Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "precyzyjny"

 

"precyzyjny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 32

precyzyjny {przymiotnik}

precyzyjny {przym. m.} (też: dokładny, konkretny, ścisły, akuratny)

precise {przym.}

W kwestii podatku VAT będę precyzyjny.

Concerning VAT, I would like to be precise.

Decyzje w sprawie konkretnych limitów odnośnie pakietu klimatycznego nie zostały w sposób precyzyjny i szczegółowy podjęte.

The decisions on specific limits in the climate package were not made in a precise and detailed way.

Jest precyzyjny.

Language is very precise.

Rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i z tego względu tekst musi być precyzyjny.

A regulation is mandatory in all its elements and directly applicable in all Member States and, for this reason, the text must be precise.

Potrzebny jest precyzyjny, konkretny plan finansowy i gospodarczy, w przeciwnym razie Europa będzie dusić się pod naciskiem fali nielegalnej migracji.

A precise and specific financial economic plan is necessary. Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.

precyzyjny {przym. m.} (też: dokładny, punktualny, trafny, akuratny)

accurate {przym.}

Dlatego też głosowałem za użyciem terminu "podżeganie” zamiast "nawoływanie”, ponieważ jest on bardziej precyzyjny i pozostawia mniej miejsca na swobodną interpretację.

I therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "precyzyjny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "precyzyjny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Sprawozdanie przekazuje w dość precyzyjny sposób obecną sytuację społeczeństwa.

The report portrays the present situation of the society rather accurately.

Jej struktura zawiera coraz bardziej precyzyjną strukturę wszystkiego.

Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.

Jest niewiarygodnym sposobem koordynowania, w bardzo precyzyjny sposób, przepływu informacji.

It's an incredible means of coordinating, in a very fine-grained way, information flows.

Do wykonania takich czynności potrzebne są precyzyjne ruchy dłoni.

Subtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.

Dlatego pochwalam poprawkę 120, dzięki której wniosek Komisji jest o wiele bardziej precyzyjny.

That is why I welcome Amendment 120, which makes the Commission's proposal much less ambiguous.

Instrukcje sterujące działaniem muszą być absolutnie precyzyjne.

The instructions which govern this operation must be given in absolutely exhaustive detail.

W związku z tym podczas obecnej debaty na temat budżetu musimy wypowiadać się w sposób bardzo precyzyjny.

In this context, we must be very clear about this debate on the budget.

Precyzyjny atak o minimalnym oddziaływaniu na cywilów może być jedynym sposobem działania w warunkach wojny.

Targeted attacks with a minimum effect on civilians can be the only way to act in a war situation.

Jestem precyzyjny, o, przepraszam, opanowany i dysponuję nadzwyczajną... i dysponuję nadzwyczajną... pamięcią.

I work with precision -- oh, sorry -- control and a very powerful ... memory system, right?

Wniosek Komisji nie jest wystarczająco precyzyjny.

The Commission proposal does not provide the required clarity.

Być może mógłby pan być bardziej precyzyjny w swojej odpowiedzi.

Perhaps you could be more specific in your answer.

Gdyby dało się je rozwiązać, powstałaby precyzyjna teoria.

But you couldn't; they were just too complicated.

To precyzyjne stężenie tlenu, dziesięć cząsteczek na milion, które wywołało ten stan, jest zawsze stałe.

And we can turn its heartbeat on and off by going in and out of suspended animation like you would a light switch.

Potrzebowała więc precyzyjnej, połączonej stawami przedniej łapy.

So it needed a very articulate front paw.

Prezydencja otrzymała precyzyjny mandat.

The mandate given to the Presidency was clear.

Operator może z łatwością śledzić obiekty dzięki szybkiemu i wysoce precyzyjnemu sterowaniu PTZ za pomocą myszy lub joysticka.

The operator can easily track objects of interest with fast and high precision PTZ control using a mouse or joystick.

To, czego potrzebujesz, to precyzyjna ilość i wychodzi na to, że planety są w sam raz, ponieważ są blisko gwiazd, ale nie za blisko.

What you want is just the right amount, and planets, it turns out, are just right, because they're close to stars, but not too close.

Tak działa ta precyzyjna molekularna maszyneria.

It's molecular clockwork.

Jak precyzyjne są drony?

Now what is the accuracy of those drones?

Gabriel García Márquez to jeden z moich ulubionych pisarzy, jest mistrzem narracji, a co ważniejsze jego proza jest piękna i precyzyjna.

Gabriel García Márquez is one of my favorite writers, for his storytelling, but even more, I think, for the beauty and precision of his prose.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.