Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przeciętny"

 

"przeciętny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 37

przeciętny {przymiotnik}

przeciętny {przym. m.} (też: średni, typowy, mierny, uśredniony)

average {przym.}

Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?

Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?

Na dobrą sprawę w 1500 roku przeciętny Chińczyk był bogatszy od Amerykanina.

In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.

Panie i panowie, przeciętny obywatel Europy korzysta codziennie z 50 satelitów.

Ladies and gentlemen, the average citizen of Europe makes use of 50 satellites a day.

Niestety, przeciętny wiek naszych pojazdów drogowych jest coraz wyższy.

Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.

Przypuszczam, że przeciętny obywatel Europy jest zapewne zupełnie nieświadomy tego faktu.

I suspect that the average European citizen is probably totally unaware of this fact.

przeciętny {przym. m.} (też: zwyczajny, normalny, typowy, zwykły)

ordinary {przym.}

Przeciętny Afgańczyk ma już szczerze dość słuchania o mikropożyczkach.

Look, the ordinary Afghan is sick and tired of hearing about microcredit.

przeciętny zjadacz chleba

the ordinary man in the street

przeciętny {przym. m.} (też: nieciekawy, niewart zapamiętania)

forgettable {przym.}

przeciętny {przym. m.} (też: zwyczajny)

unexceptional {przym.}

przeciętny {przym. m.} (też: umiarkowany, średni, taki sobie)

middling {przym.} [pot.]

przeciętny {przym. m.} (też: niedbały, apatyczny, nienadzwyczajny, niefrasobliwy)

lackadaisical {przym.}

przeciętny {przym. m.} (też: zwyczajny)

run-of-the-mill {przym.}

przeciętny {przym. m.} (też: zwyczajny, zwykły, bez polotu, przyziemny)

pedestrian {przym.}

przeciętny {przym. m.} (też: kiepski, tuzinkowy, nieszczególny)

mediocre {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przeciętny":

 

Podobne tłumaczenia

"przeciętny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przeciętny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Więc przeciętny ekonomista, ktoś, kto wierzy w racjonalność, powie: "Wiesz co?

So a standard economist, someone who believes in rationality, would say, "You know what?

Czy przeciętny człowiek wie, kiedy może zwrócić się do Komisji?

Does the man on the street know when it is possible to appeal to the Commission?

Przeciętna, optymalna dawka terapeutyczna wynosi od 4 do 6 mg na dobę.

Most patients will benefit from daily doses between 4 and 6 mg.

Ten zabieg różni się od przeciętnego wyobrażenia o operacji.

It looks very different from what you're expecting surgery to look like.

Dlatego przeciętny 65-latek starzeje się 125 razy szybciej niż dwunastolatek.

That's why a 65-year-old person is aging at a rate of about 125 times faster than a 12-year-old person.

Na przeciętny komputer składa się ponad 60 surowców wtórnych.

A computer, for example, contains over 60 raw materials.

Przeciętna długość życia kobiet romskich może być nawet o 10 lat krótsza niż kobiet należących do większości.

For Roma women, life expectancy can be up to 10 years less than those of the majority.

Z jednej strony są niezwykle techniczne i najprawdopodobniej niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela.

On the one hand, it is extremely technical, and probably any common citizen would find it difficult to understand.

Aktualnie zawiera on wiedzę, która dosyć dobrze pokrywa się ze wszystkim, co można znaleźć w przeciętnej bibliotece.

It's got, by now, pretty good coverage of everything you might find in a standard reference library.

Przeciętna dawka początkowa leku Vimpat wynosi 100 mg na dobę – podawane w dwóch dawkach na dobę - 50 mg rano i 50 mg wieczorem.

The usual starting dose of Vimpat is 100 mg per day - taken twice a day – 50 mg in the morning and 50 mg in the evening.

Dla przeciętnego Turka giaur oznacza podczłowieka, jest to więc najbardziej obraźliwe, rasistowskie określenie w języku tureckim.

In the Turkish mind a giaour is considered to be subhuman, which makes it the most offensive racist insult in the Turkish language.

Przeciętny w każdym calu.

Big mediocrity in every way.

Przeciętna dawka początkowa leku Vimpat wynosi 100 mg na dobę – podawane w dwóch dawkach na dobę - 50 mg rano i 50 mg wieczorem.

The treatment with Vimpat starts usually with a dose of 100 mg daily given half (50 mg) in the morning and half (50 mg) in the evening.

Nie wolno wprowadzić systemu, który zwiększy koszty po stronie przeciętnego podatnika, szczególnie teraz w erze konsolidacji fiskalnej.

We must not impose a system that increases the costs for the general taxpayer, particularly in this era of fiscal consolidation.

Mikropęcherzyki mają przeciętną średnicę około 2, 5µm, przy czym 90 % ma średnicę mniejszą niż 6µm, a 99 % poniżej 11µm.

The microbubbles have a mean diameter of about 2.5µm, with 90 % having a diameter less than 6µm and 99 % having a diameter less than 11µm.

Dzieci stanowią 46 % ludności romskiej, co wynika zarówno z wysokiego wskaźnika narodzin, jak i niestety krótkiej przeciętnej długości życia.

Children account for 46% of the Roma population, due to the combined effect of a high birth rate and, unfortunately, a low life expectancy.

Jest zupełnie nieprostopadły, nie ma prostych ścian, nie jest kwadratowy, prostokątny, nic z tych rzeczy, nie wygląda jak przeciętny budynek.

No. It's actually non-orthogonal: it's not up and down, square, rectangular, anything like that, that you'd see in a normal shape of a building.

Dziś każdy z dostępem do przeciętnego komputera może wziąć obrazy i dźwięki z kultury dokoła i powiedzieć coś nowego.

It is now anybody with access to a $1,500 computer who can take sounds and images from the culture around us and use it to say things differently.

Dla starszych, samotnych kobiet różnice w przeciętnej długości życia kobiet i mężczyzn pociągną za sobą wzrost trudności ekonomicznych i społecznych.

The differences in life expectancy between men and women will entail increased economic and social difficulties for single elderly women.

W Niemczech przeciętna rodzina płaci ponad 40% rachunku za energię państwu, a w przypadku benzyny wartość ta wynosi od 55% do 78%.

Already, a family in Germany is paying more than 40% of the electricity price to the state, and at the petrol pumps the figure is now between 55% and 78%.
 

Wyniki z forum

"przeciętny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.