Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "prośba"

 

"prośba" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 251

prośba {rzeczownik}

prośba {f.} (też: podanie)

request {rzecz.}

To moja osobista prośba do Państwa w Parlamencie i do Pana, Panie Przewodniczący.

That is my personal request to you, to Parliament and to you, Mr President.

Jest to uzasadniona prośba, lecz czy mogę zapytać go, na ile wycenia prawa człowieka?

It is a legitimate request, but could I ask him what price he puts on human rights?

Chciałbym jednak zadać panu jedno pytanie i zwrócić się z pewną prośbą.

However, I would just like to put one question to you and to make a request.

O drugiej z nich będę mówił w imieniu Konferencji Przewodniczących, zgodnie z jej prośbą.

The second of these is made on behalf of the Conference of Presidents at its request.

Moja rada i prośba: proszę wysłać swojego pierwszego przedstawiciela do Republiki Cypru.

A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.

prośba {f.} (też: zgłoszenie, zastosowanie, podanie, stosowanie)

application {rzecz.}

Od tego czasu napisałam do ministra biznesu i przedsiębiorczości Wielkiej Brytanii, Lorda Mandelsona, z prośbą, aby rozważył wniosek do UE o uruchomienie funduszu dostosowania.

I have since written to the Business and Enterprise Minister in the UK, Lord Mandelson, to request he consider an application to the EU for the activation of the Adjustment Fund.

prośba {f.} (też: deklaracja, prawo, tytuł, twierdzenie)

claim {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "prośba":

 

Podobne tłumaczenia

"prośba" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prośba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.

I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.

Panie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.

Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.

Nathan i jego szef udali się do urzędu miasta z prośbą o zmianę zarządzenia.

Nathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.

Politycznym rozwiązaniem Perry'ego były prośby do mieszkańców o modlitwy o deszcz.

And Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.

Również rynki domagają się tego zarządzania, i musimy wysłuchać ich próśb.

The markets are also asking for such governance, and we need to listen to that.

W zależności od lokalizacji może się także pojawić prośba o weryfikację numeru telefonu.

Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.

Już w październiku zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o podjęcie prac przygotowawczych.

Already in October, we had asked the Commission to undertake the preparatory work.

Niech przyjdzie prośba moja przed twarz twoję, a według obietnicy twojej wyrwij mię.

Let my supplication come before thee: Deliver me according to thy word.

Zwracam się więc z prośbą do służb prawnych Parlamentu o rozważenie tej kwestii.

I would therefore ask Parliament's Legal Service to look at this issue.

Zwracam się dziś do Pani Komisarz z prośbą o pomoc w przejściu od słów do czynów.

Today I ask you, Commissioner, to help us to move from words to action.

Z tego powodu zwróciłbym się z prośbą do Rady o ponowne, dokładne rozważenie tej kwestii.

For this reason, I would ask the Council to reconsider this issue very carefully.

Potem król rzekł do Estery, napiwszy się wina: Cóż za prośba twoja?

And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition?

Zwracam się zatem z prośbą do Komisji o ponowne rozpatrzenie przedmiotowego tekstu.

I would therefore ask the Commission to reassess the relevant text.

Pańska prośba jest teraz spóźniona, więc z całą pewnością nie będzie uchwały.

You are now too late, so there will definitely not be a resolution.

Na prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.

Ask your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.

Węgry najpierw zwróciły się do Unii Europejskiej z prośbą o pomoc.

Hungary turned first to the European Union to ask for its assistance.

Wysłuchajże z nieba modlitwy ich, i prośbę ich, a wykonaj sąd ich.

then hear thou from heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

Wysłuchajże z nieba modlitwę ich, i prośbę ich, a wykonaj sąd ich.

then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

Panie komisarzu! Czy rząd Grecji kiedykolwiek o to prosił, a pan odmówił spełnienia tej prośby?

Has the Greek Government ever asked for this, Commissioner, and you refused it?

Zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o przedstawienie alternatywnego wniosku.

We have asked the Commission to present an alternative proposal.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.