Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pisownia"

 

"pisownia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 21

pisownia {rzeczownik}

pisownia {f.} (też: ortografia)

spelling {rzecz.}

Na siłę zniekształca się ich nazwiska, nie pozwala się ich zapisywać zgodnie z polską pisownią.

Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

Kliknij komórkę, od której chcesz zacząć sprawdzanie pisowni w arkuszu kalkulacyjnym.Z ~~~ menu Narzędzia wybierz polecenie Pisownia.

Click on the cell you'd like to start spell checking your spreadsheet from.Under the Tools menu, select Spelling... Incorrect words are automatically underlined in red.

Klikając błędne wyrazy, można wybierać pozycje z listy sugerowanych wariantów pisowni.

Click misspelled words to choose from a list of suggested spellings.

Klikając błędne wyrazy oznaczone czerwonym kolorem, możesz wybrać pozycje z listy sugerowanych wariantów pisowni.

Click misspelled words that turn red to choose from a list of suggested spellings.

Funkcja sprawdzania pisowni w arkuszach kalkulacyjnych Google pozwala znaleźć nieprawidłowo napisane wyrazy i uzyskać sugestie dotyczące prawidłowej pisowni.

You can use Google spreadsheets' spell checker to find misspelled words and see suggested spellings.

pisownia {f.} (też: ortografia)

orthography {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pisownia":

 

Podobne tłumaczenia

"pisownia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pisownia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Po zakończeniu kliknij ponownie przycisk Sprawdź pisownię, aby wyłączyć tę funkcję.

When you're done, click the Spell check button again to turn off the feature.

Możesz tymczasowo wyłączyć sprawdzanie pisowni w polu, w którym piszesz.

You can temporarily disable the spell-checker for the field you're typing in.

Może się zdarzyć, że dla dodanego języka nie będzie dostępny słownik sprawdzania pisowni.

There's a chance that the language you add may not have a spell-checker dictionary available.

Kliknij menu rozwijane przycisku Sprawdzanie pisowni i wybierz język z menu Wybierz język.

Click the Spell check button's drop-down menu and select a language from the Choose language menu.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy takie słowo, aby wyświetlić sugestie dotyczące pisowni.

Simply right-click an underlined word to see the suggested correction and replace the misspelled word.

reguł ortografii.Dwukrotnie ~~~ sprawdź pisownię.

These agreements also apply to any third parties who create coupons on behalf of your business.

Nigdy wcześniej nie spotkałem takiej pisowni.

I'd never seen that before, but he did.

Wszystkie języki dostępne w funkcji Sprawdzanie pisowni

See all Spell check languages

Więcej informacji na temat sprawdzania pisowni

Learn more about Spell check

Aby dostosować ustawienia, najpierw kliknij Ustawienia języków i sprawdzania pisowni, aby otworzyć okno dialogowe „Język i wprowadzanie”.

To adjust your preferences, first click Languages and spell-checker settings to open the "Language and Input" dialog.

Moduł sprawdzania pisowni możesz wyłączyć przez usunięcie zaznaczenia opcji Pokaż propozycje pisowni w menu rozwijanym Widok.

Sometimes we’ll even make suggestions for valid dictionary words if we think it’s much more likely that you meant to use a different word.

Jeśli funkcja sprawdzania pisowni podkreśla słowo, którego często używasz, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do słownika.

If the spell-checker keeps underlining a word that you often use, right-click the word and select Add to dictionary.

" Zasady pisowni. "

" Writing paragraphs. "

Funkcja Sprawdzanie pisowni może również automatycznie wykryć dowolny z poniższych języków, jeśli w menu Wybierz język wybrano opcję Automatycznie.

Alternatively, Spell check will automatically detect any of the languages below if you choose Autofix from the Choose language menu.

Jeśli chcesz używać sprawdzania pisowni, wybierz język z listy, a następnie po prawej stronie kliknij Użyj tego języka do sprawdzania pisowni.

If you want to use the spell-checker, select the language from the list that you want to use and click Use this language for spell checking on the right.

Jeśli wcześniej dodano słowa do słownika funkcji Sprawdzanie pisowni dostępnej na pasku narzędzi Toolbar, zostanie otwarty plik tekstowy z dodanymi słowami.

If you've added words to the Toolbar's Spell check dictionary, a text file showing the words you've added will open.

Jeśli nie dodano jeszcze żadnych słów do słownika funkcji Sprawdzanie pisowni, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o braku pliku lub folderu.

If you haven't added words to the Spell check dictionary, you'll see an error message telling you that the file or folder can't be found.

Po wykonaniu tej czynności za każdym razem, gdy popełnisz ten błąd w pisowni tego słowa w dokumencie Google, zostanie ono automatycznie zastąpione terminem o poprawnej pisowni.

You can also add other kinds of text to be automatically corrected.
 

Wyniki z forum

"pisownia" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

pisarze · pisemny · pisk · pisklę · piskliwy · piskorz · pismak · piśmiennictwo · piśmienny · pismo · pisownia · pistacja · pistacje · pistolet · pistolety · pisuar · pisywać · piszczący · piszczałka · piszczeć · piszczel

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.