Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "piękny"

 

"piękny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 176

piękny {przymiotnik}

piękny {przym. m.} (też: wspaniały, ładny, śliczny, doskonały)

beautiful {przym.}

Ten typ krajobrazu jest piękny nawet dla mieszkańców krajów w których nie występuje.

This landscape type is regarded as beautiful, even by people in countries that don't have it.

w imieniu grupy PPE-DE. - Pani przewodnicząca! Oczami wyobraźni widzę piękny kraj.

on behalf of the PPE-DE Group. - Madam President, in my mind's eye I see a beautiful country.

Kamień jest piękny sam w sobie, rzeźbiony przez tysiąclecia surowych zim.

The stone itself is absolutely beautiful, sculpted by millennia of very tough winters up there.

Był rzeczywiście zapalonym żeglarzem i miał naprawdę piękny jacht.

He was a really keen sailor. ~~~ And he had this beautiful boat.

I był to piękny miejski dzień, i niezwykłe było to, że miasto wciąż pracowało.

And it was a beautiful urban day, and the incredible thing about it was that the city was working.

piękny {przym. m.} (też: dobry, cienki, ładny, znakomity)

fine {przym.}

Inicjatywa ta ma bardzo piękny cel: ulepszyć kształcenie i szkolenie młodzieży przez mobilność oraz ułatwić młodym ludziom przejście z fazy kształcenia na rynek pracy.

This initiative has a very fine objective - to increase the education and training of youth through mobility and ease the transition of young people from education into the labour market.

Jest to rzeczywiście jedna z najpiękniejszych cech tej instytucji.

It is, in fact, one of the finest aspects of the institution.

w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Solidarność jest najważniejszą i najpiękniejszą zasadą Unii Europejskiej.

on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, solidarity is the European Union's most important and finest principle.

piękny {przym. m.} (też: ładny, piękne, piękna, szwarny)

pretty {przym.}

piękny {przym. m.}

fair {przym.} [poet.]

O jakoś ty jest piękny, miły mój

Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: Also our couch is green.

Cóż ma miły twój nad innych miłych, o najpiękniejsza między niewiastami?

What is thy beloved more than [another] beloved, O thou fairest among women?

Powiedział pan wiele pięknych słów o europejskim obywatelstwie oraz sprawiedliwości i szczerości.

You made many wonderful comments about European citizenship and fairness and honesty.

Bada się zwykle ważki jaskrawe i piękne, takie jak ta czerwona, albo gatunki zagrożone.

It's sort of dull-colored. ~~~ And it's fairly common.

W jaki sposób mamy wspierać proponowane zmiany, jeżeli świeci słońce, a pogoda jest piękna lub całkiem ładna?

And how are we to ensure support for these proposed changes at times when the sun is shining, when the weather is nice or fairly nice?

piękny {przym. m.} (też: miły, przyjemny, ładny, drogi)

lovely {przym.}

Ale piękny dzień

what a lovely day

Lubię ten piękny cytat z "O Państwie Bożym" św. Augustyna gdzie mówi, że grzechem jest oceniać człowieka po stanowisku.

I'm drawn to a lovely quote by St. Augustine in "The City of God," where he says, "It's a sin to judge any man by his post."

Potem nogi zawierające glebę, w których rośnie kłącze ziemniaczane, a na górze buraki... Mają piękny palec z brązu.

Then we made these legs that are cast in soil with a potato root system growing in them, and beetroots out the top, and a very lovely brass toe.

To samo niezbyt piękne założenie leży u podstaw konstytucji UE, teraz nazywanej traktatem lizbońskim i dlatego powinniśmy poddać go pod decyzję ludu. Pactio Olisipio censenda est!

That same unlovely assumption lies behind the EU Constitution, now called the Lisbon Treaty, and that is why we should put that Treaty to the people: Pactio Olisipio censenda est!

piękny {przym. m.} (też: frapujący, uderzający, wstrząsający, przyciągający uwagę)

arresting {przym.}

piękny {przym. m.} (też: ładny, przystojny, postawny, dorodny)

handsome {przym.}

piękny {przym. m.} (też: przyjemny, śliczny, niezły, przystojny)

bonny {przym.} [Szkoc.]

piękny {przym. m.} (też: przyjemny, śliczny, niezły, przystojny)

bonnie {przym.} [Szkoc.]

piękny {przym. m.} (też: cudowny, krasnolicy)

beauteous {przym.}

piękny {przym. m.} (też: strojny, odświętny)

braw {przym.} [Szkoc.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "piękny":

 

Podobne tłumaczenia

"piękny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "piękny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

nawet kobiety, w swych najpiękniejszych sukniach z naszytymi cekinami, koralami

even the women, in their best dresses, with beads and sequins sewn on the bodices,

Czternaście lat temu szukałam piękna w tradycyjnych formach rzemieślniczych.

Fourteen years ago, I searched for beauty in the traditional things, in craft forms.

To znaczy, radosne poszukiwanie piękna było pierwszą czynnością człowieka.

That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.

Cóż za piękny zapach." Podszedł do szafy, w której przechowywana jest Tora.

"God, will you please help me? ~~~ Ah, what a wonderful smell." ~~~ He goes to the ark.

Nazwano je "Modelem Standardowym" - piękne, proste równanie matematyczne.

It's called the standard model -- beautifully simple mathematical equation.

Ich oddziaływanie na poczucie piękna jest z tego powodu nieco odmienne.

And they're working in beauty in slightly different ways because of it.

Ale to możliwość przywrócenia zdolności percepcji piękna jest inspirująca.

But it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.

Chodzi tutaj o ratowanie i modernizowanie "pięknego, modrego Dunaju” i całego regionu.

It is to save and upgrade die schöne blaue Donau and its wider region.

Wyraźnie stwierdziliśmy, że nie może to być tylko okazja do zrobienia pięknych zdjęć.

We have all clearly stated that it cannot be just a photo opportunity.

Oto piękny projekt, który miał przetrwać na wieki, bo zbudowano go z przeogromnych kamieni.

They really knew it'd last forever, because they'd build it out of absolutely huge stones.

Nie tylko piękne kwiaty produkują pyłek, robią to też drzewa i trawy.

And it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.

Sądzę, że polityk, za którego mówią jego czyny, nie może mieć piękniejszego pomnika.

I believe that for a politician who speaks through her work, there can be no better memorial.

A gdy niektórzy mówili o kościele, iż był pięknym kamieniem i upominkami ozdobiony, rzekł:

And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and offerings, he said,

Ciekawi mnie też, czy można rozdzielić pojęcie piękna zewnętrznego i wewnętrznego?

Now what I'm also interested in is: Is it possible to separate intrinsic and extrinsic beauty?

A był i ten bardzo pięknej urody, którego była porodziła Haggita po Absalomie.

and he was also a very goodly man; and he was born after Absalom.

Cóż za piękny fraktal!" Próbowałem wymyślić kształt początkowy, który rozrastał by się w to coś.

So I tried to come up with a seed shape, which, upon iteration, would unfold into this thing.

Spustoszenie wielu pięknych miejsc to strata dla nas wszystkich.

The devastation to many sites of natural beauty is a loss to us all.

I miejmy nadzieję, że będziemy w stanie wykorzystać to aby odkryć więcej prawdy i więcej piękna.

And hopefully we'll be able to use this to discover more truth, and more beauty.

(Śmiech) Jednak wszędzie, gdzie się wpakujemy, są piękne widoki.

(Laughter) But all the places we get stuck in really have great views.

Dalej szukałem materiałów, odnośników: szkiców, pięknych zdjęć.

And so button by button, vertebrae by vertebrae, I built my way down.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kwas fumarowy, bezwodnik octowy, kwas ftalowy, pełnomocnik, kłębek nerwów

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.