Search for the most beautiful word
expat
cobby

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "prośba"

 

"prośba" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 249

prośba {rzeczownik}

prośba {f.} (też: podanie)

request {rzecz.}

To moja osobista prośba do Państwa w Parlamencie i do Pana, Panie Przewodniczący.

That is my personal request to you, to Parliament and to you, Mr President.

Jest to uzasadniona prośba, lecz czy mogę zapytać go, na ile wycenia prawa człowieka?

It is a legitimate request, but could I ask him what price he puts on human rights?

Moja rada i prośba: proszę wysłać swojego pierwszego przedstawiciela do Republiki Cypru.

A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.

Jednak prośba o przedłużenie okresu przejściowego do 2012 r. jest dużym problemem.

However, your request to prolong the transitional period until 2012 poses a huge problem.

Chciałbym jednak zadać panu jedno pytanie i zwrócić się z pewną prośbą.

However, I would just like to put one question to you and to make a request.

prośba {f.} (też: zgłoszenie, zastosowanie, podanie, stosowanie)

application {rzecz.}

Rada w dniu 23 kwietnia br. zwróciła się z prośbą do Komisji o przygotowanie opinii w sprawie wniosku, tak by Rada mogła podjąć dalsze decyzje.

On 23 April this year the Council asked the Commission to prepare its opinion on the application so that the Council can then take further decisions.

Od tego czasu napisałam do ministra biznesu i przedsiębiorczości Wielkiej Brytanii, Lorda Mandelsona, z prośbą, aby rozważył wniosek do UE o uruchomienie funduszu dostosowania.

I have since written to the Business and Enterprise Minister in the UK, Lord Mandelson, to request he consider an application to the EU for the activation of the Adjustment Fund.

prośba {f.} (też: deklaracja, prawo, tytuł, twierdzenie)

claim {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "prośba":

 

Podobne tłumaczenia

"prośba" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prośba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pragnę zwrócić się do kolegów posłów z prośbą o poparcie przedmiotowej dyrektywy.

I should like to ask my fellow members to place their trust in this directive.

Dlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.

I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.

Panie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.

Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.

Nathan i jego szef udali się do urzędu miasta z prośbą o zmianę zarządzenia.

Nathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.

Prosiłam o to dzieciątko, i dał mi Pan prośbę moję, którejm żądała od niego.

For this child I prayed; and Jehovah hath given me my petition which I asked of him:

Politycznym rozwiązaniem Perry'ego były prośby do mieszkańców o modlitwy o deszcz.

And Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.

Po tych klęskach żywiołowych kraje te zwróciły się z prośbą o pomoc z FSUE.

Following the disasters, the countries in question requested assistance from the EUSF.

W zależności od lokalizacji może się także pojawić prośba o weryfikację numeru telefonu.

Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.

Już w październiku zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o podjęcie prac przygotowawczych.

Already in October, we had asked the Commission to undertake the preparatory work.

Niech przyjdzie prośba moja przed twarz twoję, a według obietnicy twojej wyrwij mię.

Let my supplication come before thee: Deliver me according to thy word.

Zwracam się więc z prośbą do służb prawnych Parlamentu o rozważenie tej kwestii.

I would therefore ask Parliament's Legal Service to look at this issue.

Zwracam się dziś do Pani Komisarz z prośbą o pomoc w przejściu od słów do czynów.

Today I ask you, Commissioner, to help us to move from words to action.

Z tego powodu zwróciłbym się z prośbą do Rady o ponowne, dokładne rozważenie tej kwestii.

For this reason, I would ask the Council to reconsider this issue very carefully.

Wielokrotnie zwracał się on do Włoch z prośbą o wybudowanie autostrady w jego kraju.

He has repeatedly requested Italy to build a motorway in his country.

Więc jest to zawołanie, prośba, do niewiarygodnie utalentowanego grona TED.

So this is a call, a plea, to the incredibly talented TED community.

Jeśli nie jest zbyt długie, to proszę o odczytanie go, zgodnie z prośbą pani poseł Gebhardt.

If it is not too long, may I ask you to read it out, as Mrs Gebhardt has requested.

Zwracam się z prośbą do pana przewodniczącego o udzielenie mi głosu i spotykam się z odmową.

I am asking the Presidency for permission to speak, but you are not giving it to me.

Potem król rzekł do Estery, napiwszy się wina: Cóż za prośba twoja?

And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition?

Na prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.

Ask your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.

Zwracam się zatem z prośbą do Komisji o ponowne rozpatrzenie przedmiotowego tekstu.

I would therefore ask the Commission to reassess the relevant text.
 

Wyniki z forum

"prośba" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.