polsko-angielskie tłumaczenie słowa "prośba"

PL prośba polskie tłumaczenie

prośba {f.}

PL prośba
volume_up
{żeński}

prośba (też: podanie)
volume_up
request {rzecz.}
Moja pierwsza prośba do Komisji Europejskiej jest z tym związana.
My first request to the European Commission is connected with this.
O drugiej z nich będę mówił w imieniu Konferencji Przewodniczących, zgodnie z jej prośbą.
The second of these is made on behalf of the Conference of Presidents at its request.
Kolejna prośba dotyczy firmy budowlanej z Holandii.
Another request concerns a construction company in the Netherlands.
prośba (też: podanie, zgłoszenie, stosowanie, zastosowanie)
Od tego czasu napisałam do ministra biznesu i przedsiębiorczości Wielkiej Brytanii, Lorda Mandelsona, z prośbą, aby rozważył wniosek do UE o uruchomienie funduszu dostosowania.
I have since written to the Business and Enterprise Minister in the UK, Lord Mandelson, to request he consider an application to the EU for the activation of the Adjustment Fund.
prośba (też: podanie, twierdzenie, roszczenie, pretensja)
volume_up
claim {rzecz.}
Jeśli masz problem z zamówieniem, a sprzedawca nie odpowiedział na Twoje żądania, możesz złożyć prośbę do firmy Google:
If you have a problem with an order and the seller has been unresponsive to your requests, you can file a Google Claim:

Synonimy (polski) dla "prośba":

prośba

Przykłady użycia - "prośba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzwrócić się do kogoś z prośbą o coś
PolishDlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.
I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.
PolishPanie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.
Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
PolishNathan i jego szef udali się do urzędu miasta z prośbą o zmianę zarządzenia.
Nathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.
PolishZwracam się więc z prośbą do służb prawnych Parlamentu o rozważenie tej kwestii.
I would therefore ask Parliament's Legal Service to look at this issue.
PolishZ tego powodu zwróciłbym się z prośbą do Rady o ponowne, dokładne rozważenie tej kwestii.
For this reason, I would ask the Council to reconsider this issue very carefully.
PolishJuż w październiku zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o podjęcie prac przygotowawczych.
Already in October, we had asked the Commission to undertake the preparatory work.
PolishZwracam się dziś do Pani Komisarz z prośbą o pomoc w przejściu od słów do czynów.
Today I ask you, Commissioner, to help us to move from words to action.
PolishW zależności od lokalizacji może się także pojawić prośba o weryfikację numeru telefonu.
Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.
PolishNiech przyjdzie prośba moja przed twarz twoję, a według obietnicy twojej wyrwij mię.
Let my supplication come before thee: Deliver me according to thy word.
PolishZwracam się zatem z prośbą do Komisji o ponowne rozpatrzenie przedmiotowego tekstu.
I would therefore ask the Commission to reassess the relevant text.
PolishPańska prośba jest teraz spóźniona, więc z całą pewnością nie będzie uchwały.
You are now too late, so there will definitely not be a resolution.
PolishPotem król rzekł do Estery, napiwszy się wina: Cóż za prośba twoja?
And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition?
PolishZwróciliśmy się do Komisji z prośbą o przedstawienie alternatywnego wniosku.
We have asked the Commission to present an alternative proposal.
PolishW tym tygodniu Komisja wyśle do Budapesztu list z prośbą o dalsze wyjaśnienia.
The Commission will send a clarification letter to Budapest this week seeking further explanations.
PolishZwracam się do pana o wystosowanie listu do pana komisarza z prośbą o uzasadnienie tych stwierdzeń.
I would like you to write a letter to the Commissioner to justify those statements.
PolishCzy prośba o to, by w Unii Europejskiej sprzedawane były tylko legalnie łowione ryby, to zbyt wiele?
Is it too much to ask for only legal fish to be sold in the European Union?
PolishWęgry najpierw zwróciły się do Unii Europejskiej z prośbą o pomoc.
Hungary turned first to the European Union to ask for its assistance.