polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pracowity"

PL pracowity polskie tłumaczenie

pracowity {przym. m.}

PL pracowity
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

pracowity (też: czynny, aktywny, żywy, ruchliwy)
pracowity (też: wytrwały, pilny, sumienny, pieczołowity)
pracowity (też: robotny)
A to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.
Nie można oczekiwać, że te same pracowite kraje będą zawsze płacić za błędy innych.
It is unreasonable to expect the same hard-working countries always to pay for the mistakes of others.
Padania jest krajem uczciwych, pracowitych ludzi.
Padania is a land of honest, hard-working people.
pracowity (też: pilny)
A to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.
Nie można oczekiwać, że te same pracowite kraje będą zawsze płacić za błędy innych.
It is unreasonable to expect the same hard-working countries always to pay for the mistakes of others.
Padania jest krajem uczciwych, pracowitych ludzi.
Padania is a land of honest, hard-working people.
pracowity (też: benedyktyński, staranny, mrówczy)
pracowity (też: umyślny, staranny, uważny, pilny)
pracowity (też: pilny, skrzętny, przykładający się)
A kobiety są pracowite: są staranne i ciężko pracują.
And the women are diligent. ~~~ They are focused; they work hard.
Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa; ale ręka pracowita ubogaca.
He becometh poor that worketh with a slack hand; But the hand of the diligent maketh rich.
Są zabawne, chodzą wyprostowane i oczywiście pracowite.
They're comical, they walk upright, and, of course, they're diligent.
pracowity (też: pilny, robotny)
Dysponują wykształconą i pracowitą siłą roboczą, ale mają stosunkowo niskie koszty i z tego względu ich eksport jest konkurencyjny.
They have educated and industrious workforces but they have relatively cheap costs and therefore competitive exports.
Więc zamiast jakichś wiecznie się opalających leni, mamy tu bardzo pracowitą ryba, która tańczy ten dziki taniec między powierzchnią i dnem, poprzez temperatury.
So rather than just being some sunbathing slacker, they're really very industrious fish that dance this wild dance between the surface and the bottom and through temperature.

Synonimy (polski) dla "pracowity":

pracowity
Polish

Przykłady użycia - "pracowity" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
as busy as a cranberry merchant at Thanksgiving
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
PolishCzłowiek pracowity pracuje sobie; bo go pobudzają usta jego.
The appetite of the laboring man laboreth for him; For his mouth urgeth him [thereto].
PolishA to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.