Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pieścić"

 

"pieścić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 42

pieścić {czasownik}

pieścić [pieszczę|pieścił] {czas.} (też: pieścić się)

pieścić [pieszczę|pieścił] {czas. ndk} (też: głaskać, pogłaskać, popieścić)

pieścić [pieszczę|pieścił] {czas. ndk} (też: kołysać, huśtać)

to dandle [dandled|dandled] {czas.} [starom.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pieścić":

 

Podobne tłumaczenia

"pieścić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pieścić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Skuteczność preparatu Angiox w przypadku PCI badano na ponad 6 000 pacjentów.

The effectiveness of Angiox in PCI has been studied in over 6,000 patients.

Należy ograniczyć dawki wlewu u pacjentów z zaburzeniami nerek, którzy są poddawani PCI.

The infusion doses need to be reduced in patients with kidney problems who are undergoing PCI.

Po zakończeniu PCI wartości ACT u tych pacjentów wyniosły średnio 355 + / - 81 sekund.

At the end of the PCI procedure, the ACT values averaged 355 +/ - 81seconds in these patients.

Członkowie grup PSE oraz PPE-DE odwrócili się na pięcie i wyszli.

People in the PSE and the PPE-DE Groups turned their backs and walked out.

Wlew ten można kontynuować do 4 godzin po zakończeniu PCI, o ile jest to uzasadnione klinicznie.

The infusion may be continued for up to 4 hours post-PCI as clinically warranted.

A po tym, nic już cię nie powstrzyma przed tym abyś obróciła się na pięcie i ponownie wyjechała.

And after that, there is nothing to stop you from turning right around and leaving again.

U pacjentów poddanych pierwotnej PCI nie stwierdzono

group vs 4.8 % in the control group; hazard ratio 1.26, 95 % CI, 0.96, 1.66) ]. du

U pacjentów poddawanych PCI należy oznaczyć także ACT.

In patients undergoing PCI, measure the ACT also.

To tak, jakbyśmy w młodości szybko pięli się do góry skokami.

You sort of leap up very quickly in your youth.

Dla pacjentów zaczynających leczenie przezskórną interwencją wieńcową (PCI) zalecane dawkowanie jest następujące:

For patients starting with percutaneous coronary intervention (PCI) the recommended dose is:

Po badaniu angiograficznym, pacjenci byli przyporządkowani: do żadnej grupy (33 %), do PCI (56 %) lub do CABG (11 %).

Following angiographic assessment, patients were triaged to either medical management (33 %), PCI (56 %) or CABG (11 %).

us pierwotnej PCI częstość występowania ciężkiego krwotoku wynosiła 1, 0 % w grupie fondaparynuksu i 0, 4 % w grupie kontrolnej.

PCI, the incidence of severe haemorrhage was 1.0 % for fondaparinux and 0.4 % for controls.

Jeśli wykonywano PCI, pacjenci otrzymywali jako leczenie dodatkowe albo fondaparynuks dożylnie (w grupie fondaparynuksu), albo wa

The mean treatment duration was ng 5.5 days in the fondaparinux group and 5.2 days in the enoxaparin group.

0, 3 % (fondaparynuks vs enoksaparyna), zaś podczas pierwotnej PCI w STEMI wynosiła 1, 2 % vs 0 % (fondaparynuks vs kontrola). t le

Incidences in non-primary PCI in UA/ NSTEMI were 1.0 % vs 0.3 % (fondaparinux vs. enoxaparin) and in primary PCI in STEMI were

Liczbowo wszystkie składniki pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego przeważały na korzyść samego zabiegu PCI: zgon odpowiednio:

Numerically all of the components of the clinical composite endpoint were in favour of the PCI only regimen: death:

K piel, prysznic, pływanie i aktywno fizyczna nie powinny wpływa na mocowanie plastra, o ile unika si pocierania plastra podczas k pieli.

Baths, showers, swimming and exercise should not affect the patch as long as you don 't rub the patch as you wash.

Jeśli podczas podawania leku INTEGRILIN wykonywana jest przezskórna interwencja wieńcowa (PCI), dożylne stosowanie leku może trwać do 96 godzin.

If percutaneous coronary intervention (PCI) is performed during INTEGRILIN therapy, the intravenous solution may be continued for up to 96 hours.

U pacjentów poddanych pierwotnej PCI częstość występowania ciężkiego krwotoku wynosiła 1, 0 % w grupie fondaparynuksu i 0, 4 % w grupie kontrolnej.

For patients receiving primary PCI, the incidence of severe haemorrhage was 1.0 % for fondaparinux and 0.4 % for controls.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że zastosowanie biwalirudyny w trakcie wykonywania zabiegu PCI zapewnia odpowiednie działanie przeciwzakrzepowe.

In clinical studies bivalirudin has been shown to provide adequate anticoagulation during PCI procedures.

Po wykonaniu PCI lek można podawać w zmniejszonej dawce do 0, 25 mg/ kg masy ciała na godzinę przez 4 do 12 godzin, jeśli jest to uzasadnione klinicznie.

Following PCI, the reduced infusion dose of 0.25 mg/ kg/ h may be resumed for 4 to 12 hours as clinically necessary.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.