Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "POST"

 

"POST" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-65 z 65

POST {rzeczownik}

POST {m.} [komp.] (też: automatyczny test po włączeniu)

POST {rzecz.} [komp.]

European Medicines Agency Post- authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

European Medicines Agency Post-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE- 10435 Sztokholm Szwecja

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden

W Unii Europejskiej tworzymy wspólnotę nowoczesnych państw post-narodowych.

In the European Union, we are building a community of modern post-national states.

Nie ma również rozwiązania polubownego, na przykład w postaci przejrzystości ex-post.

There is also no mediation solution, for example, in the form of ex-post transparency.

Norge The Medicines Company UK Ltd Tlf.: + 800 843 633 26 eller +41 61 564 1320 E- post:

Norge The Medicines Company UK Ltd Tlf.: + 800 843 633 26 eller +41 61 564 1320 E-post:

POST {m.} [komp.] (też: automatyczny test po włączeniu)

Power-On Self-Test {rzecz.} [komp.]

post {rzeczownik}

post {m.}

fast {rzecz.}

Zapowiedzieli post, i posadzili Nabota między przedniejszymi z ludu.

They proclaimed a fast, and set Naboth on high among the people.

I uląkł się, a obrócił Jozafat twarz swoję, aby szukał Pana, i zapowiedział post wszystkiemu ludowi Judzkiemu.

And Jehoshaphat feared, and set himself to seek unto Jehovah; and he proclaimed a fast throughout all Judah.

Izali to jest takowy post, jakim obrał, a dzień, w któryby trapił człowiek duszę swoję?

Is such the fast that I have chosen?

A gdy czas niemały wyszedł, i już było niebezpieczne żeglowanie, przeto iż już był i post przeminął, napominał je Paweł,

And when much time was spent, and the voyage was now dangerous, because the Fast was now already gone by, Paul admonished them,

I uwierzyli Niniwczycy Bogu; a zapowiedziawszy post oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego z nich.

And the people of Nineveh believed God; and they proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them.

post {m.}

fasting {rzecz.}

Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.

[But this kind goeth not out save by prayer and fasting.

A zatem rozpocząłem post dziś rano po śniadaniu.

So this morning I started my fasting after my breakfast.

POST {rzeczownik}

POST {m.} [komp.]

POST {rzecz.} [komp.] (też: Power-On Self-Test)

European Medicines Agency Post- authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

European Medicines Agency Post-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE- 10435 Sztokholm Szwecja

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden

W Unii Europejskiej tworzymy wspólnotę nowoczesnych państw post-narodowych.

In the European Union, we are building a community of modern post-national states.

Nie ma również rozwiązania polubownego, na przykład w postaci przejrzystości ex-post.

There is also no mediation solution, for example, in the form of ex-post transparency.

Norge The Medicines Company UK Ltd Tlf.: + 800 843 633 26 eller +41 61 564 1320 E- post:

Norge The Medicines Company UK Ltd Tlf.: + 800 843 633 26 eller +41 61 564 1320 E-post:
POST {rzecz.} [komp.] (też: Power-On Self-Test)

post {rzeczownik}

poczta {f.}

post {rzecz.} (też: mail, post office)

słup {m.}

post {rzecz.} (też: pole, spurt, prism, column)
post {rzecz.} (też: station, checkpoint, outpost)

słupek (siatki) {m.} [sport.]

post {rzecz.} [sport.] (też: pole)

słupek (bramki) {m.} [sport.]

post {rzecz.} [sport.] (też: upright, goalpost, upright post)

urząd {m.}

post {rzecz.} (też: office, bureau, agency, department)

Powinniśmy z zadowoleniem przyjąć fakt, że prezydent Rahmon stworzył urząd rzecznika praw obywatelskich.

It is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.

  kłonica {f.}

post {rzecz.}

wypowiedź {f.} [komp.]

post {rzecz.} [komp.]

W sierpniu aresztowano dwóch chrześcijańskich aktywistów z Middle East Christian Association, którym zarzucono agresywne wypowiedzi w stosunku do islamu.

In August two Christian activists from the Middle East Christian Association were arrested and accused of posting aggressive anti-Islamic messages.

post-

Stopniowo należy poukładać wszystkie klocki, tworzące ramy na okres po 2012 roku.

Gradually, the building blocks must be put in place for a post-2012 framework.

Jednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.

But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.

Działania niepożądane opisane w doniesieniach po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Adverse reactions from post-marketing reports Infections and infestations Not known:

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku na rynek:

The following adverse reactions have been reported during post-marketing experience:

Tu widać to samo dziecko trzy tygodnie po operacji, z otwartym prawym okiem.

And here's the same child three weeks post-operation, with the right eye open.

to post {czasownik}

dodać dane {czas.} [komp.]

to post [posted|posted] {czas.} [komp.]

zaksięgować {czas. dk} [fin.]

to post [posted|posted] {czas.} [fin.]

wywiesić {czas.}

to post [posted|posted] {czas.} (też: to hang up, to hang, to loll, to put up)

rozmieścić {czas.}

to post [posted|posted] {czas.} (też: to garrison, to lay out, to distribute, to dispose)

rozpowszechnić {czas.} [komp.]

to post [posted|posted] {czas.} [komp.]

rozmieszczać {czas. ndk}

to post [posted|posted] {czas.} (też: to dispose, to garrison, to arrange, to lay out)

  pisać posty {czas.}

  wysyłać posty {czas.}

  postować {czas. ndk}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "post":

 

Podobne tłumaczenia

"POST" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "POST" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post.

And he said unto them, This kind can come out by nothing, save by prayer.

Zapalenie w troby (w tym w trobowokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie w troby lub mieszana posta

Hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury)

Parlament podkreśla jednak, że dawstwo od żywych dawców należy traktować jako uzupełnienie dawstwa post mortem.

Parliament emphasises, however, that living donations must be considered complementary to donations after death.

Kali sarakosti: Życzę wszystkim udanego Wielkiego Postu.

Kali sarakosti: Happy Lent to you all.

Bardzo rzadko - retinopatia cukrzycowa Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej.

Uncommon - Diabetic retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy.

Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej. aż

Very rare - Diabetic retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy. no

Posta farmaceutyczna

Pharmaceutical Form

Ta ocena całego wpływu poszczególnych działań naukowo-badawczych zostanie przeprowadzona przez wysokiej rangi ekspertów. Wyniki oceny ex-post 6.

This assessment of the overall impact of the different research activities will be carried out by high-level experts.

Podczas zmiany preparatu z dwufazowej insuliny ludzkiej na preparat NovoMix 30, leczenie nale y rozpocz stosuj c tak sam dawk, w takim samym schemacie post powania.

When transferring a patient from biphasic human insulin to NovoMix 30, start with the same dose and regimen.

Preparat stosuje si go w typie SM okre lanym jako posta nawracaj co- ust puj ca, gdy u pacjenta wyst puj rzuty choroby (nawroty), a nast pnie okresy bez wyst powania objawów (remisje).

It is used in the type of MS known as ‘ relapsing-remitting’, when the patient has attacks (relapses) followed by periods with no symptoms (remissions).

U pacjentów, u których stwierdzono zapalenie w troby (w tym w trobokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie w troby oraz mieszan posta uszkodzenia w troby), nale y przerwa leczenie olanzapin.

In cases where hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury) has been diagnosed, olanzapine treatment should be discontinued.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.