Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "po sobie"

Tłumaczenie

"po sobie" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o wpić zęby w?
Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"po sobie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "po sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To ma miejsce również w waszych miastach, po prostu nie zdajecie sobie z tego sprawy.

This is happening in your local cities too, you're probably just not aware of it.

Jest nieciekawie ubarwiony i dość częsty, więc po co sobie zawracać głowę?

But if you take that attitude, you're actually missing something rather special.

Zadaję sobie po pierwsze pytanie: czy podlega to europejskiej jurysdykcji?

The first question that I ask myself: does this come under Europe's jurisdiction?

Z tego powodu pozwolę sobie po raz kolejny pogratulować sprawozdawcy tego osiągnięcia.

For this reason I would once again congratulate the rapporteur on his achievement.

Ale po 10 latach zdałam sobie sprawę, że bez parytetów nic nie osiągniemy.

But after 10 years, I have realised that without quotas, we will not achieve anything.

Pozostawiają po sobie puste żłobki i szkoły i w końcu starzejące się i puste wsie.

They leave behind empty nurseries and schools and ultimately ageing and empty villages.

Zrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.

And I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.

To znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?

I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?

Po drugiej stronie wyobraźmy sobie Wikipedię, Linux, itd., open source.

Over here, let's imagine we've got Wikipedia, Linux, and beyond -- open source.

Znów budynek sam w sobie, po środku Los Angeles, na prawo od miejskiego ratusza.

And then, again, the building itself, middle of Los Angeles, right across from City Hall.

Ostatnio mieliśmy wiele szybko następujących po sobie upadłości linii lotniczych.

A number of airlines have recently gone bankrupt in rapid succession.

Jego zdolności krasomówcze dały o sobie znać po raz pierwszy kiedy był w okręgu w Illinois.

His storytelling powers had first been recognized when he was on the circuit in Illinois.

Zdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną.

However, people realised that the process did not involve democratic choice.

Chodzi nam po prostu o zagwarantowanie sobie pewnych dostaw energii.

This is simply about ensuring that we have a reliable energy supply.

Wiem, że się więcej nie spotkamy... ale źle sie czuję... zostawiając po sobie takie wrażenie.

I know we won't meet again, but I feel bad having to leave that type of memory with someone.

(Śmiech) Ci z Monako po prostu wzięli sobie Kartezjusza i odwrócili go.

(Laughter) Now, Monaco took Descartes, and just flipped him around.

Miała po prostu coś w sobie, że zawsze chciało się być blisko niej.

And she just had this quality that you always wanted to be near her.

na piśmie. - Unia Europejska po raz kolejny uzurpuje sobie prawo do bycia osobnym państwem.

in writing. - (PL) The European Union is once more usurping the right to be a separate state.

Wiemy, że była tak wielka na podstawie jej siły uderzenia i krateru jaki pozostawiła po sobie.

We know it was that big because of the impact it had and the crater it left.

Po przeszkoleniu, pacjent może sobie sam wstrzykiwać roztwór leku.

Once you have been shown how, you can also inject the solution yourself.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

pn. · pnący · pnącz · pnącze · pneumokokowy · PNG · pniak · pniowy · PnP · po · po-sobie · pobić · pobicie · pobiec · pobiegać · pobielać · pobielić · pobierać · pobieranie · pobierz · pobieżnie

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.