polsko-angielskie tłumaczenie słowa "porwać"

PL porwać polskie tłumaczenie

porwać {czas. dk}

PL porwać
play_circle_outline
{czasownik dokonany}

porwać (też: uprowadzić, uprowadzać)
Chciałbym tutaj podkreślić znaczenie "ostrzeżeń o porwaniach”, gdyż kwestia ta została poruszona w niewielu wystąpieniach.
I wish to stress the concept of 'kidnap warnings', because they have not been the subject of many speeches.
Alarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.
The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.
Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację.
It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy.
porwać (też: porywać, uprowadzać, uprowadzić)
A tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!
Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!
Przypominamy sobie, że 29 lutego tego roku został porwany i zastrzeleni zostali trzej członkowie jego ochrony.
He was abducted on 29 February and three of his bodyguards were shot.
Niecały miesiąc później porwano i zabito inną działaczkę organizacji pozarządowej, Zaremę Sadulajewą, i jej męża.
Less than a month later, another non-governmental activist, Zarema Sadulayeva, and her husband were abducted and killed.
porwać (też: porywać, uprowadzić, uprowadzać)
play_circle_outline
to highjack {czas.} (capture)
porwać (też: zabierać, unieść, wynosić, wynieść)
porwać (też: capnąć, przydybać)
porwać (też: pochwycić, capnąć, wziąć, podchwycić)

trending_flat
"samolot, autobus, statek"

porwać (też: uprowadzić, porywać, uprowadzać)
play_circle_outline
to hijack {czas.} (capture)

Przykłady użycia - "porwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMogę to robić równolegle, gdy trzymam drugą rękę tu, i porwać inne, rozciągnąć to jak to.
I can do it simultaneously, where I'm holding this down, and gripping on another one, stretching this out like this.
PolishA tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!
Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!
PolishTrzeba mieć alternatywę dla kraju, pokazać ją ludziom i porwać ludzi, aby ją zrozumieli.
It is necessary to have an alternative for the country, and to show people this alternative and interest them in it so that they understand.
PolishJak nie będziesz uważał, to może cię porwać.
PolishTedy Jezus poznawszy, iż mieli przyjść i porwać go, aby go uczynili królem, uszedł zasię sam tylko na górę.
Jesus therefore perceiving that they were about to come and take him by force, to make him king, withdrew again into the mountain himself alone.
PolishAlarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.
The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.