Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pracowity"

 

"pracowity" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 23

pracowity {przymiotnik}

pracowity {przym. m.} (też: żywy, aktywny, czynny, ruchliwy)

active {przym.}

pracowity {przym. m.} (też: pilny)

hardworking {przym.}

A to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.

And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.

W ciągu tych sześciu miesięcy osiągnęliśmy bardzo dużo i mamy prawo twierdzić, że był to najbardziej pracowity parlament w naszej historii.

In those six months, we achieved a huge amount and we are justified in referring to this as the most hardworking parliament in our history.

pracowity {przym. m.} (też: wytrwały, pilny, sumienny, pieczołowity)

assiduous {przym.}

pracowity {przym. m.} (też: umyślny, uważny, pilny, staranny)

studious {przym.}

pracowity {przym. m.} (też: staranny, benedyktyński, mrówczy)

painstaking {przym.}

pracowity {przym. m.} (też: robotny)

hard-working {przym.}

A to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.

And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.

pracowity {przym. m.} (też: pilny, skrzętny, przykładający się)

diligent {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pracowity":

 

Podobne tłumaczenia

"pracowity" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pracowity" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Człowiek pracowity pracuje sobie; bo go pobudzają usta jego.

The appetite of the laboring man laboreth for him; For his mouth urgeth him [thereto].

Mogę państwu obiecać, że najbliższe tygodnie będą bardzo pracowite.

I can promise you that the coming weeks will be very busy.

Liczymy na pracowity kalendarz unijno-amerykański.

We are looking forward to a busy EU-US calendar.

Tamtejsi ludzie są wstrząśnięci. ~~~ Są bardzo pracowici.

You see people who are really shell-shocked.

Zapowiada się pracowity rok i życzę państwu powodzenia.

It will be a busy year and I wish you luck.

Dysponują wykształconą i pracowitą siłą roboczą, ale mają stosunkowo niskie koszty i z tego względu ich eksport jest konkurencyjny.

They have educated and industrious workforces but they have relatively cheap costs and therefore competitive exports.

To był bardzo pracowity dzień.

It's been a very busy day.

Przez ostatnie 12 miesięcy toczyła się ożywiona debata nad reformami systemów emerytalnych, a ten rok zapowiada się równie pracowicie.

The last 12 months have seen a lively debate in the field of pension reforms and this year promises to be equally intense.

Są ekstra pracowite.

They're super industrious.

Ta w Maroku jest inna od tej w Tunezji, w Algerii - od tej w Egipcie, zaś libijska stanowi szczególny przypadek, który tu pracowicie omawiamy.

It is different in Morocco from in Tunisia, in Algeria from in Egypt, and Libya is a special case which we are discussing intensively.

w imieniu grupy UEN. - (GA) Panie przewodniczący! Okres świąt Bożego Narodzenia jest dla handlarzy i producentów zabawek najbardziej pracowitym okresem.

on behalf of the UEN Group. - (GA) Mr President, the Christmas period is the busiest time for the toy trade and for toy manufacturers.

Więc zamiast jakichś wiecznie się opalających leni, mamy tu bardzo pracowitą ryba, która tańczy ten dziki taniec między powierzchnią i dnem, poprzez temperatury.

So rather than just being some sunbathing slacker, they're really very industrious fish that dance this wild dance between the surface and the bottom and through temperature.

Chętnie włączymy w najbliższych tygodniach pani sprawozdanie do naszych prac, gdyż czas ten będzie bardzo pracowity jeżeli chodzi o politykę energetyczną. W dniu 3 grudnia Rada ds.

We will be pleased to include your report in our work in the coming weeks, as the next few weeks are going to be very busy as far as energy policy is concerned.

To, że udało nam się znaleźć czas na tę debatę podczas tak pracowitej sesji częściowej, daje w pewnym stopniu wyobrażenie o tym, jaką wagę przypisuje omawianemu problemowi ta Izba.

The fact that we have managed to make space for a debate on this issue during this very busy part-session gives some idea of the importance this House places on the matter.

Chcąc zatem uzyskać odpowiedź, tak jak każdy, kto kieruje pytanie, siedziałam tu przez godzinę, prawdopodobnie w jednym z najbardziej pracowitych dni w mojej karierze parlamentarnej.

So, because I wanted an answer, as does everyone who tables a question, I have sat here for one hour, on what is probably one of the busiest parliamentary days of my career.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył przewód sądowy za co należą sie gratulacje., Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo , rozziew, wychwalać, odtąd

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.