianych w kodeksie ułatwień.

The Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.

Nagroda przedsiębiorców VIII Premio del Círculo de Empresarios, 2002.

VIII Premio del Círculo de Empresarios [business award], 2002.

Przedsiębiorca, który zamierza zlikwidować firmę, musi najpierw uregulować jej zobowiązania podatkowe.

Liquidation of a company means that it is necessary to pay its tax liabilities.

Nie. ~~~ To były grupa głownie bogatych białych przedsiębiorców, niereprezentatywna dla całego miasta.

It was predominantly a white, rich, corporate group that was not representative of the city.

Przedsiębiorca zagraniczny zakładający oddział w Polsce ma obowiązek:

Foreign companies setting up a branch in Poland must:

Jest znacznie mniej prawdopodobne - albo też sugerują to liczby - aby kobieta przedsiębiorca zbankrutowała.

It is far less likely, or so the figures suggest, for women entrepreneurs to go bankrupt.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji powinien dokonać przedsiębiorca dokonujący koncentracji.

Notification of an intention of concentration should be made by the undertaking performing the concentration.

Studia menedżerskie nie uczą, jak być przedsiębiorcą.

They teach them to go work in corporations.

Różnicę tę dobrze uchwycił Dean Kamen, wynalazca i przedsiębiorca, mówiąc: "Wolne kultury dostają to, co podziwiają".

Kamen said, "Free cultures get what they celebrate."

Czemu przedsiębiorczym dzieciom nie dajemy im gier rozwijających cechy potrzebne przedsiębiorcy?

You stuff that down your shorts, when you go into a football game you can get booze in for free, everybody bought them.

Co to takiego "upoważniony przedsiębiorca”?

What is an Authorised Economic Operator?

Należy przy tym zauważyć, że poziom zaufania wśród przedsiębiorców w strefie euro w dalszym ciągu jest relatywnie wysoki.

At the same time, it is to be noted that the level of business confidence in the euro area remains relatively high.

Przyczyną jest zakres przedmiotowej dyrektywy, który jest ograniczony do relacji przedsiębiorca-konsument.

The reason for this is that the scope of application of the Directive concerned is restricted to business-to-consumer relations.

Przedsiębiorca stojący w obliczu niewypłacalności składa w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.

A business entity facing the prospect of insolvency files a declaration of initiation of rehabilitation proceedings with the court.

Organizacja przedsiębiorców/społeczna

Business/social organisation

Słowa takie jak „filantrokapitalizm”, czy „kapitalizm naturalny”, czy „filantro-przedsiębiorca”, czy „filantropia powiązana z ryzykiem”.

Words like "philanthrocapitalism," and "natural capitalism," and "philanthroentrepreneur," and "venture philanthropy."

To właśnie ta zachęta dla twórców, artystów i przedsiębiorców stymuluje tą ognistą twórczość i pomaga miastu kwitnąć. ~~~ Zachęca do współpracy.

It's inviting participation, and cities have, historically, invited all sorts of participation.

Przedsiębiorca powinien mieć gwarancję, iż otrzyma swoją należność w terminie bez względu na to, czy jest to Polska, Hiszpania, Francja czy Malta.

Business operators should have a guarantee that their invoices will be paid on time irrespective of whether it is Poland, Spain, France or Malta.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.