Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przełożony"

 

"przełożony" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 69

przełożony {przymiotnik}

przełożony {przym. m.} (też: ponadprzeciętny, wyższy)

superior {przym.}

W ponad 55% przypadków molestowania dopuszczał się bezpośredni przełożony ofiary.

In over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.

przełożony {rzeczownik}

przełożony {m.} (też: kierownik, nadzorca)

supervisor {rzecz.}

przełożony {m.} (też: szef, zwierzchnik)

boss {rzecz.}
superordinate {rzecz.} [form.]

przełożyć {czasownik}

przełożyć {czas.} (też: odkładać, odłożyć, przesuwać, odraczać)

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.

I wonder whether we can postpone our meeting?

Jak państwo wiedzą, z przyczyn wewnętrznych słowacki parlament postanowił przełożyć głosowanie na późniejszy termin.

For domestic reasons, as you know, the Slovakian Parliament decided yesterday to postpone its vote until a later date.

Powinniśmy przełożyć głosowanie na jutro.

We should postpone the vote until tomorrow.

Z tego względu powinniśmy ją przełożyć.

That is why we should postpone it.

Składam zatem wniosek, aby przełożyć to głosowanie do czasu posiedzenia w Strasburgu: nie poza tę datę, tylko do czasu posiedzenia w Strasburgu.

I therefore request that we vote to postpone this vote until Strasbourg: not beyond that, only until Strasbourg.

przełożyć {czas.} (też: przesuwać, przestawić się, przestawiać się)

przełożyć {czas.} (też: przekładać)

to rearrange [rearranged|rearranged] (match, engagement) {czas.}

przełożyć (termin, spotkanie) {czas.}

to put off (delay, defer) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przełożony":

Synonimy (polski) dla "przełożyć":

 

Podobne tłumaczenia

"przełożony" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przełożony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Szczepienie preparatem Prepandrix osób z nagła grypą powinno zostać przełożone.

Vaccination with Prepandrix should be delayed in people who have a sudden fever.

Był Sebuel, syn Giersona, syna Mojżeszowego, przełożony nad skarbami.

and Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler over the treasures.

Zaiste nie dobra, winować sprawiedliwego, albo żeby przełożeni kogo dla cnoty bić mieli.

Also to punish the righteous is not good, [Nor] to smite the noble for [their] uprightness.

W takim przypadku szczepienie zostanie przełożone do chwili wyzdrowienia.

If this applies to you then your vaccination will be postponed until you are feeling better.

Tedy Piotr, będąc pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi Izraelscy

Then Peter, filled with the Holy Spirit, said unto them, Ye rulers of the people, and elders,

A podle nich poprawiał Rafajasz, syn Churowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego.

And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of half the district of Jerusalem.

A oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty.

And behold, a man called by name Zacchaeus; and he was a chief publican, and he was rich.

Kiedy dorastałem, tak wyglądało środowisko medialne z mojego dzieciństwa przełożone na jedzenie.

When I grew up, this was basically the media environment of my childhood as translated into food.

W takim przypadku szczepienie zwykle zostaje przełożone do chwili wyzdrowienia.

If this applies to you then your vaccination will usually be postponed until you are feeling better.

Ahisar zaś był przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad wybranym ludem.

and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to taskwork.

A jako go wydali przedniejsi kapłani i przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć; i ukrzyżowali go.

and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him.

Za nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.

After him repaired their brethren, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.

Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje.

The princes refrained from talking, And laid their hand on their mouth;

Oto dźwięk wiązania O-H, przełożony na słyszalny zakres.

So this is the sound of the O-H stretch, translated into the audible range.

I postanowił znowu kapłan przełożone nad domem Pańskim.

And the priest appointed officers over the house of Jehovah.

Szczepienie powinno być przełożone do czasu wyzdrowienia.

Vaccination should be postponed until after you have

Teraz musi być przełożony na konkretne działania.

It now needs to be translated into concrete action.

I stało się nazajutrz, że się zebrali przełożeni ich i starsi, i nauczeni w Piśmie w Jeruzalemie,

And it came to pass on the morrow, that their rulers and elders and scribes were gathered together in Jerusalem;

A braci ich, mężów dużych, sta dwadzieścia i ośm, i przełożony nad nimi Zabdyjel, syn Giedolima.

and their brethren, mighty men of valor, a hundred twenty and eight; and their overseer was Zabdiel, the son of Haggedolim.

A podle niego poprawiał Sallum, syn Hallochesowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego, sam i córki jego.

And next unto him repaired Shallum the son of Hallohesh, the ruler of half the district of Jerusalem, he and his daughters.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.