Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pani"

 

"pani" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-52 z 13494

pani {zaimek}

pani {zaim.} (też: wy, ty, cię, państwo)

you {zaim.}

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.

You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.

Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.

The Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.

Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.

Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

pani {zaim.} (też: twój, twoja, twoje, wasz)

your {zaim.}

(IT) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie i Panowie! Dziękuję za te słowa.

(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your words.

Pani przewodnicząca! Jestem wdzięczna za państwa wsparcie dla ofiar terroryzmu.

Madam President, I am grateful for your support for the victims of terrorism.

Pani propozycja dotyczy przyspieszenia i zwiększenia możliwości produkcyjnych.

Your proposal is to speed things up and to increase production opportunities.

Jakie ma pani propozycje dotyczące irańskich prób opracowania broni jądrowej?

What are your proposals as regards Iran's attempts to develop nuclear weapons?

Z uwag przedstawionych dziś po południu wnioskuję, że jest pani bliska kapitulacji.

From your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.

pani {zaim.} (też: wy, ty, pan, panna)

thou {zaim.} [przest.]

pani {zaim.} (też: wy, ty, pan, panna)

ye {zaim.} [przest.]

pani {zaim.} (też: twój, wasz, pan, pański)

thy {zaim.} [arch.]

pani {rzeczownik}

pani (mężatka) {f.}

Mrs (married woman) {rzecz.} [Bryt.] [skr.]

Dlatego też, podobnie jak pani Bowles, zamierzam odrzucić ten wniosek w całości.

Therefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.

Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.

I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.

W związku z powyższym, zdecydowanie podzielam ocenę pani poseł Kadenbach i innych.

In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Z przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.

I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.

pani (mężatka) {f.}

Mrs. (married woman) {rzecz.} [Amer.] [skr.]

Dlatego też, podobnie jak pani Bowles, zamierzam odrzucić ten wniosek w całości.

Therefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.

Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.

I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.

W związku z powyższym, zdecydowanie podzielam ocenę pani poseł Kadenbach i innych.

In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Z przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.

I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.

pani {f.}

Ms. (woman: marital status unknown) {rzecz.} [Amer.] [skr.]

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.

I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.

Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.

In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

Pani posłanka Ferreira mówiła o braku informacji na temat odpowiedzi na naszą debatę.

Ms Ferreira commented on the lack of information about the replies to our debate.

pani {f.}

Ms (woman: marital status unknown) {rzecz.} [Bryt.] [skr.]

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.

I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.

Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.

In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

Pani posłanka Ferreira mówiła o braku informacji na temat odpowiedzi na naszą debatę.

Ms Ferreira commented on the lack of information about the replies to our debate.

pani {f.} (też: kobieta, dama, lady, białogłowa)

lady {rzecz.}

Była tam pewna pani z Danii, choć niewiele brakowało, a mogło jej tam już nie być.

There was a lady there from Denmark who very nearly might not have been.

Pani Przewodnicząca! Pragnę podziękować Szanownej Pani Poseł za przyjęcie mojego pytania.

Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.

Dlatego przypominamy pani Ashton, że Unia Europejska ma 27 państw członkowskich.

We therefore urge Lady Ashton to bear in mind that the European Union has 27 Member States.

(ES) Panie Przewodniczący! Nie bardzo zrozumiałem odpowiedź Pani Ashton.

(ES) Mr President, I did not really understand Lady Ashton's answer.

Ale niech mi pani powie, pani Silver, ta kobieta którą poczęstowała pani kawą...

But tell me this, Mrs. Silver, this lady you gave the coffee to --

pani {f.}

madam {rzecz.}

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

w imieniu grupy PSE . - Pani przewodnicząca! Odrzuty są rażącym marnotrawstwem.

on behalf of the PSE Group . - Madam President, discards are an appalling waste.

Pani Przewodnicząca! Przez ostatnie 30 lat ceny żywności były niskie i stabilne.

Madam President, for the past 30 years food prices have been both low and stable.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

(EL) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Środki są bez wątpienia nieodpowiednie.

(EL) Madam President, Commissioner, the measures are without doubt inadequate.

pani {f.} (też: pan, władca, magister, mistrz)

master {rzecz.}

(DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem kunktatorstwa.

(DE) Madam President, the EU is a master of procrastination.

Oto jako oczy sług pilnują rąk panów swych, i jako oczy dziewki pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze poglądają na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.

Behold, as the eyes of servants [look] unto the hand of their master, As the eyes of a maid unto the hand of her mistress; So our eyes [look] unto Jehovah our God, Until he have mercy upon us.

Panie Przewodniczący! Państwa członkowskie niestety już nie są panami w swoich własnych domach.

Mr President, Member States are unfortunately no longer the masters in their own homes.

A ona rzekła: Tak jest, Panie

But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.

pani {f.} (też: pani domu)

dame {rzecz.} [Bryt.] [arch.]

Pragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.

I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.

W podobnie drastyczno-kabaretowym stylu – ale z mniejszym sukcesem – Lösch opowiedział w 2007 roku w Düsseldorfie „Der Besuch der alten Dame” („Wizytę starszej pani”) Dürrenmatta.

In 2007, he went to Düsseldorf as a guest director, staging Dürrenmatt's Der Besuch der alten Dame (The Visit) in a similarly drastic, over-the-top cabaret style - but with less success.

pani {f.} (też: szlachcianka)

gentlewoman {rzecz.}

pani {f.} (też: senora)

senora (señora) {f.} [Hiszp.]

pani {f.}

ma'am {rzecz.}

Nie proszę pani, nie jestem członkiem, jestem miejscowym strażakiem.

No, ma'am, I'm not a member, but I am a local firefighter.

Pollyanna, proszę pani.

Pollyanna Whittier, ma'am.

Wezmę go, proszę pani.

I'll take him, ma'am.

Proszę wybaczyć moją śmiałość, ale czy naprawdę uważa pani, że pięciolatek zrozumie obrządek w kościele episkopalnym?

Well, excuse me for speaking my mind, ma'am, but do you really think a five-year-old will understand the goings-on of an Episcopal wedding?

Niech pani posłucha.

Ma'am, listen to me.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pani":

 

Podobne tłumaczenia

"pani" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pani" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.

(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.

autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.

author. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.

Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.

However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.

(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.

(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.

Nie, Pani Komisarz, dyskusje w Europie nie są dostosowane do problemów świata.

No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.

(PL) Panie przewodniczący! Głosowałem za rezolucją dotyczącą strategii dunajskiej.

(PL) Mr President, I voted in favour of the resolution on the Danube Strategy.

Panie Przewodniczący! Przedstawiciel Rady apelował: "Więcej Europy socjalnej!”

(PL) Mr President, the Council representative called for a more social Europe.

(NL) Panie przewodniczący! Żyjemy w czasach trudności finansowych i gospodarczych.

(NL) Mr President, we are living in financially and economically difficult times.

(EL) Panie przewodniczący! 26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.

(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.

(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.

(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.

Panie Przewodniczący! Karanie dziesięcioletniego dziecka śmiercią to bestialstwo.

(PL) Mr President, condemning a ten-year-old child to death is simply inhuman.

(PL) Panie przewodniczący! Miniony rok był dla strefy euro niezwykle burzliwy.

(PL) Mr President, last year was an extremely turbulent one for the euro area.

Panie przewodniczący! Tunezja, Egipt i Malezja mają wspaniałą tradycję tolerancji.

Mr President, Tunisia, Egypt and Malaysia have a great tradition of tolerance.

Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.

Mr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.

Panie komisarzu Verheugen, musimy zagwarantować, że polityka UE będzie spójna.

We must ensure, Commissioner Verheugen, that the policy of the EU is coherent.

- Panie przewodniczący! Pan Millán Mon przedstawił ważne i doskonałe sprawozdanie.

- Mr President, Mr Millán Mon has presented an important and excellent report.

(DE) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.

(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.

(PL) Panie Komisarzu! Wdrażanie strategii lizbońskiej wygląda bardzo mizernie.

(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.

Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.

The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.

Panie komisarzu! Należy jak najszybciej ustanowić uczciwe relacje gospodarcze.

Commissioner, fair economic relations must be established as a matter of urgency.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

panegiryk · panel · panele · panendeizm · panenteizm · panew · panew(ka) · panewka · panga · Pangea · pani · panicz · paniczny · Panie · panienka · panieński · panieństwo · panier · panierka · panierować · panierowany

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.