Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pisownia"

 

"pisownia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-11 z 11

pisownia {rzeczownik}

pisownia {f.} (też: ortografia)

spelling {rzecz.}

Klikając błędne wyrazy, można wybierać pozycje z listy sugerowanych wariantów pisowni.

Click misspelled words to choose from a list of suggested spellings.

Klikając błędne wyrazy oznaczone czerwonym kolorem, możesz wybrać pozycje z listy sugerowanych wariantów pisowni.

Click misspelled words that turn red to choose from a list of suggested spellings.

Funkcja sprawdzania pisowni w arkuszach kalkulacyjnych Google pozwala znaleźć nieprawidłowo napisane wyrazy i uzyskać sugestie dotyczące prawidłowej pisowni.

You can use Google spreadsheets' spell checker to find misspelled words and see suggested spellings.

Funkcję sprawdzania pisowni Dokumentów Google (domyślnie włączoną) możesz zastosować do znalezienia nieprawidłowo napisanych wyrazów i uzyskania sugestii dotyczących pisowni.

You can use Google documents' spell check -- enabled by default -- to find misspelled words and see suggested spellings.

pisownia {f.} (też: ortografia)

orthography {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pisownia":

 

Podobne tłumaczenia

"pisownia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pisownia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

reguł ortografii.Dwukrotnie ~~~ sprawdź pisownię.

These agreements also apply to any third parties who create coupons on behalf of your business.

Wszystkie języki dostępne w funkcji Sprawdzanie pisowni

See all Spell check languages

Aby dostosować ustawienia, najpierw kliknij Ustawienia języków i sprawdzania pisowni, aby otworzyć okno dialogowe „Język i wprowadzanie”.

To adjust your preferences, first click Languages and spell-checker settings to open the "Language and Input" dialog.

Moduł sprawdzania pisowni możesz wyłączyć przez usunięcie zaznaczenia opcji Pokaż propozycje pisowni w menu rozwijanym Widok.

Sometimes we’ll even make suggestions for valid dictionary words if we think it’s much more likely that you meant to use a different word.

Jeśli funkcja sprawdzania pisowni podkreśla słowo, którego często używasz, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do słownika.

If the spell-checker keeps underlining a word that you often use, right-click the word and select Add to dictionary.

Funkcja Sprawdzanie pisowni może również automatycznie wykryć dowolny z poniższych języków, jeśli w menu Wybierz język wybrano opcję Automatycznie.

Alternatively, Spell check will automatically detect any of the languages below if you choose Autofix from the Choose language menu.

Jeśli wcześniej dodano słowa do słownika funkcji Sprawdzanie pisowni dostępnej na pasku narzędzi Toolbar, zostanie otwarty plik tekstowy z dodanymi słowami.

If you've added words to the Toolbar's Spell check dictionary, a text file showing the words you've added will open.

Jeśli nie dodano jeszcze żadnych słów do słownika funkcji Sprawdzanie pisowni, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o braku pliku lub folderu.

If you haven't added words to the Spell check dictionary, you'll see an error message telling you that the file or folder can't be found.
 

Wyniki z forum

"pisownia" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

pisarze · pisemny · pisk · pisklę · piskliwy · piskorz · pismak · piśmiennictwo · piśmienny · pismo · pisownia · pistacja · pistacje · pistolet · pistolety · pisuar · pisywać · piszczący · piszczałka · piszczeć · piszczel

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.