Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "poziom podstawowy"

 

"poziom podstawowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 45

poziom podstawowy {rzeczownik}

poziom podstawowy {m.} [eduk.]

basic level {rzecz.} [eduk.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"poziom podstawowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "poziom podstawowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale na podstawowym poziomie, skalowalność dotyczy nas wszystkich na tej sali.

But you know, at a local level, you scale; everybody in this room is scaled.

Na podstawowym poziomie, wszyscy wyczuwaliśmy tę duchowość przy narodzinach dziecka.

On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.

Ale jednak, nawet na tak podstawowym poziomie, kontekst jest najważniejszy.

And yet, even at this most fundamental level, context is everything.

Podsumowując, obecny poziom podstawowych stóp procentowych EBC jest wciąż odpowiedni.

To sum up, the current key ECB interest rates remain appropriate.

Sesje informacyjne są dostępne na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

We also offer guided tours (in English and German) of the construction site for the new ECB premises.

Kategoria - jest to główny poziom śledzenia zdarzeń i podstawowy poziom ich sortowania.

Category: A category is the root level of event tracking and is the base level for sorting your events.

Globalnie zaprojektowana skala używana w tym celu ma trzy podstawowe poziomy oceny (A, B i C), które są podzielone na sześć stopni.

The Common European Framework divides learners into three broad divisions (A, B and C) which are divided into six levels.

Poziom podstawowy

Elementary use of language

Podsumowując, obecny poziom podstawowych stóp procentowych EBC jest nadal odpowiedni, w związku z czym Rada postanowiła pozostawić je bez zmian.

To sum up, the current key ECB interest rates remain appropriate. The Governing Council therefore decided to leave them unchanged.

Kiedy ten nadmiar naczyń nie jest już potrzebny ciało przycina je do poziomu podstawowego używając naturalnie występujących inhibitorów angiogenezy.

And when those excess vessels are no longer needed, the body prunes them back to baseline using naturally occurring inhibitors of angiogenesis.

Na pierwszym poziomie mamy podstawowe potrzeby -

On the bott

Poziom podstawowy

Basic User

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej Rada Prezesów nadal uważa, że obecny poziom podstawowych stóp procentowych EBC jest odpowiedni.

Based on its regular economic and monetary analyses, the Governing Council continues to view the current key ECB interest rates as appropriate.

Płatności w ramach filaru pierwszego muszą nadal być dla rolników źródłem dopłat bezpośrednich, ponieważ zapewni to im podstawowy poziom bezpieczeństwa dochodów.

Pillar one payments must continue giving farmers a direct payment which gives them a minimum level of income security.

Zdaniem Rady Prezesów istnieje ryzyko wzrostu inflacji powyżej poziomu zakładanego w podstawowym scenariuszu stabilności cen wynikającym z analizy makroekonomicznej.

In the view of the Governing Council, the main scenario for price stability emerging from the economic analysis remains subject to upside risks.

Co dzieje się na poziomie podstawowym, z daleka od gmachów władzy, przydarza się zwykłym obywatelom, jednemu po drugim.

Their pictures became part of our collective consciousness and, as consciousness evolved into a shared sense of conscience, change became not only possible, but inevitable.

Stopy zastosowane w tych operacjach zostaną ustalone na poziomie średniej stóp podstawowych operacji refinansujących za okres zapadalności danej dłuższej operacji refinansującej.

The rates in these three-month operations will be fixed at the average rate of the MROs over the life of the respective LTRO.

Może to jednak okazać się ważniejsze, bo systemy bezzałogowe nie wpływają na to "jak" prowadzimy wojnę, ale "kto" walczy, i to na podstawowym poziomie.

But it may be even bigger than that, because our unmanned systems don't just ~~~ affect the "how" of war-fighting, they affect the "who" of fighting at its most fundamental level.

Na posiedzeniu 2 grudnia 2010 r. Rada Prezesów potwierdziła, na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej, że obecny poziom podstawowych stóp procentowych EBC jest odpowiedni.

Based on its regular economic and monetary analyses, the Governing Council confirmed at its meeting on 2 December 2010 that the current key ECB interest rates are appropriate.

Konie wytworzyły ochronny poziom przeciwciał w dwa tygodnie po szczepieniu podstawowym.

Horses developed protective levels of antibodies two weeks after primary vaccination.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

pożegnać · pożegnalny · pożegnanie · pożenić · pozer · pożerać · pożerający · pozerstwo · pozew · poziom · poziom-podstawowy · poziomica · poziomka · poziomnica · poziomy · pozlepiany · pozmieniać · pozmywać · poznać · Poznań · poznanie

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.