Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pochodna"

 

"pochodna" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 122

pochodna {przymiotnik}

pochodna {przym. f.} (też: pochodny, pochodne)

derivative {przym.}

Gumowy korek fiolki zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu).

The vial stopper contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną t uk

th The needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Osłonka na igłę w ampułko- strzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu).

The needle cover of the pre-filled syringe contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Metabolitem występującym w największej ilości jest pochodna jedno - hydroksylowa.

The most abundant metabolite is a monohydroxylated derivative.

Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu).

The needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex).

pochodna {rzeczownik}

pochodna {f.} [mat.]

derivative {rzecz.} [mat.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pochodna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A jeżeli spojrzeć na pochodne aplikacji np. w iPhonie, to nawet trochę więcej.

And if you look at things like the iPhone app, the fraction is considerably larger.

Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotuję pochodnię pomazańcowi memu.

There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

pochodną sulfonylomocznika, tylko u pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których

a sulphonylurea, only in patients who show intolerance to metformin or for whom

Pacjenci otrzymujący metforminę i pochodną sulfonylomocznika: w razie potrzeby można

Patients on metformin and sulphonylurea: when appropriate AVANDAMET may be initiated at

Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną

may be associated with life-threatening complications of the cardiovascular system. ro

Głównymi wykrytymi metabolitami są N- demetylowane i laktonowe pochodne.

The main metabolites identified are the N-desmethyl and lactone metabolites.

Jest przekształcana wewnątrzkomórkowo do aktywnej pochodnej 5 ’ - trójfosforanu lamiwudyny.

It is metabolised intracellularly to the active moiety, lamivudine 5’ - triphosphate.

Jest przekształcana wewnątrzkomórkowo do aktywnej pochodnej 5 ’ - trójfosforanu lamiwudyny.

It is metabolised intracellularly to the active moiety, lamivudine 5’ -

pochodną sulfonylomocznika, tylko u pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których

a sulphonylurea, only in patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is

Ty zaiste rozświecisz pochodnię moję; Pan, Bóg mój, oświeci ciemności moje.

For by thee I run upon a troop; And by my God do I leap over a wall.

otrzymujących chemioterapię powodującą opóźnioną mielosupresję, np. pochodne mocznika.

associated with delayed myelosuppression e. g., nitrosoureas. tn uc

Leki oftalmologiczne – leki przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę – pochodne prostaglandyny

Ophthalmologicals – antiglaucoma preparations and miotics – prostaglandin analogues ATC code:

I w rzeczywistości stworzyło nas, stworzyło życie, jak również wszystko co od niego pochodne.

And in fact, it has created us, has created life, has created all the stuff of life.

szczurów obserwowano przenikanie przez barierę łożyskową związku będącego pochodną cydofowiru.

Passage of the placenta barrier of cidofovir-related compound was observed in pregnant rats.

pochodne fenotiazyny (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),

Your insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.

Amlodypina Amlodypina jest lekiem blokującym kanały wapniowe, będącym pochodną dihydropirydyny.

Amlodipine Amlodipine is a dihydropyridine-type calcium channel blocker.

metforminą i pochodną sulfonylomocznika, u pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą) u

metformin and a sulphonylurea, in patients (particularly overweight patients) with insufficient

Leki cytotoksyczne (antracykliny i substancje pochodne), kod ATC:

Cytotoxic agents (anthracyclines and related substances), ATC code:

Grupa farmakoterapeutyczna: doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne tiazolidynodionu, kod ATC:

Pharmacotherapeutic group: oral blood glucose lowering drugs, thiazolidinediones, ATC code:

Jeśli kiedykolwiek w przeszłości stwierdzono reakcję alergiczną na inne leki pochodne azolu lub

If you have ever had an allergic reaction to other medicines of the azole or triazole family.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.