Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pani"

 

"pani" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-52 z 13701

pani {zaimek}

pani {zaim.} (też: wy, ty, cię, państwo)

you {zaim.}

Pani baronesso Ludford! O ile mi wiadomo, jest pani obywatelką Wielkiej Brytanii.

Baroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

Musi pani objąć przywództwo, także w kwestiach dotyczących kryzysu finansowego.

You need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

Jednak w swoim piśmie odwołała się Pani jedynie do sprawozdania rocznego Komisji.

However, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.

pani {zaim.} (też: twój, twoja, twoje, wasz)

your {zaim.}

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Jednak w swoim piśmie odwołała się Pani jedynie do sprawozdania rocznego Komisji.

However, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Skoro więc wiedział o tym personel, przyjmuję, że wie również pani przewodnicząca.

So, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.

(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz, pani minister! Dziękuję za wasze uwagi.

(FR) Mr President, Commissioner, Minister, I thank you and I welcome your comments.

pani {zaim.} (też: wy, ty, pan, panna)

thou {zaim.} [przest.]

pani {zaim.} (też: twój, wasz, pan, pański)

thy {zaim.} [arch.]

pani {zaim.} (też: wy, ty, pan, panna)

ye {zaim.} [przest.]

pani {rzeczownik}

pani (mężatka) {f.}

Mrs. (married woman) {rzecz.} [Amer.] [skr.]

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

Teraz obydwoje kandydaci przedstawią się zwięźle. Pierwsza wystąpi pani Svensson.

Both candidates will now introduce themselves briefly, starting with Mrs Svensson.

pani (mężatka) {f.}

Mrs (married woman) {rzecz.} [Bryt.] [skr.]

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

Teraz obydwoje kandydaci przedstawią się zwięźle. Pierwsza wystąpi pani Svensson.

Both candidates will now introduce themselves briefly, starting with Mrs Svensson.

pani {f.}

Ms (woman: marital status unknown) {rzecz.} [Bryt.] [skr.]

Mamy zachęty do inwestowania w nowe samochody, czego chce pani poseł Harms i inni.

We have the incentives to invest in those new cars that Ms Harms and others want.

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.

I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.

Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.

In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

pani {f.}

Ms. (woman: marital status unknown) {rzecz.} [Amer.] [skr.]

Mamy zachęty do inwestowania w nowe samochody, czego chce pani poseł Harms i inni.

We have the incentives to invest in those new cars that Ms Harms and others want.

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.

I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.

Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.

In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

pani {f.} (też: kobieta, dama, lady, białogłowa)

lady {rzecz.}

Jeżeli mogę skomentować, uważam, że pani Thatcher zasługuje na wielki szacunek.

If you would allow me this comment, I think she was, and is, a great lady.

Była tam pewna pani z Danii, choć niewiele brakowało, a mogło jej tam już nie być.

There was a lady there from Denmark who very nearly might not have been.

Pani Przewodnicząca! Pragnę podziękować Szanownej Pani Poseł za przyjęcie mojego pytania.

Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.

Dlatego przypominamy pani Ashton, że Unia Europejska ma 27 państw członkowskich.

We therefore urge Lady Ashton to bear in mind that the European Union has 27 Member States.

(ES) Panie Przewodniczący! Nie bardzo zrozumiałem odpowiedź Pani Ashton.

(ES) Mr President, I did not really understand Lady Ashton's answer.

pani {f.}

madam {rzecz.}

Pani Przewodnicząca! Sytuacją w Zimbabwe zajmowaliśmy się 24 kwietnia tego roku.

- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

w imieniu grupy PSE . - Pani przewodnicząca! Odrzuty są rażącym marnotrawstwem.

on behalf of the PSE Group . - Madam President, discards are an appalling waste.

pani {f.} (też: pan, władca, magister, mistrz)

master {rzecz.}

(DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem kunktatorstwa.

(DE) Madam President, the EU is a master of procrastination.

Oto jako oczy sług pilnują rąk panów swych, i jako oczy dziewki pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze poglądają na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.

Behold, as the eyes of servants [look] unto the hand of their master, As the eyes of a maid unto the hand of her mistress; So our eyes [look] unto Jehovah our God, Until he have mercy upon us.

Panie Przewodniczący! Państwa członkowskie niestety już nie są panami w swoich własnych domach.

Mr President, Member States are unfortunately no longer the masters in their own homes.

A ona rzekła: Tak jest, Panie

But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.

pani {f.} (też: pani domu)

dame {rzecz.} [Bryt.] [arch.]

Pragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.

I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.

W podobnie drastyczno-kabaretowym stylu – ale z mniejszym sukcesem – Lösch opowiedział w 2007 roku w Düsseldorfie „Der Besuch der alten Dame” („Wizytę starszej pani”) Dürrenmatta.

In 2007, he went to Düsseldorf as a guest director, staging Dürrenmatt's Der Besuch der alten Dame (The Visit) in a similarly drastic, over-the-top cabaret style - but with less success.

pani {f.} (też: szlachcianka)

gentlewoman {rzecz.}

pani {f.} (też: senora)

senora (señora) {f.} [Hiszp.]

pani {f.}

ma'am {rzecz.}

(Śmiech) A technik: "Proszę Pani, czy przyciska Pani myszkę do ekranu?"

(Laughter) And the technician's like, "Ma'am, you've got the mouse up against the screen?"

Nie proszę pani, nie jestem członkiem, jestem miejscowym strażakiem.

No, ma'am, I'm not a member, but I am a local firefighter.

Pollyanna, proszę pani.

Pollyanna Whittier, ma'am.

Wezmę go, proszę pani.

I'll take him, ma'am.

Proszę wybaczyć moją śmiałość, ale czy naprawdę uważa pani, że pięciolatek zrozumie obrządek w kościele episkopalnym?

Well, excuse me for speaking my mind, ma'am, but do you really think a five-year-old will understand the goings-on of an Episcopal wedding?
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pani":

 

Podobne tłumaczenia

"pani" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pani" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(EL) Panie przewodniczący! Dzisiaj wróciłem z dotkniętego katastrofą Peloponezu.

(EL) Mr President, today I have returned from the disaster-stricken Peloponnese.

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

Panie Pośle Balčytis! Jak już powiedziałem, to nie agencje są źródłem problemów.

Mr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems.

Panie komisarzu, nie mówiłam o urlopie rodzicielskim, lecz o urlopie ojcowskim.

Commissioner, I have not talked about parental leave, but about paternity leave.

Wczoraj odbyłem bardzo przydatne i konstruktywne spotkanie z panią premier Kosor.

I had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.

(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powiedzieć dwie rzeczy w imieniu tej komisji.

(DE) Mr President, I should like to say two things on behalf of this committee.

(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.

(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.

autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.

author. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.

Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.

However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.

Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów o środkach regulacji rynku.

I would like to say a word, Mr President, on instruments to regulate the market.

(DA) Panie Przewodniczący! Podzielam obawy i opinie wyrażone przez przedmówców.

(DA) Mr President, I share the concerns and views expressed by previous speakers.

(DE) Panie przewodniczący! Migracja jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

(DE) Mr President, migration is one of the priority topics in the European Union.

(SK) Panie Przewodniczący! Chciałabym przedstawić nieco inny pogląd na adopcję.

(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.

Panie przewodniczący! Rada była jednomyślna; wykażmy się podobną jednomyślnością.

Mr President, the Council was unanimous; let us also show that kind of unanimity.

(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.

(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.

Nie, Pani Komisarz, dyskusje w Europie nie są dostosowane do problemów świata.

No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.

Posługując się słowami pani komisarz, powiem, że głęboko niepokoi nas ta sytuacja.

We are, to use the Commissioner's words, deeply concerned about the situation.

(PL) Panie przewodniczący! Głosowałem za rezolucją dotyczącą strategii dunajskiej.

(PL) Mr President, I voted in favour of the resolution on the Danube Strategy.

Panie Przewodniczący! Przedstawiciel Rady apelował: "Więcej Europy socjalnej!”

(PL) Mr President, the Council representative called for a more social Europe.

Panie przewodniczący! Zawsze mówimy o energii odnawialnej, kiedy mówimy o cenach.

Mr President, we always talk about renewable energy when we talk about prices.
 

Wyniki z forum

"pani" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: nieprzyjemny finał, zmarnowany, w czepku urodzony, aż do przesady, wsadzić mordę w kubeł

Podobne słowa

Pandora · panegiryk · panel · panele · panendeizm · panenteizm · panew(ka) · panewka · panga · Pangea · pani · panicz · paniczny · Panie · panienka · panieński · panieństwo · panier · panierka · panierować · panierowany

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.