Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pływać"

 

"pływać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 100

pływać {czasownik}

pływać [pływam|pływał] {czas. ndk} (też: płynąć, dopływać, dopłynąć, wpłynąć)

to swim [swam|swum] {czas.}

Zostali zalani opcjami zanim zdąrzyli zaprotestować, że nie wiedzą jak pływać.

They were flooded with choice before they could protest that they didn't know how to swim.

Podczas noszenia plastra można korzystać z natrysku, zażywać kąpieli, pływać i ćwiczyć jak zwykle.

You may shower, bath, swim and exercise as normal while wearing the patch.

Potrafią pływać z tą samą prędkością w dzień i w nocy. ~~~ Pływają szybciej niż pływacy olimpijscy.

They can swim at the same speed day and night -- that's faster than any Olympic swimmer.

Psom nie powinno się pozwalać pływać w zbiornikach wodnych przed upływem 4 dni od zastosowania preparatu.

Dogs should not be allowed to swim in surface waters for 4 days after treatment.

Pingwiny nie lubią ropy, nie lubią w niej pływać.

Penguins don't like oil and they don't like to swim through oil.

pływać [pływam|pływał] {czas. ndk} (też: płynąć, słać się, bujać)

Roztwór jest zabarwiony lub widoczne są pływające w nim cząsteczki.

The solution is coloured or you can see particles floating in it.

Morze Sargassowe -- ponad 7 milionów kilometrów kwadratowych pływającego lasu zbieranego na paszę dla krów.

Sargasso Sea's three million square miles of floating forest is being gathered up to feed cows.

Te bańki - Widzę te bańki powietrzne, pływające nad ziemią i sterowane przez sztuczną inteligencję.

These bubbles -- I can see these bubbles with these hydrogen packages, floating around on the ground driven by AI.

lekko żółty, lub widoczne są pływające w nim cząsteczki.

or you can see particles floating in it.

Rosjanie, którzy to zapoczątkowali, budują pływające reaktory na potrzeby nowego kanału u północnych wybrzeży Rosji.

The Russians, who started this, are building floating reactors, for their new passage, where the ice is melting, north of Russia.

pływać [pływam|pływał] {czas. ndk} (też: płynąć, popływać, popłynąć)

to paddle [paddled|paddled] (swim) {czas. nieprzech.}

Próbowałem łopatek do pływania itp.

Hand paddles, everything.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pływać":

 

Podobne tłumaczenia

"pływać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pływać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeśli spostrzega się pływające drobiny lub zmianę koloru, leku nie należy stosować.

If visible particles or discoloration are observed, the vial should not be used.

Pływałem w Zatoce Meksykańskiej, kiedy na dnie zobaczyłem małą ośmiornicę.

I was in the gulf, and I was swimming around and saw a little octopus on the bottom.

Znów szukamy czegoś nowego i pływamy z jednej części grzbietu na drugą.

Again, looking for something else, moving from one part of the mid-ocean ridge to another.

W przypadku cieczy mogą one swobodnie pływać, dotykać się i łączyć się w cząsteczki.

In liquids, they can cruise and cuddle and link up to form molecules.

Musisz zapomnieć o wszystkim, czego się nauczyłeś przez ostatnie 23 lata pływania.

Every single thing which you have learned in the past 23 years of swimming, you must forget.

Ptaki potrzebują innego modelu niż zwierzęta chodzące, wspinające się czy pływające.

A flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.

Nie brać prysznica, kąpieli, ani nie pływać, przez co najmniej trzy godziny od nałożenia leku.

Avoid showering, bathing, or swimming for at least three hours after any application.

Nie możesz nauczyć się pływać na piankowym materacu i później wejść do wody.

You cannot learn swimming on a foam mattress and enter into water.

Ich rodzice niestety mylą nakrętki pływające w oceanie z pokarmem.

Sadly, their parents mistake bottle caps for food tossing about in the ocean surface.

Oto nowe zasady pływania, dla tych, którzy boją się lub nie umieją pływać.

So here are the new rules of swimming, if any of you are afraid of swimming, or not good at it.

Prymitywne zwierzę, ma układ nerwowy, z początku pływa w oceanie.

Rudimentary animal, has a nervous system, swims around in the ocean in its juvenile life.

Za młodu pływają ławicami, a gdy dorosną, stają się gigantycznymi samotnikami.

They school as adolescents, and become behemoth loners as adults.

Roztwór jest zabarwiony lub widoczne są pływające w nim cząsteczki.

The solution is coloured or you can see particles floating in it.

Musi być sprytny, musi umieć sam pływać oraz sam podejmować decyzje w obcym oceanie.

It needs to be one smart puppy, able to navigate and make decisions on its own in an alien ocean.

Podczas noszenia plastra można korzystać z natrysku, zażywać kąpieli, pływać i ćwiczyć jak zwykle.

You may shower, bath, swim and exercise as normal while wearing the patch.

Nie brać prysznica, kąpieli, ani nie pływać, przez co najmniej trzy godziny od nałożenia preparatu.

Showering, bathing, or swimming for at least three hours after any application should be avoided.

Potrafią pływać z tą samą prędkością w dzień i w nocy. ~~~ Pływają szybciej niż pływacy olimpijscy.

They can swim at the same speed day and night -- that's faster than any Olympic swimmer.

Jeśli będą pływać tylko z połową dopuszczalnego ładunku, koszty transportu będą zbyt wysokie.

If they sail only half-full, the freight costs are too high.

Na tym akwenie pływają setki podejrzanych statków jednokadłubowych.

Hundreds of dubious single-hulled vessels sail these seas.

Po raz pierwszy w historii na tak wielką skalę, jaką jest ocean, możemy widzieć, gdzie pływają rekiny.

For the first time, an ecoscape as large as ocean-scale, showing where the sharks go.
 

Wyniki z forum

"pływać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.