Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pierwotny"

 

"pierwotny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-40 z 325

pierwotny {przymiotnik}

pierwotny {przym. m.} (też: oryginalny, początkowy, autorski)

original {przym.}

Przeszliśmy długą drogę od momentu, gdy Komisja przedłożyła pierwotny wniosek.

We have come a long way since the Commission tabled its original proposal.

Pierwotny wniosek Komisji był nadmiernie skonstruowany pod kątem dużych przedsiębiorstw.

The Commission's original proposal was tailored far too much to large enterprises.

Pierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.

The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.

A zatem, wbrew temu, co mówił pierwotny porządek obrad, nie mamy debaty.

There is, therefore, no debate, contrary to what the original agenda stipulates.

Pierwotny wniosek Rady w tej kwestii był wystarczająco wyważony.

The original Council proposal on the matter was sufficiently balanced.

pierwotny {przym. m.} (też: wstępny, początkowy)

initial {przym.}

Pierwotny wniosek Komisji został uzupełniony o dwa elementy wprowadzone przez Parlament.

The Commission's initial proposal has been supplemented by two elements introduced by Parliament.

Państwa sprawozdanie wzbogaci pierwotny wniosek Komisji.

Your report will enrich the initial proposal of the Commission.

Pierwotny wniosek Komisji pochodzi z lipca 2009 roku.

The Commission's initial proposal dates from June 2009.

Pierwotny tekst przygotowany przez sprawozdawcę był lepszy niż w brzmieniu, które obecnie zostało przyjęte.

The rapporteur's initial report was better than the text which has now been adopted.

Bardzo ważne jest, iż Parlament zauważył także jak niesprawiedliwy był pierwotny podział kwot mlecznych.

It is very important that Parliament has also noted the unfairness of the initial allocation of milk quotas.

pierwotny {przym. m.} (też: naturalny, dziki, wrodzony, przyrodzony)

natural {przym.}

pierwotny {przym. m.} (też: podstawowy, zasadniczy, wrodzony, prymitywny)

primal {przym.}

Dla mnie ten utwór jest odą do głosu, ponieważ jest tajemniczy, jak widzimy, jest dość spontaniczny i jest pierwotny.

To me, this piece is an ode to the voice because it's mysterious -- as we can see -- it's quite spontaneous, and it's primal.

umieszczę to z powrotem pod tym dużym obrazkiem... a więc zyskujemy pewien obraz tego, jak wyglądał pierwotny wszechświat.

So, you can kind of get an idea from this extrapolating that back under this huge picture, so we get this idea of what the primal universe looked like.

To, co powiedziałeś doktorze Nuland, nie wiem, gdzie pan jest, przypomniało mi ten moment, bo te myśli, które mnie wtedy ogarnęły, to uczucie, było jak krzyk pierwotny.

And what you said, Dr. ~~~ Nuland -- I don't know where you are -- made me think of this today. ~~~ Because the thought that came to my mind was that the feeling that I had was like a primal scream.

pierwotny {przym. m.} (też: prymitywny)

primordial {przym.}

Rybołówstwo jest jedną z podstawowych czynności zapewniających ludziom żywność i przetrwanie, i to właśnie stanowi pierwotny cel każdej polityki rybołówstwa.

Fishing is a fundamental activity for guaranteeing human beings' food and survival, and this is the primordial objective of any fisheries policy.

pierwotny {przym. m.} (też: początkowy)

aboriginal {przym.}

pierwotny {przym. m.} (też: trzeźwy, prostolinijny, dosadni, ubrudzony ziemią)

earthy {przym.}

pierwotny {przym. m.} (też: prastary, prymitywny, prawiekowy)

primeval {przym.}

pierwotny {przym. m.} (też: podstawowy, zasadniczy, szczątkowy, elementarny)

rudimentary {przym.}

pierwotny {przym. m.} (też: prymitywny)

primitive {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pierwotny":

 

Podobne tłumaczenia

"pierwotny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pierwotny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Określenie „ pierwotna ” oznacza, że nie ustalono przyczyny hipercholesterolemii.

Primary means that the hypercholesterolaemia does not have any identifiable cause.

Zwiększone stężenie endogennego FSH wskazuje na pierwotną niewydolność jąder.

Elevated endogenous FSH levels are indicative of primary testicular failure.

Traktaty (prawo pierwotne) stanowią podstawę lub główne zasady wszystkich działań UE.

The treaties (primary legislation) are the basis or ground rules for all EU action.

Nadekspresja HER2 występuje w 20- 30 % przypadków pierwotnych nowotworów piersi.

Overexpression of HER2 is observed in 20 %-30 % of primary breast cancers.

W badaniach tych stwierdzono u chorych pierwotną bezsenność (psychofizjologiczną).

In these studies, patients were diagnosed with primary (psychophysiological) insomnia.

Ponad 3 000 dzieci otrzymało szczepienie pierwotne preparatem Infanrix Hexa.

Over 3,000 of the infants received the first course of vaccination with Infanrix Hexa.

Rząd także jest odpowiedzialny za wygnanie pierwotnej ludności niearabskiej.

The government is also responsible for driving out the originally non-Arab population.

Mamy teraz prawnie wiążącą kartę, która jest częścią prawa pierwotnego UE.

We now have a legally binding charter which is part of the EU's primary legislation.

Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.

It is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.

It is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.

Znaczną część pierwotnej odpowiedzialności ponosi przewodniczący Komisji.

The Commission President has a great deal of the primary responsibility.

Już nie mówię, że pierwotny projekt tego sprawozdania był absolutnie mętny.

I shall pass over the fact that the preliminary draft of this report was totally muddled.

Dodatkowo przeprowadzono niezależną ocenę pierwotnego punktu końcowego.

In addition, an independent review of the primary endpoint was also conducted.

(Śmiech) Ale zmniejszyły się o 60 procent wielkości jelit pierwotnych mojej masy ciała.

(Laughter) But it shrunk to 60 percent of primate gut of my body mass.

Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.

It is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.

It is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia.

It is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.

Pierwotne założenie działalności zmienia priorytet na drugi i dalsze.

And the actual goal of the institution goes to two through n. ~~~ Right?

Musimy wrócić do pierwotnego stanu pod względem inwestowania w rolnictwo.

We need to go back to our roots in terms of investing in agriculture.

Posiadając takie dane, musimy zbadać pierwotne przyczyny tego spadku.

Armed with such data, we need to study the root causes of this decline.
 

Wyniki z forum

"pierwotny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.