Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pisze"

Wyniki dla "pisać". Nie znaleziono wyników dla"pisze".
 

"pisze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 116

pisać {czasownik}

pisać {czas.} (też: komponować, skomponować, napisać, redagować)

Obywatele mogą pisać do Parlamentu i otrzymywać odpowiedzi we własnym języku.

Citizens can write to Parliament and receive a response in these languages.

Lecz o usłudze, która się dzieje świętym, niepotrzebna mi jest wam pisać.

For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you:

Okazuje się, że jedyne co trzeba zrobić to pisać 1,667 słów dzienie przez miesiąc.

It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month.

I dlaczego, dlaczego kiedy reszta dzieci uczyła się jak czytać i pisać,

And why, why when the rest of the children were learning how to read and write,

Budowało ją 12 "bosych" architektów, niepotrafiących czytać ani pisać.

It was built by 12 Barefoot architects who can't read and write, built on $1,:,50 a sq.

pisać {czas.} (też: tworzyć, stwarzać, stworzyć, powołać)

Robię to także dla tego młodego człowieka, który chce wywołać zmiany, ale nie ma jak dojść do głosu, ponieważ nie umie pisać.

And I'm doing it for a young man who want to create a change and has no way to project his voice because he can't write.

Nie boisz się, że będziesz dalej pisać przez całe życie, i już nigdy więcej nie stworzysz książki, która kogokolwiek poruszy kiedykolwiek?"

Aren't you afraid you're going to keep writing for your whole life and you're never again going to create a book that anybody in the world cares about at all, ever again?"

Wydaje mi się, po wielu przemyśleniach, że aby móc dalej pisać, najpierw musiałabym stworzyć jakąś ochronną barierę psychiczną, prawda ?

And so, it seems to me, upon a lot of reflection, that the way that I have to work now, in order to continue writing, is that I have to create some sort of protective psychological construct, right?

pisać {czas.} (też: komponować, skomponować, tworzyć, tworzyć dzieło)

pisać {czas.} (też: napisać)

to pen [penned|penned] {czas. przech.}

Ludzie UKIP nie piszą takich rzeczy i nie marnują swoich piór na tych, którzy mówią takie rzeczy.

UKIP people do not write that kind of stuff, and they do not waste their pens on the kind of person that says that kind of thing.

pisać (za kogoś) {czas.}

to ghost [ghosted|ghosted] (for sb) {czas.}

pisać (pamiętnik) {czas.}

to write up (diary) {czas.}

pisać pochlebnie o

to write up

pić {czasownik}

pić {czas.} (też: mieć, otrzymywać, otrzymać, nabyć)

to have [had|had] {czas.}

Jeśli pacjent ma gorączkę, powinien pić duże ilości wody, aby był nawodniony.

If you have a fever, drink plenty of water to keep you hydrated.

a czystą wodę pić, że ostatek nogami swemi mącicie?

and to have drunk of the clear waters, but ye must foul the residue with your feet?

Izali nie mamy wolności jeść i pić?

Have we no right to eat and to drink?

Tak, że się owce moje tem, co było podeptane nogami waszemi, paść, a męciny nóg waszych pić muszą.

And as for my sheep, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet.

Dlaczego przestali pić wino?

Why have they stopped drinking wine?

pić {czas.} (też: wypić, upijać się, upić się, konsumować)

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprofloxacin Bayer pić dużo płynów.

Remember to drink plenty of fluids while you are taking Ciprofloxacin Bayer.

Nie należy się kłaść, jeść, pić lub przyjmować inne leki przez co najmniej 30 minut.

Don 't lie down, eat, drink or take other medicines for at least 30 minutes.

Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.

And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.

Nie należy się kłaść, jeść, pić lub przyjmować inne leki przez co najmniej 30 minut.

Don't lie down, eat, drink or take other medicines for at least 30 minutes.

Oglądają oczy jego nieszczęście swoje, a z popędliwości Wszechmocnego pić będzie.

Let his own eyes see his destruction, And let him drink of the wrath of the Almighty.

pić {czas.} (też: sączyć)

to sup {czas.}

pić {czas.} (też: chłonąć, raczyć się, upajać się)

pić {czas.} (też: popijać)

to bib [bibbed|bibbed] {czas.} [arch.]

pić {czas.}

to drink up {czas.}
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "pisze".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pisać":

Synonimy (polski) dla "pić":

 

Podobne tłumaczenia

"pisze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pisze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

"Spiegel Online” pisze "Celtycki tygrys trafił na oddział intensywnej terapii”.

Spiegel Online writes 'The Celtic Tiger has been taken into intensive care'.

Pisze on: "Chcę pilnie zwrócić pana uwagę ma ofiary wśród ludności cywilnej na Sri Lance.

He says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.

Sprawozdawczyni pisze: "Ponieważ możliwości finansowe konsumenta są sprawą kluczową.

The rapporteur writes, 'For the consumer affordability is a key issue.

Pomimo iż wiele się o tym pisze, dyskryminacja występuje na co dzień.

However, although much has been written about it, discrimination occurs on a daily basis.

Nie ma znaczenia, kto pisze ten nonsens; głupotą jest jego mnożenie.

It does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.

Ale na plecach koszulki, którą mi dała, pisze, "Ratujmy zagrożonych górali."

But the back of my T-shirt, the one that she gave me, says, "Save the endangered hillbillies."

A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.

Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

Niektórzy mnie krytykowali, a inni wychwalali za to, żę piszę o tureckim, ormiańskim konflikcie.

Some people criticized, others praised me for writing about the Turkish-Armenian conflict.

Jako że piszę o tym książkę, wciąż badam to zjawisko i jeszcze nie mam odpowiedzi.

Because I'm writing a book about all this, I'm still looking into it, so I don't have the answer.

Jak pisze "International Herald Tribune”, Grecja wywiązała się z tego.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Pisze ona, cytuję: "Nasi obywatele również boją się rewolucji.

She writes, quote, 'Our people are afraid of a revolution, too.

Ale kiedy piszę opowieść, muszę się pozbyć takich przekonań.

When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.

Kiedy umarł, zorientowałam się, że nikt już do mnie nie pisze.

After he died, I realized that no one writes to me anymore.

Wyraźnie o tym pisze pani poseł sprawozdawca Maria Martens.

The rapporteur, Mrs Martens, has clearly stated this fact.

Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...

I am writing in response to your advertisement posted on…

Równolegle do poezji piszę musicale, tworzę filmy krótkometrażowe.

I write musicals; I make short films alongside my poems.

Ważne jest, że zaklęcie możemy zapisać stosując język wysokiego poziomu, a pisze je komputer czarodziej.

It can be compiled into this -- into zeros and ones -- and pronounced by a computer.

Zadałem sobie pytanie: "Czy piszę dla konkretnej sali?

So I asked myself: Do I write stuff for specific rooms?

W tym kontekście pisze się ostatnio również o Tybecie.

In this context, the media have, recently, also been writing about Tibet.

Jeden z ojców, który boczył się na swoją córkę śpiewającą w takim chórze, teraz pisze dla nich pieśni.

One father, who had initially balked at his daughter coming out in such a choir, now writes songs for them.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.