Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "porwać"

 

"porwać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 52

porwać {czasownik}

porwać {czas.} (też: capnąć, pochwycić, podchwycić, wczepić)

porwać {czas.} (też: uprowadzić)

Alarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.

The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.

Ta kobieta szła przez 20 lat by znów nie zostać porwaną.

So that woman walked for 20 years, so she would not be kidnapped again.

Za dzieci, które pan porwał i zamienił w niewolników.

All about the children you've kidnapped and turned into your slaves.

Dwa lata temu, w Galena City, Chihuahua, członek pewnej społeczności został porwany -- nazywał się Eric Le Barón.

Two years ago, in Galena City, Chihuahua, a member of the community was kidnapped, Eric Le Barón.

Hades bóg Podziemia, porwał Persefonę, boginię Wiosny, i negocjuje przymusowy kontrakt małżeński wymagający od niej regularnych odejść i powrotów.

Hades, God of the Underworld, kidnaps Persephone, the Goddess of Spring, and negotiates a forced marriage contract, requiring her to return regularly, and lets her go.

porwać {czas.} (też: porywać, uprowadzać, uprowadzić)

to abduct {czas.}

A tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!

Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!

Ale skoro można porwać dziecko, to czy nie można także zdobyć jego paszportu?

Yet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?

porwać {czas.} (też: capnąć, przydybać)

porwać (samolot, autobus, statek) {czas.} (też: porywać, uprowadzać, uprowadzić)

to hijack (capture) {czas.}

porwać {czas.} (też: porywać, uprowadzać, uprowadzić)

to highjack (capture) {czas.}

porwać {czas.} (też: zabierać, unieść)

to carry away {czas.}

Przewiejesz je, wtem je wiatr porwie, a wicher rozproszy je; ale się ty rozradujesz w Panu, w Świętym Izraelskim będziesz się chlubił.

Thou shalt winnow them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them; and thou shalt rejoice in Jehovah, thou shalt glory in the Holy One of Israel.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "porwać":

 

Podobne tłumaczenia

"porwać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "porwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Potok Cyson porwał je, potok Kiedumim, potok Cyson; podeptałaś, o duszo moja, możne.

The river Kishon swept them away, That ancient river, the river Kishon.

By snać duszy mojej nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją wybawił.

O Jehovah my God, if I have done this; If there be iniquity in my hands;

Bo nie umiem tytułować, by mię w rychle nie porwał stworzyciel mój.

For I know not to give flattering titles; [Else] would my Maker soon take me away.

A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy.

and when the ship was caught, and could not face the wind, we gave way [to it,] and were driven.

Ta kobieta szła przez 20 lat by znów nie zostać porwaną.

So that woman walked for 20 years, so she would not be kidnapped again.

Zachwycą go strachy jako wody, w nocy go porwie wicher.

Terrors overtake him like waters; A tempest stealeth him away in the night.

Za dzieci, które pan porwał i zamienił w niewolników.

All about the children you've kidnapped and turned into your slaves.

Ciernie wasze pierwej niż wypuszczą tarny swoje, za zielona w gniewie Bożym jako wichrem porwane będą.

The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: He shall wash his feet in the blood of the wicked;

Slumsy postawione między morzem a torami zostały doszczętnie porwane przez morze.

The slum built on the railroad reservation between the sea and the railroad tracks was completely swept away.

Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snać nie porwał, a nie będzie ktoby was wyrwał.

Now consider this, ye that forget God, Lest I tear you in pieces, and there be none to deliver:

Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił?

Behold, he seizeth [the prey], who can hinder him?

Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój.

Take hold of shield and buckler, And stand up for my help.

i owszem, wzbierze wszystka jako rzeka, i porwana i zatopiona będzie jako rzeką Egipską.

yea, it shall rise up wholly like the River; and it shall be troubled and sink again, like the River of Egypt.

Niestety tragicznie w 2004 roku, naukowiec został porwany, utopiony, i zjedzony przez lamparta morskiego.

And tragically in [2003], a scientist was taken down and drowned, and she was being consumed by a leopard seal.

Dwa lata temu, w Galena City, Chihuahua, członek pewnej społeczności został porwany -- nazywał się Eric Le Barón.

Two years ago, in Galena City, Chihuahua, a member of the community was kidnapped, Eric Le Barón.

Została porwana Kiedy on zdradzał swoją żonę.

She was snatched while he was cheating on his wife.

Mogę to robić równolegle, gdy trzymam drugą rękę tu, i porwać inne, rozciągnąć to jak to.

I can do it simultaneously, where I'm holding this down, and gripping on another one, stretching this out like this.

Jak nie będziesz uważał, to może cię porwać.

And it will get you if you don't watch out.

Gdyby też kto, trafiwszy dzieweczkę pannę, która nie jest za mąż zmówioną, porwał ją, i leżałby z nią, a zastano by je:

If a man find a damsel that is a virgin, that is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found;

Przetoż Saul porwał miecz i upadł nań.

Therefore Saul took his sword, and fell upon it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.