polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pasować"

PL pasować polskie tłumaczenie

volume_up
pasować {czas. ndk}

PL pasować
volume_up
[pasuję|pasowałbym] {czasownik niedokonany}

  1. ogólne
  2. Historia
  3. Technika
  4. przenośny

1. ogólne

pasować (też: zmieścić, zmieścić się, dopasować, umieścić)
Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?
pasować (też: być zdatnym, dogadzać, dogodzić, konweniować)
pasować (też: zmieścić się, wejść, wchodzić, mieścić się)
Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?
pasować (też: składać, złożyć, zgiąć, fałdować)
pasować (też: minąć, mijać, zdać, przekazać)
pasować
pasować (też: odpowiadać)

trending_flat
"do czegoś"

pasować (też: harmonizować)

trending_flat
"z czymś"

pasować (też: harmonizować)
volume_up
to coordinate {czas. nieprzech.} (with sth)

trending_flat
"w brydżu"

pasować (też: minąć, mijać, zdać, przekazać)

2. Historia

trending_flat
"na rycerza"

pasować
volume_up
to belt [belted|belted] {czas.} [hist.]

3. Technika

trending_flat
"koło zębate"

pasować (też: zazębiać się, wyposażyć w skrzynię biegów, wyposażać w skrzynię biegów, wyposażyć w przekładnię)
volume_up
to gear [geared|geared] {czas.} [techn.]

4. przenośny

trending_flat
"do kogoś/czegoś"

pasować
volume_up
to fit in {czas.} (with sb/sth)
Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Przykłady użycia - "pasować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpasować jak ulał
Polishpasować jak wół do karety
Polishpasować jak wół do karety
PolishTo hiszpańskie powiedzenie mogłoby bardzo dobrze pasować do tej sytuacji.
That is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.
PolishIgły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
PolishPo pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?
PolishMam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.
I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.
PolishTe procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
PolishMuszą one pasować do mentalności i oczekiwań ludzi.
They must match people's mentality and expectations.
PolishWięc zawsze będzie pasować, w istocie.
So it will always fit together, conceptually, of course.
PolishWszystko musiało w nim idealnie pasować.
PolishSą one właściwe jako instrument mający w założeniu pasować do ambitnej europejskiej polityki zwalczania nielegalnej imigracji.
They are appropriate in an instrument intended to match the ambitious European policy to combat illegal immigration.
PolishCo zatem nie będzie pasować do reszty?
PolishPokazaliśmy, że może to pasować do wszystkich danych, które mamy na temat układu galaktyk, wahań na tle mikrofalowym.
We've shown that it can fit all of the data that we have about the formation of galaxies, the fluctuations in the microwave background.
PolishPomyśleliśmy, że będzie pasować.
Polishwówczas cel powinien pasować do
PolishKonieczne jest ich unowocześnienie w celu zapewnienia, że nadal będą pasować do globalnego środowiska handlowego, w którym działają przedsiębiorstwa unijne.
They need modernising to ensure that they remain relevant to the global commercial enivoronment in which EU business operates.
PolishPrzy ponad trzystu typach gleby w Unii Europejskiej jak możemy oczekiwać, że obejmiemy je wszystkie jedną dyrektywą i będzie ona pasować do wszystkich?
With more than three-hundred types of soil in the European Union, how can we expect to cover them all by means of a single directive?