Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pisze"

Wyniki dla "pisać". "pisze" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"pisze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 106

pisać {czasownik}

pisać [piszę|pisał] {czas. ndk} (też: tworzyć dzieło, asygnować, komponować, napisać)

Budowało ją 12 "bosych" architektów, niepotrafiących czytać ani pisać.

It was built by 12 Barefoot architects who can't read and write, built on $1,:,50 a sq.

Zaczęliśmy pisać oprogramowanie, które mogłoby połączyć dane w ten sposób.

And we started to write software which could link the data like this.

Zaczęłam zatem pisać o ludziach innych niż ja i rzeczach, które się nigdy nie wydarzyły.

Instead, I began to write about people other than me and things that never really happened.

Jedneż rzeczy wam pisać mnie nie mierzi, a wam jest bezpiecznie.

To write the same things to you, to me indeed is not irksome, but for you it is safe.

Mogą oni również udzielać wywiadów i pisać artykuły dla mediów.

They also give interviews and write articles for the media.

pisać [piszę|pisał] {czas. ndk} (też: wytworzyć, zakładać, powołać, założyć)

Nie boisz się, że będziesz dalej pisać przez całe życie, i już nigdy więcej nie stworzysz książki, która kogokolwiek poruszy kiedykolwiek?"

Aren't you afraid you're going to keep writing for your whole life and you're never again going to create a book that anybody in the world cares about at all, ever again?"

Wydaje mi się, po wielu przemyśleniach, że aby móc dalej pisać, najpierw musiałabym stworzyć jakąś ochronną barierę psychiczną, prawda ?

And so, it seems to me, upon a lot of reflection, that the way that I have to work now, in order to continue writing, is that I have to create some sort of protective psychological construct, right?

pisać [piszę|pisał] {czas. ndk} (też: komponować, tworzyć, sporządzić, skomponować)

pisać [piszę|pisał] {czas. ndk} (też: napisać)

to pen [penned|penned] {czas. przech.}

Ludzie UKIP nie piszą takich rzeczy i nie marnują swoich piór na tych, którzy mówią takie rzeczy.

UKIP people do not write that kind of stuff, and they do not waste their pens on the kind of person that says that kind of thing.

pisać [piszę|pisał] (za kogoś) {czas. ndk}

to ghost [ghosted|ghosted] (for sb) {czas.}

pisać za kogoś

to ghost for sb

pisać [piszę|pisał] (pamiętnik) {czas. ndk}

to write up (diary) {czas.}

pisać pochlebnie o

to write up

pić {czasownik}

pić [piję|pił] {czas.} (też: nabyć, nabywać, mieć, otrzymać)

to have [had|had] {czas.}

Izali nie mamy wolności jeść i pić?

Have we no right to eat and to drink?

Tak, że się owce moje tem, co było podeptane nogami waszemi, paść, a męciny nóg waszych pić muszą.

And as for my sheep, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet.

Dlaczego przestali pić wino?

Why have they stopped drinking wine?

W Danii bardzo dumni jesteśmy z tego, że mamy olbrzymie ilości czystej wody gruntowej, którą możemy pić bez jakiegokolwiek oczyszczania.

In Denmark, we are very proud of the fact that we have a huge amount of clean groundwater that we can drink completely untreated.

Ja nie będę pić piwa".

I'm not going to have any beer."

pić [piję|pił] {czas.} (też: wypić, upijać się, upić się, wchłonąć)

Nie należy się kłaść, jeść, pić lub przyjmować inne leki przez co najmniej 30 minut.

Don 't lie down, eat, drink or take other medicines for at least 30 minutes.

Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.

And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.

Nie należy się kłaść, jeść, pić lub przyjmować inne leki przez co najmniej 30 minut.

Don't lie down, eat, drink or take other medicines for at least 30 minutes.

Oglądają oczy jego nieszczęście swoje, a z popędliwości Wszechmocnego pić będzie.

Let his own eyes see his destruction, And let him drink of the wrath of the Almighty.

Pacjenci nie powinni nic jeść ani pić w czasie, gdy tabletka pozostaje w jamie ustnej.

Patients should not eat or drink anything while the tablet is in the mouth.

pić [piję|pił] {czas.} (też: sączyć)

to sup {czas.}

pić [piję|pił] {czas.} (też: chłonąć, raczyć się, upajać się)

pić [piję|pił] {czas. ndk} (też: popijać)

to bib [bibbed|bibbed] {czas.} [arch.]

pić [piję|pił] {czas.}

to drink up {czas.}
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "pisze".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pisać":

Synonimy (polski) dla "pić":

 

Podobne tłumaczenia

"pisze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pisze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

"Spiegel Online” pisze "Celtycki tygrys trafił na oddział intensywnej terapii”.

Spiegel Online writes 'The Celtic Tiger has been taken into intensive care'.

Pisze on: "Chcę pilnie zwrócić pana uwagę ma ofiary wśród ludności cywilnej na Sri Lance.

He says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.

Sprawozdawczyni pisze: "Ponieważ możliwości finansowe konsumenta są sprawą kluczową.

The rapporteur writes, 'For the consumer affordability is a key issue.

Nie ma znaczenia, kto pisze ten nonsens; głupotą jest jego mnożenie.

It does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.

Ale na plecach koszulki, którą mi dała, pisze, "Ratujmy zagrożonych górali."

But the back of my T-shirt, the one that she gave me, says, "Save the endangered hillbillies."

A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.

Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

Niektórzy mnie krytykowali, a inni wychwalali za to, żę piszę o tureckim, ormiańskim konflikcie.

Some people criticized, others praised me for writing about the Turkish-Armenian conflict.

Jako że piszę o tym książkę, wciąż badam to zjawisko i jeszcze nie mam odpowiedzi.

Because I'm writing a book about all this, I'm still looking into it, so I don't have the answer.

Jak pisze "International Herald Tribune”, Grecja wywiązała się z tego.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Pisze ona, cytuję: "Nasi obywatele również boją się rewolucji.

She writes, quote, 'Our people are afraid of a revolution, too.

Ale kiedy piszę opowieść, muszę się pozbyć takich przekonań.

When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.

Kiedy umarł, zorientowałam się, że nikt już do mnie nie pisze.

After he died, I realized that no one writes to me anymore.

Wyraźnie o tym pisze pani poseł sprawozdawca Maria Martens.

The rapporteur, Mrs Martens, has clearly stated this fact.

Ważne jest, że zaklęcie możemy zapisać stosując język wysokiego poziomu, a pisze je komputer czarodziej.

It can be compiled into this -- into zeros and ones -- and pronounced by a computer.

Zadałem sobie pytanie: "Czy piszę dla konkretnej sali?

So I asked myself: Do I write stuff for specific rooms?

W tym kontekście pisze się ostatnio również o Tybecie.

In this context, the media have, recently, also been writing about Tibet.

Jeden z ojców, który boczył się na swoją córkę śpiewającą w takim chórze, teraz pisze dla nich pieśni.

One father, who had initially balked at his daughter coming out in such a choir, now writes songs for them.

Co dzień przychodzą wycieczki szkolne i wspólnie tworzą książkę. ~~~ Tu widać, jak się ją pisze.

So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.

Kiedy piszę historię to jest miejsce, w którym zaczynam.

In writing a story, it is the place where I begin.

Teraz głównie piszę książki o tym jak ocean się zmienia.

And now I mainly write books about how the ocean is changing, and the ocean is certainly changing very rapidly.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.