Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "plastyczny"

 

"plastyczny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-17 z 17

plastyczny {przymiotnik}

plastyczny {przym. m.}

arts {przym.}

plastyczny {przym. m.} (też: uległy, zgodny, ustępliwy)

yielding {przym.}

plastyczny {przym. m.} (też: kowalny, kujny)

malleable {przym.}

plastyczny {przym. m.} (też: ciągliwy)

ductile (metal) {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "plastyczny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "plastyczny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wartość nauczania jest czymś, czego Froebel był orędownikiem poprzez zabawę plastyczną.

The value of education is something that Froebel championed, through plastic modes of play.

Jak państwu wiadomo, słowackie tajne służby umieściły w torbie obywatela Słowacji plastyczne materiały wybuchowe.

As you all know, the Slovakian secret service placed plastic explosives in the bag of a Slovakian citizen.

Był za to pierwszą osobą, która sklonowała psa, co jest trudne, ponieważ psie genomy są bardzo plastyczne.

He actually was the first person to clone a dog, which is a very difficult thing to do, because dog genomes are very plastic.

niedokrwistość plastyczna (prawdopodobnie spowodowana mechanizmem antyproliferatywnym), leukopenia (leukocyty < 2 G/ l), eozynofilia

Rare: pancytopenia (probably by antiproliferative mechanism), leucopenia (leucocytes < 2 G/ l), eosinophilia

Karmeloza nadaje produktowi plastyczną konsystencję podobną do kitu, ułatwiając kształtowanie i aplikację po obu stronach kręgosłupa.

The carmellose imparts a putty-like consistency to the medicinal product for ease of molding and placement on each side of the spine.

To wspaniała organizacja złożona z ludzi i lekarzy którzy jeżdżą do krajów rozwijających się oferując chirurgię plastyczną potrzebującym.

It's a wonderful organization of people and doctors who go to developing nations to offer plastic surgery to those who need it.

Jeśli każdy komercyjnie myślący chirurg plastyczny zostałby przywiązany do szyn kolejowych to właśnie ja prowadziłbym ten pociąg jak gdyby nigdy nic.

If every commercially minded cosmetic surgeon were tied end to end along a railroad track, that would be me, stoking the train without a qualm in the world.

Są one bardzo reaktywne i super-plastyczne, więc osoby autystyczne są prawdopodobnie w stanie stworzyć i zrozumieć symfonię dla nas nie do pojęcia.

They are highly reactive, and they are super-plastic, and so the autists are probably capable of building and learning a symphony which is unthinkable for us.

Pani przewodnicząca! Pan komisarz Verheugen opisał nam w niezwykle plastyczny sposób, w jaki sposób kryzys przeniósł się z rynku finansowego na rynek sprzedaży samochodów.

Madam President, Commissioner Verheugen has very impressively illustrated how the crisis spilled over from the financial market to the market in car sales.
 

Wyniki z forum

"plastyczny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.