Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przedsiębiorca"

 

"przedsiębiorca" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 242

przedsiębiorca {rzeczownik}

przedsiębiorca {m.} (też: handlowiec)

entrepreneur {rzecz.}

Potrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.

We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.

Nie każdy z nich musi być przedsiębiorcą, który wybada, co jest najlepsze.

Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.

Sam jako przedsiębiorca przez lata doświadczałem właśnie tych uciążliwych procedur.

As an entrepreneur myself, I have experienced this red tape at first hand for many years.

Przedsiębiorca może podjąć decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności z kilku powodów:

An entrepreneur may decide to stop doing business for a number of different reasons:

Przedsiębiorca nie prowadzi księgowości, zatrudnia księgowych.

But as an entrepreneur you don't do accounting, you hire accountants.

przedsiębiorca (zwykle budowlany) {m.} (też: dostawca, zleceniobiorca)

contractor {rzecz.}

przedsiębiorca {m.} (też: biznesmen)

businessman {rzecz.}

Proszę porozmawiać z jakimkolwiek małym przedsiębiorcą w moim kraju.

Speak to any small businessman you like in my country.

Już sam fakt, że jakiś przedsiębiorca otrzyma dotację na budowę zakładu, a inny nie, doprowadzi - co logiczne - do zaburzeń na rynku.

The fact that one businessman obtains a grant to construct a factory building and the other does not, will logically lead to a distortion of the market.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przedsiębiorca":

 

Podobne tłumaczenia

"przedsiębiorca" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przedsiębiorca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.

The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.

Coraz szybsze zmiany trendów gospodarczych wymagają trafnych reakcji przedsiębiorców.

Businesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.

Podatek dochodowy w kontekście przedsiębiorców normowany jest następującymi ustawami:

Income tax as applicable to businesses is regulated by the following acts:

Nadszedł czas na brzemienne w skutki działania przemysłu, przedsiębiorców i naukowców.

This is a time for a fruitful reaction from industry, business people and researchers.

Nie chcą oni nieuczciwej konkurencji ze strony przedsiębiorców z innych części świata.

They do not want unfair competition from competitors in other parts of the world.

Jest to ważne dla młodzieży, dla przedsiębiorców i dla każdego człowieka.

That is important for young people, for business people and for everyone.

Wielu naszych obywateli i drobnych przedsiębiorców nie wie o istnieniu takiej sieci.

Many of our citizens and small businesses are unaware of such a network.

To nie może być powiedziane tylko do elit, tylko do przedsiębiorców, tylko do studentów.

This must not just be said to the elite, to businesspeople or to students.

Cieszę się, że Komisja akceptuje fakt, że istotną rolę mają do odegrania przedsiębiorcy.

I am pleased that the Commission accepts that business has an important role to play.

Nie będzie już "biednych” przedsiębiorców, którzy proszą o wsparcie, ale go nie dostają.

There would no longer be 'poor' business people who ask for but do not receive support.

To samo dotyczy innych producentów samochodów i przedsiębiorców z Azji.

The same applies to the other automobile makers and industries in Asia.

W innych miejscach coraz większy wpływ na nadawców wywierają organizacje przedsiębiorców.

Elsewhere, business structures are having an ever increasing impact on broadcasters.

W tym wypadku przedsiębiorcy z Europy Środkowo-Wschodniej stoją na straconej pozycji.

This being the case, businesses from Central and Eastern Europe are in a no-win situation.

Autoryzowany przedsiębiorca będzie korzystać z przewidzianych w kodeksie ułatwień.

The Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.

Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.

Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.

Bez wątpienia przedsiębiorcy będą zwalniali pracowników lub nawet zaprzestaną działalności.

Undoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.

Należy zmniejszać obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców, upraszczać ramy prawne.

The bureaucratic burden on businesses should be reduced and the legal framework simplified.

Jest to ważne dla wszystkich partnerów, zwłaszcza dla przedsiębiorców.

This is important for all partners, especially for business people.

Przedsiębiorcy powiedzieli nam w Parlamencie, że byłoby to za bardzo kosztowne.

The operators tell us in Parliament that it would be too expensive.

Przedsiębiorcy i konsumenci mają zapewniony taki sam poziom ochrony we wszystkich krajach UE.

You enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.