Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pasować"

 

"pasować" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 158

pasować {czasownik}

pasować {czas.} (też: dopasować, zmieścić się, umieścić, być zdatnym)

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.

Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.

Mam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.

I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.

Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.

However, these work processes must fit together seamlessly.

To jest słynna koncepcja "musi być właściwe/musi pasować”.

This is the famous 'must fit/must match' concept.

pasować {czas.} (też: dogadzać, być do twarzy, być zdatnym, konweniować)

Za mało w nim miejsca na ryzyko, a to zupełnie nie pasuje do przyszłości w którą wkraczamy.

And it is really not suited for the future that we're moving into.

To pasuje tym u władzy, ale do pewnego momentu.

Now that suits the powerful up to a moment.

Pasuje ci.

Suits you.

Jesteśmy ludźmi i potrafimy kochać, potrafimy myśleć i jesteśmy ciekawi. ~~~ Mamy potrzebę zadawania pytań, co pasuje do pierwotnych.

We are human, and we have the capacity to love, we have the capacity to wonder, and we have a sort of boundless curiosity, a restless inquisitiveness that so suits us as primates, I think.

pasować {czas.} (też: płynąć, przekazać, spędzać, przepuścić)

pasować {czas.} (też: składać, złożyć, zgiąć, zagiąć)

pasować (koło zębate) {czas.} [techn.] (też: zazębiać się, wyposażyć w skrzynię biegów, wyposażać w skrzynię biegów, wyposażyć w przekładnię)

to gear [geared|geared] {czas.} [techn.]

pasować (na rycerza) {czas.} [hist.]

to belt [belted|belted] {czas.} [hist.]

pasować (do czegoś) {czas.} (też: harmonizować)

to consort [consorted|consorted] (with sth) {czas.}

pasować {czas.} (też: odpowiadać)

Podział ten dobrze też pasuje do historii geologicznej.

And as it turns out, it actually corresponds really nicely with geologic history.

pasować {czas.}

to slot in {czas.}

pasować {czas.} (też: wchodzić, wejść, mieścić się, zmieścić się)

to fit in {czas.}

pasować (do kogoś/czegoś) {czas.} [przen.]

to fit in (with sb/sth) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pasować":

 

Podobne tłumaczenia

"pasować" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pasować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Doznałem poważnych poparzeń słonecznych i czułem się jakbym tam nie pasował.

And I got a big sunburn, and I was convinced that I was really not from there.

Jeśli sekwencje DNA pasują do siebie, przyczepiają się i możemy przyjrzeć się kropkom.

Now, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.

Właściwie, wygląda, że bęzie świetnie pasować do bluzki którą masz na sobie.

Actually, it looks like it goes very well with the blouse you're wearing.

Z drugiej strony weźmy George'a Busha - jaka metafora mogłaby tutaj pasować?

As opposed to you could see George Bush, well, what's the metaphor there?

To hiszpańskie powiedzenie mogłoby bardzo dobrze pasować do tej sytuacji.

That is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.

Co ciekawe, to niezwykle pasuje tego w jaki sposób znaleźliśmy jego grób.

Now that was, ironically, and very befittingly, the way we found his grave.

Jeśli coś nie jest doskonałe, jeśli nie pasuje do zaplanowanego modelu, do kosza.

If something isn't perfect, if it doesn't line up with that premeditated model, dumpster.

Jakoś nie pasuje nam próba opatentowania -- (Brawa) -- wolności podwodnych lotów.

It just seems wrong to try and patent -- (Applause) -- the freedom for underwater flight.

(Muzyka: "Sonata w F", KV 13, Wolfgant A. Mozart) Doskonale tu pasuje.

(Music: "Sonata in F," KV 13, by Wolfgang A. Mozart) It fits the room perfectly.

Są to sytuacje, w których umysłowy model nie pasuje do rzeczywistości.

They are situations where the mental model doesn't match the reality.

Przeciwnie, świat, który właśnie się rodzi, dużo lepiej pasuje do normalnego toku dziejów.

In fact, what's now emerging is the much more normal case of history.

Narzędzie projektowe wykorzystuje ustawienia, które najlepiej pasują do kamery.

The design tool will then use settings that best match that camera.

Upewnili się, że ich grupa docelowa i ich samochody pasują do siebie.

They made sure that the demographic for who they were targeting and the car was all matching.

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Wówczas, istotnie częściej, neandertalczyk pasuje do europejczyka niż afrykańczyka.

Then, significantly more often, does a Neanderthal match the European rather than the African.

Za mało w nim miejsca na ryzyko, a to zupełnie nie pasuje do przyszłości w którą wkraczamy.

And it is really not suited for the future that we're moving into.

Mam bardzo poplątany życiorys, co może sprawia, że świetnie pasuję do tych poplątanych czasów.

I've got a very confused background which perhaps makes me appropriate for confused times.

(Muzyka: "Spem In Alium", Thomas Tallis) Ta muzyka pasuje do gotyckiej katedry.

(Music: "Spem In Alium" by Thomas Tallis) In a gothic cathedral, this kind of music is perfect.

Przede wszystkim podkreśliłbym, że pasuje to ram sumy niezerowej.

Well, first of all, I would emphasize that it fits into the non-zero-sum framework, OK.

MS: Określenie "technologia" nie pasuje do czegoś, co ludzie nakładają pod pachę.

MS: Technology's not the way you want to describe something somebody's putting in their armpit.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.