Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "porwać"

 

"porwać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 75

porwać {czasownik}

porwać {czas. dk} (też: capnąć, pochwycić, podchwycić, wczepić)

porwać {czas. dk} (też: uprowadzić, uprowadzać)

Alarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.

The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.

Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.

In the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.

Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację.

It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy.

Zurab Cekojew, obrońca praw człowieka z Inguszetii, został porwany i pobity przez uzbrojone oddziały.

Armed troops have kidnapped and beaten Zurab Tsetchoev, a human rights defender in Ingushetia.

Ta kobieta szła przez 20 lat by znów nie zostać porwaną.

So that woman walked for 20 years, so she would not be kidnapped again.

porwać {czas. dk} (też: uprowadzić, porywać, uprowadzać)

to abduct {czas.}

A tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!

Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!

Przypominamy sobie, że 29 lutego tego roku został porwany i zastrzeleni zostali trzej członkowie jego ochrony.

He was abducted on 29 February and three of his bodyguards were shot.

Niecały miesiąc później porwano i zabito inną działaczkę organizacji pozarządowej, Zaremę Sadulajewą, i jej męża.

Less than a month later, another non-governmental activist, Zarema Sadulayeva, and her husband were abducted and killed.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Co roku tysiące dzieci padają ofiarą handlarzy dziećmi, a jeszcze większa liczba zostaje porwana.

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, thousands of children a year fall victim to child traffickers and even more are abducted.

Chcielibyśmy zastąpić go ustępem w brzmieniu: "do podjęcia wszelkich wysiłków, dzięki którym wszyscy porwani będą mogli bezpiecznie powrócić do swoich rodzin”.

We would like to replace this with: 'to make every effort to ensure that all who have been abducted are safely returned to their families.'

porwać {czas. dk} (też: capnąć, przydybać)

porwać (samolot, autobus, statek) {czas. dk} (też: uprowadzić, porywać, uprowadzać)

to hijack (capture) {czas.}

porwać {czas. dk} (też: uprowadzić, porywać, uprowadzać)

to highjack (capture) {czas.}

porwać {czas. dk} (też: wynieść, wynosić, zabierać, unieść)

to carry away {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "porwać":

 

Podobne tłumaczenia

"porwać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "porwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.

In the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.

Potok Cyson porwał je, potok Kiedumim, potok Cyson; podeptałaś, o duszo moja, możne.

The river Kishon swept them away, That ancient river, the river Kishon.

By snać duszy mojej nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją wybawił.

O Jehovah my God, if I have done this; If there be iniquity in my hands;

Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację.

It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy.

A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy.

and when the ship was caught, and could not face the wind, we gave way [to it,] and were driven.

Porwany przez lawinę, nie mogąc uciec od rzeczywistości, otwórz oczy, spójrz w niebo i zobacz”.

Caught in a landslide, With no escape from reality, Open your eyes, Look up to the sky and see'.

Kilka dni później Fortis Bank i Dexia Bank również zostały porwane przez wir kryzysów finansowych.

A few days later Fortis Bank and Dexia Bank were also caught in the stream of the financial crises.

Zurab Cekojew, obrońca praw człowieka z Inguszetii, został porwany i pobity przez uzbrojone oddziały.

Armed troops have kidnapped and beaten Zurab Tsetchoev, a human rights defender in Ingushetia.

Ta kobieta szła przez 20 lat by znów nie zostać porwaną.

So that woman walked for 20 years, so she would not be kidnapped again.

Zachwycą go strachy jako wody, w nocy go porwie wicher.

Terrors overtake him like waters; A tempest stealeth him away in the night.

Za dzieci, które pan porwał i zamienił w niewolników.

All about the children you've kidnapped and turned into your slaves.

Slumsy postawione między morzem a torami zostały doszczętnie porwane przez morze.

The slum built on the railroad reservation between the sea and the railroad tracks was completely swept away.

Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snać nie porwał, a nie będzie ktoby was wyrwał.

Now consider this, ye that forget God, Lest I tear you in pieces, and there be none to deliver:

Znaleziono ją nieżywą zaraz przy granicy między Czeczenią a Inguszetią, po tym jak została porwana w Groznym.

She was found dead just beyond the border between Chechnya and Ingushetia after being kidnapped in Grozny.

Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił?

Behold, he seizeth [the prey], who can hinder him?

Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój.

Take hold of shield and buckler, And stand up for my help.

i owszem, wzbierze wszystka jako rzeka, i porwana i zatopiona będzie jako rzeką Egipską.

yea, it shall rise up wholly like the River; and it shall be troubled and sink again, like the River of Egypt.

Przypominamy sobie, że 29 lutego tego roku został porwany i zastrzeleni zostali trzej członkowie jego ochrony.

He was abducted on 29 February and three of his bodyguards were shot.

Niestety tragicznie w 2004 roku, naukowiec został porwany, utopiony, i zjedzony przez lamparta morskiego.

And tragically in [2003], a scientist was taken down and drowned, and she was being consumed by a leopard seal.

Porwania, zastraszenia czy nawet morderstwa na osobach walczących o prawa człowieka wywołują w Rosji oburzenie.

Russians have been outraged by the kidnapping, intimidation or even murder of human rights activists.
 

Wyniki z forum

"porwać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.