"po sobie" - angielskie tłumaczenie

PL

"po sobie" po angielsku

po sobie
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "po sobie"

po przysłówek
po przyimek
po- afiks
English
sobie zaimek

Przykłady użycia - "po sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishurobić sobie ręce po łokcie
Polishurobić sobie ręce po łokcie
Polishurobić sobie ręce po łokcie
Polishurobić sobie ręce po łokcie
Polishurobić sobie ręce po łokcie
Polishurobić sobie ręce po łokcie
PolishTo ma miejsce również w waszych miastach, po prostu nie zdajecie sobie z tego sprawy.
This is happening in your local cities too, you're probably just not aware of it.
PolishZadaję sobie po pierwsze pytanie: czy podlega to europejskiej jurysdykcji?
The first question that I ask myself: does this come under Europe's jurisdiction?
PolishZ tego powodu pozwolę sobie po raz kolejny pogratulować sprawozdawcy tego osiągnięcia.
For this reason I would once again congratulate the rapporteur on his achievement.
PolishPozostawiają po sobie puste żłobki i szkoły i w końcu starzejące się i puste wsie.
They leave behind empty nurseries and schools and ultimately ageing and empty villages.
PolishZnów budynek sam w sobie, po środku Los Angeles, na prawo od miejskiego ratusza.
And then, again, the building itself, middle of Los Angeles, right across from City Hall.
PolishPo drugiej stronie wyobraźmy sobie Wikipedię, Linux, itd., open source.
Over here, let's imagine we've got Wikipedia, Linux, and beyond -- open source.
PolishTo znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
PolishAle po 10 latach zdałam sobie sprawę, że bez parytetów nic nie osiągniemy.
But after 10 years, I have realised that without quotas, we will not achieve anything.
PolishOstatnio mieliśmy wiele szybko następujących po sobie upadłości linii lotniczych.
A number of airlines have recently gone bankrupt in rapid succession.
PolishZrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.
And I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.
PolishZdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną.
However, people realised that the process did not involve democratic choice.
PolishWiemy, że była tak wielka na podstawie jej siły uderzenia i krateru jaki pozostawiła po sobie.
We know it was that big because of the impact it had and the crater it left.
PolishPo drugie, zdaję sobie sprawę z tego, że podnoszą się głosy nawołujące do potępienia pana Mugabe.
Element number two is that I am well aware of calls for Mr Mugabe to be denounced.
PolishPo prostu wyobrażam sobie wtedy że mój cytat się wyczerpał, i zapominam o nim.
I simply figure I've used up my quota, and I forget about them.