Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pewny"

 

"pewny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 1432

pewny {przymiotnik}

pewny {przym. m.} (też: pewien, przeświadczony, niechybny, pewne)

sure {przym.}

Jestem pewny, że wspólnie uda nam się jak najszybciej opracować przedmiotowy pakiet.

Together I am sure we can get this package through in the quickest possible time.

Nie jestem pewny, czy łatwo jest sobie wyobrazić skutki tego dla gospodarki.

I am sure you can quite easily imagine the economic consequences of this.

Jeśli chodzi o tę kwestię, może pan przewodniczący być pewny, że debata będzie rzetelna.

As far as this question is concerned, you may be sure that the debate will be thorough.

Yeah, jestem pewny że będzies w tym dobra, bo teraz zachowujesz się jak suka.

Yeah, well, I'm sure you'll be a good one, because right now you're acting like a bitch.

Uczucie tego sprawia, że jestes pewny, że idziesz właściwą ścieżką.

The feeling of that grease makes you sure you're in the correct path.

pewny {przym. m.} (też: niewątpliwy, określony, pewien, ustalony)

certain {przym.}

Więc, jeżeli ktoś z was ciągle czuje się bardzo pewny, Chciałbym zrobić coś takiego.

So, if some of you are still feeling a bit too certain, I'd like to do this one.

Jestem absolutnie pewny, że jeśli do tego dopuścimy, to będzie to sprzeczne z unijnym prawem o konkurencji.

I am absolutely certain that it will be contrary to EU competition law if this goes ahead.

Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.

I am certain that citizens will feel that way, too.

Lecz żaden z nas jej nie zaangażuje, jeśli nie będzie pewny, że zamiary Iranu mają charakter wyłącznie pokojowy.

But none of us will do so unless we are certain that Iran's intentions are exclusively peaceful.

Jestem jednak pewny, że bez ataków rakietowych na Izrael nie byłoby odpowiedzi militarnej.

However, I am also certain that, without the rocket attacks on Israel, there would have been no military response.

pewny {przym. m.} [ekon.] (też: mocny)

sound {przym.} [ekon.]

Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)

Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)

Mówiąc to, jestem również świadoma faktu, że brzmi to trochę jak: "OK, wygląda na to, że możemy to zrobić, ale czy na pewno?"

And as I tell you this, I'm also aware of the fact that it sounds like, "Oh, okay, it sounds like we could do it, but can we really do it?"

Zatem, to brzmi jak optymistyczny pogląd na świat w pewnym sensie, ponieważ kiedy myślicie o sumie niezerowej, myślicie o obopólnej wygranej, co jest dobre.

Now, this sounds like an intrinsically upbeat worldview in a way, because when you think of non-zero, you think win-win, you know, that's good.

pewny {przym. m.} (też: pewny siebie, przekonany)

confident {przym.}

Jestem pewny, że w dobie globalizacji zapewni to ludziom odpowiednią ochronę.

In an age of globalisation, I am confident that this provides people with adequate protection.

Ale jestem pewny, że działa ona tak dobrze, jak tylko mogliśmy się tego na dany moment spodziewać.

But I am confident it is working as well as we could expect at this point.

Teraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.

I feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.

Udowodnił, że jest niezależny, skuteczny i pewny siebie, i działa w sposób zdecydowany i szybki.

It has proven itself to be independent, efficient and self-confident, and it acts decisively and quickly.

Powinien być przecież pewny, że uzyska podobny wynik.

After all, he should be confident that he will get a similar result.

pewny {przym. m.} (też: zapewniony, zagwarantowany)

assured (guaranteed) {przym.}

Dlatego może pan być pewny, że będziemy bardzo krytyczni wobec dalszego zwiększania budżetu na rok 2011 i lata następne.

Therefore, you can be assured that we shall be very critical of further increases in the budgets for 2011 and subsequent years.

oto im ci prorocy mówią: Nie oglądacie miecza, a głód nie przyjdzie na was, ale pokój pewny dam wam na tem miejscu.

behold, the prophets say unto them, Ye shall not see the sword, neither shall ye have famine; but I will give you assured peace in this place.

Może pan jednak być pewny poparcia tej Izby w zakresie utrzymania wykonalnej WPR i wykonalnego budżetu, a to stwarza dogodne podstawy do trwających dyskusji.

You can, however, rest assured of the support of this House in maintaining a workable CAP and a workable budget, and this forms a good basis for ongoing discussion.

pewny (osoba) {przym. m.} (też: pewny siebie)

assured {przym.}

pewny {przym. m.} (też: godny zaufania, niezawodny)

dependable {przym.}

pewny {przym. m.} (też: murowany)

ironclad (guarantee) {przym.} [przen.]

pewny {przym. m.} (też: niesłabnący)

unfaltering {przym.}

pewny {przym. m.} (też: niezawodny)

sure-fire {przym.}

pewny {przym. m.} (też: gotowy, ustalony, rutynowy)

cut-and-dried {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pewny":

 

Podobne tłumaczenia

"pewny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pewny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.

It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

Wystarczy popatrzeć na to co pewna firma zrobiła z gazowanym sokiem śliwkowym.

All we have to do is look at what one company did with carbonated prune juice.

Jeśli chcę, żeby muzyka poszła w pewną stronę, najlepszym sposobem jest słuchać.

If I really want the music to go there, the best way for me to do it is to listen.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.

I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.

Więc - sama informacja, że Mikołaj nie istnieje przyniosła ze sobą pewną ulgę.

So, to find out that there was no Santa Claus at all was actually sort of a relief.

W pewnym sensie, sam dywan jest zamiatany pod dywan, ale my tego nie widzimy.

In a sense, the room itself is the elephant in the room, but we don't see it.

Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

Jest pewna sztuczka, którą opracowałem specjalnie po to, aby zobrazować chwilę.

There's a piece that I recently developed which was all about that, a moment.

To pierwszy taki eksperyment, w pewnym sensie optyczny równoważnik Galwaniego.

This is the first ever such experiment, sort of the optical equivalent of Galvani's.

Był to niezamierzony efekt uboczny pewnych eksperymentów, które przeprowadzali.

Now, this was an unintended side effect of some experiments they were doing.

Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.

uth Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.

Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.

ori Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.

rot Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.

ori Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.

u rot Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.

ori Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.

Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.

Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story

Jak konkretnie tworzymy tę przełomową innowację? ~~~ Opowiem pewną historię.

Okay, so how exactly do we create this world-shattering, if you will, innovation?

I pewnego dnia, łódź całkiem jak ta prawdopodobnie pobije światowy rekord prędkości.

And one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.

Kawał dobrej roboty, jednak na pewno nie nadający się do codziennego użytku.

Possibly a good performance piece, but definitely not ideal for everyday wear.

Oczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.

Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

petryfikować · petycja · pewien · pewna · pewne · pewniak · pewnie · pewnik · pewno · pewność · pewny · pezetpeerowiec · pełen · pełgać · pełgający · pełna · pełne · pełnia · pełnić · pełno · pełnoetatowy

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.