polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pani"

PL pani polskie tłumaczenie

pani {f.}
pani {zaim.}

PL pani
volume_up
{żeński}

pani
volume_up
Ms {rzecz.} [Bryt.] [skr.] (woman: marital status unknown)
Pani przewodnicząca! Gratuluję pani poseł Gomes doskonałego sprawozdania.
Madam President, I congratulate my colleague, Ms Gomes, on an excellent report.
Szanuję stanowiska pani poseł Kaufmann i pani poseł Ždanoki.
I respect the positions of Ms Kaufmann and Ms Ždanoka.
Kwestia ta została podniesiona przez sprawozdanie pani Patrie, a także przez panią Wallis.
This issue has been raised in Ms Patrie's report and by Ms Wallis as well.
pani
volume_up
Ms. {rzecz.} [Amer.] [skr.] (woman: marital status unknown)
Pani przewodnicząca! Gratuluję pani poseł Gomes doskonałego sprawozdania.
Madam President, I congratulate my colleague, Ms Gomes, on an excellent report.
Szanuję stanowiska pani poseł Kaufmann i pani poseł Ždanoki.
I respect the positions of Ms Kaufmann and Ms Ždanoka.
Kwestia ta została podniesiona przez sprawozdanie pani Patrie, a także przez panią Wallis.
This issue has been raised in Ms Patrie's report and by Ms Wallis as well.
pani
volume_up
madam {rzecz.}
(EL) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Środki są bez wątpienia nieodpowiednie.
(EL) Madam President, Commissioner, the measures are without doubt inadequate.
Pani przewodnicząca, pani komisarz! Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji.
Madam President, Commissioner, we find ourselves in a very complicated situation.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
pani (też: kobieta, lady, dama, białogłowa)
volume_up
lady {rzecz.}
Ale niech mi pani powie, pani Silver, ta kobieta którą poczęstowała pani kawą...
(ES) Panie Przewodniczący! Nie bardzo zrozumiałem odpowiedź Pani Ashton.
(ES) Mr President, I did not really understand Lady Ashton's answer.
Była tam pewna pani z Danii, choć niewiele brakowało, a mogło jej tam już nie być.
There was a lady there from Denmark who very nearly might not have been.
pani (też: pani domu)
volume_up
dame {rzecz.} [Bryt.] [arch.]
Pragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.
I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.
W podobnie drastyczno-kabaretowym stylu – ale z mniejszym sukcesem – Lösch opowiedział w 2007 roku w Düsseldorfie „Der Besuch der alten Dame” („Wizytę starszej pani”) Dürrenmatta.
In 2007, he went to Düsseldorf as a guest director, staging Dürrenmatt's Der Besuch der alten Dame (The Visit) in a similarly drastic, over-the-top cabaret style - but with less success.
pani (też: szlachcianka)
pani (też: władca, pan, mistrz, magister)
volume_up
master {rzecz.}
(DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem kunktatorstwa.
(DE) Madam President, the EU is a master of procrastination.
Panie przewodniczący! Gospodarka rynkowa jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem.
Mr President, the market economy is a good slave but a bad master.
I rzekł sługa jego do niego: Ach panie mój!
And his servant said unto him, Alas, my master!
pani (też: senora)
volume_up
senora {f.} [Hiszp.] (señora)
pani
volume_up
ma'am {rzecz.}
Nie proszę pani, nie jestem członkiem, jestem miejscowym strażakiem.
No, ma'am, I'm not a member, but I am a local firefighter.

trending_flat
"mężatka"

pani
volume_up
Mrs {rzecz.} [Bryt.] [skr.] (married woman)
Są w tym gronie pani poseł Riera, pani poseł del Castillo, pan poseł Cramer i pani poseł Matias.
They include Mrs Riera, Mrs del Castillo, Mr Cramer and Mrs Matias.
Pani Kauppi i pani Starkevičiūtopracowały sprawozdanie na ten temat.
Mrs Kauppi and Mrs Starkevičiūtgave a report on this topic.
Chciałbym podziękować kontrsprawozdawczyniom, pani poseł Bowles i pani poseł Berès.
I would like to thank my shadow rapporteurs, Mrs Bowles and Mrs Berès.
pani
volume_up
Mrs. {rzecz.} [Amer.] [skr.] (married woman)
Są w tym gronie pani poseł Riera, pani poseł del Castillo, pan poseł Cramer i pani poseł Matias.
They include Mrs Riera, Mrs del Castillo, Mr Cramer and Mrs Matias.
Pani Kauppi i pani Starkevičiūtopracowały sprawozdanie na ten temat.
Mrs Kauppi and Mrs Starkevičiūtgave a report on this topic.
Chciałbym podziękować kontrsprawozdawczyniom, pani poseł Bowles i pani poseł Berès.
I would like to thank my shadow rapporteurs, Mrs Bowles and Mrs Berès.

Przykłady użycia - "pani" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
Polish(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.
(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
PolishCzy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
Polish(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.
(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
PolishNie, Pani Komisarz, dyskusje w Europie nie są dostosowane do problemów świata.
No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
PolishJak słusznie stwierdziła pani komisarz, wyciągnęliśmy wnioski z tego wypadku.
As the Commissioner has correctly established, we have learned from this accident.
PolishOczywiście prawdą jest to, co powiedziała pani komisarz: budżet to zawsze kompromis.
What the Commissioner said is true, of course: a budget is always a compromise.
PolishChciałbym pogratulować pani poseł bardzo dobrego i rzetelnego sprawozdania.
I should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
PolishTak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.
As the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
PolishMam nadzieję, że pani komisarz będzie o tym pamiętać przygotowując wnioski.
I hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.
PolishJak zauważyła pani poseł Lena Ek, polityka wymaga pieniędzy i finansowania.
As was pointed out by Lena Ek, policies need money and policies need financing.
PolishPonownie pani wysoka przedstawiciel wydaje się mówić dużo, ale robić bardzo mało.
Once again, our High Representative seems to talk a lot but do very little.
PolishZ tego powodu popieram przyjęcie kompromisu odnośnie sprawozdania pani Sartori.
That is why I support the adoption of the compromise on the Sartori report.
PolishPopieram komentarze pani komisarz Wallström na temat bioróżnorodności morskiej.
I welcome Commissioner Wallström's comments in relation to marine biodiversity issues.
PolishPani komisarz powiedziałbym, że kwestia ta dotyczy także stosunków UE z Rosją.
I would say to the Commissioner that it is also about the EU's relations with Russia.
PolishCzy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
PolishBardzo się cieszę, że jest z nami również obecna pani komisarz Benita Ferrero-Waldner.
I am very pleased that Commissioner Benita Ferrero-Waldner is also with us today.
PolishChciałabym także usłyszeć, co pani minister Malmström sądzi o tej sytuacji.
I would also like to hear what Minister Malmström thinks about this situation.
PolishPanie Przewodniczący, Panie Komisarzu Barnier! Pragnę odpowiedzieć na uwagi pani poseł.
Mr President, Mr Barnier, I would like to respond to my fellow Member's remarks.
PolishCałkowicie popieram propozycję pani poseł Roure dotyczącą rezygnacji z art.
Nevertheless, some provisions proposed by the Council give reason for concern.